Events

EYE Amsterdam
04 Oct

Fraude Film Festival 2018

EYE Filmmuseum, Amsterdam

Het hoofdthema van het Fraude Film Festival 2018 is ‘Maatschappelijke ondermijning’. De helft van alle bedrijven wordt getroffen door economische criminaliteit en hoewel het totaal aantal misdrijven in Nederland daalt, neemt het aantal gevallen van fraude en cybercrime toe. Fraude is een vorm van ondermijnende criminaliteit, die de structuur van de maatschappij verzwakt of misbruikt. Dat leidt tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar hoe pakken we dit probleem als samenleving aan? Door overheid, bedrijven en publiek bijeen te brengen en samen te werken!

Tijdens de vijfde editie van het Fraude Film Festival op 4 en 5 oktober wordt het hoofdthema maatschappelijke ondermijning belicht via verschillende onderwerpen als ‘witteboordencriminaliteit’, ‘corporate responsibility’, ‘lawful but awful’ en ‘zeehavenproblematiek’.

Door het vertonen van inspirerende films en documentaires over deze uiteenlopende onderwerpen, draagt het Fraude Film Festival op informele wijze bij aan de bewustwording en discussie over gevoelige thema’s. In kritische (panel)discussies na afloop van de films, worden de thema’s uitgediept en kunnen deskundigen en publiek de dialoog met elkaar aangaan.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Raadszaal Ede
12 Oct

Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018

Raadszaal Gemeente Ede

 

De Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018 zal op 12 oktober aanstaande plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Ede. De lezing wordt verzorgd door Dr. Frank J. Dietz, onder de titel “Duurzame Ontwikkeling en Circulaire Economie: Een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur.” Frank Dietz is hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is de eerste Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing. Deze jaarlijkse lezing is door PRIMO ingesteld en wordt dit jaar voor de eerste keer gehouden. Het doel van de lezing is het denken over en het toepassen van een integrale (systeem)benadering in de publieke besturing te bevorderen. Sinds haar oprichting in 2005 constateert PRIMO, in Europees verband werkend, dat verreweg de meeste publieke risico’s ontstaan door gebrek aan afstemming. Het huidige landschap van denken over en het feitelijk bereiken van meer afstemming, dit op tal van maatschappelijke en economische vraagstukken, is veelal gefragmenteerd en gesegmenteerd. Hoe integrale en holistische besturing van publieke vraagstukken kan worden ontworpen én bereikt, is een uitdagend vraagstuk. Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
facade-Le Plaza
22 Oct

Countering Financial Economic Crime towards 2023

Hotel Le Plaza, Brussel

 

Het Risk & Compliance Platform Europe organiseert op 22 oktober aanstaande het Risk & Compliance Jaarcongres voor België, met als thema “Countering Financial Economic Crime towards 2023″. Het Congres zal plaatsvinden in het theater van Hotel Le Plaza Brussels, Boulevard Adolphe Max 118-126 te 1000 Brussel. De dagvoorzitter is Evert-Jan Lammers (ex President van IFA Belgium, bestuurslid Transparency International). De voertaal van het Congres is Engels. Vragen vanuit het publiek kunnen in het Nederlands en/of Frans gesteld worden en lopen via onze moderatoren.

Agenda

Het Congres begint om 12 uur met drie verschillenden lunchworkshops; één daarvan is al ingevuld en wordt verzorgd door Mark Dunn van LexisNexis. Het plenaire gedeelte begint om 14.00 uur met als keynote sprekers :  Martim Della Valle, AB Inbev, Global Head of Compliance, and also Global Head of Anti-trust and Litigation. Michael André FSMA, Head of Enforcement  / Investigation, and responsible for the day-to-day management of the enforcement department, spearheading the investigation process, and implementing any sanctions. Kenny van Ierlant (Global Digital Thought Leader, Virtual Clarity (UK).

De volgende experts zullen deelnemen:  Dirk van Gerven (Managing Partner NautaDutilh) en Rudy Hoskens (President of IFA Belgium, Partner PwC).

Verschillende beroepsorganisaties uit België ondersteunen actief het Congres, zoals IIA Belgium, IFA Belgium, Febelfin, ISACA Belgium, ACFE Belgium en BZB /Fedafin.

Vanuit het buitenland wordt het Congres ondersteund door het IFFC (Institute for Financial Crime), Transparency International en het Fraude Film Festival.

Voor wat betreft de details van het programma, de sprekers en om in te schrijven gaat u naar  www.riskcongress.be

Voor meer inlichtingen neemt u gerust contact op met de Congresvoorzitter Michel Klompmaker, via klompmaker@riskcompliance.nl

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
22 Oct

SIBOS 2018 – De digitale economie mogelijk maken

International Convention Centre (ICC) Sydney
Terwijl de bedrijven en consumenten in de wereld naar de digitale economie migreren, maken banken en financiële dienstverleners hun eigen transformationele reizen, waarbij ze hun bedrijfsmodellen, dienstenaanbod en relaties met derde partijen herwaarderen. Tegenwoordig rangschikken bedrijfsleiders asymmetrische groei van platform-gebaseerde bedrijfsmodellen en ecosystemen als belangrijker dan fusies en overnames of organische groei (Accenture). Drie van de top vijf bedrijven op basis van marktkapitalisatie leiden platformgebaseerde bedrijven en 14 van de 20 grootste niet-technische bedrijven in de VS hebben een digitale dimensie in bedrijfsstrategieën (The Economist). Veel banken stellen al strategieën samen die deze verschuivingen weerspiegelen. Ze ontwikkelen nieuwe partnerschappen met klanten en collega-serviceproviders als ze gebruik maken van nieuwe technologieën – big data, AI, cloud, mobiel en blockchain – om nieuwe diensten op nieuwe manieren te leveren. Tegelijkertijd is het samenwerkingsethos van de digitale economie te zien in de manier waarop banken gebruikmaken van industriële platforms en infrastructuren om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan en nieuwe klantproposities te ontwikkelen.Dit komt tot uiting in de snelle invoering van gemeenschappelijke hulpprogramma’s om aan de nalevingsvereisten te voldoen en op standaarden gebaseerde platforms te ontwikkelen – inclusief de KYC-register en wereldwijde betalingsinnovatieservice van SWIFT. Het stimuleert ook de transformatie van regionale en nationale financiële marktinfrastructuren, waarbij Australië bijvoorbeeld een open real-time platform voor betalingsdienstinnovatie (NPP) lanceert en baanbrekend werk maakt van het gebruik van blockchain in de post-trade effectensector.Het thema ‘De digitale economie inschakelen’ zal worden vertegenwoordigd door vier subthema’s die de hele week door de hele Sibos 2018-conferentie zullen lopen:

Hoe data, AI en robotica de dienstinnovatie en bedrijfsmodelvernieuwing stimuleren Nieuwe paradigma’s en technologieën voor het delen van informatie om financiële criminaliteit aan te pakken Aanpak van de toenemende cybersecurity-uitdaging in de digitale economie Aanpassing aan zich ontwikkelende geopolitieke en regelgevende prioriteiten Meer informatie? Voor meer informatie over het event, dat gaat plaatsvinden tussen 22 & 25 oktober 2018, kunt u terecht op de website van SIBOS.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
TU Twente
08 Nov

Risk & Resilience Festival

Universiteit Twente, Enschede

Op 8 november aanstaande zal de tweede editie van het Risk & Resilience Festival plaatsvinden. Het Risk & Resilience Festival wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO Nederland en heeft als thema “High Tech Human Touch”. De missie van het Risk & Resilience Festival is om kennis in staat te stellen om in deze rijd van onzekerheid adequaat om te gaan met het onverwachte. Daarbij worden onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar gebracht dankzij de bijdragen van professoren, thought leaders, onderzoekers en professionals uit het bedrijfsleven.

Nieuw risicomanagement gaat immers over samen keuzes maken met het oog op een onzekere toekomst. Een van de keynote sprekers is professor Ortwin Renn (Universiteit van Stuttgart, Stavanger en Peking) en hij zal een relatie leggen tussen risk management en resilience en ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Voor meer info en inschrijven gaat u naar deze link.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Groot Kievitsdal in sneeuw
29 Nov

Behavioral Risk Congres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

 

Op donderdag 29 november aanstaande zal  andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Behavioral Risk Congres plaatsvinden over nieuw toezicht en besturen. Het belooft een bijzondere dag te worden onder leiidng van dagvoorzitter Maud Bökkerink. Voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers in de boardroom samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen die in en rond bestuurskamers functioneren merkbaar. Het spel is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

Bestuurders, commissarissen en directies, internal auditors, risk en compliance officers, accountants, advocaten en externe toezichthouders, zijn samen uit de crisis gekomen en zien zich nu gesteld voor grote principiële vraagstukken welke te maken hebben met grote verschuivingen in veranderende markten en organisatorische transities. De impact van een onbekende toekomst met digitalisering, big data, robotica en cyber security kunnen we nog niet overzien. Maar zal er toe leiden dat het spel in de boardroom verandert en er grote verschuivingen in vereiste kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanuit verschillende sectoren en branches elkaar. Het belooft een spannende dag te worden waarop we de samenhang tussen het nieuwe toezicht en besturen met elkaar gaan verduidelijken. Met u willen we een aanzet geven tot nieuw begrip van elkaars rollen en mogelijk andere allianties dan we gewend waren. Prikkelende dilemma’s waarvoor u en de andere spelers in de boardroom vanuit het perspectief van hun functie gesteld staan, komen aan de orde. Toonaangevende sprekers en deskundigen zullen reflecteren op thema’s rond de rol van toezicht en bestuur en de interactie met bestaande en nieuwe belanghouders. Ze doen dit zowel in interactieve plenaire als in deelsessies, waarbij u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen kunt delen. Het thema van het Professorendebat tussen Hans Strikwerda en Leen Paape in de avond tijdens het networking diner is “Impact van smart data op het nieuwe denken en nieuwe meten.”

Voor meer informatie over het programma en de sprekers gaat u naar www.behavioralriskcongres.nl

Behavioral Risk Congres Congres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Datum: donderdag 29 november 2018 Tijd: 13.30 uur – 21.00 uur (inclusief culinaire verzorging en networking diner Kosten: € 345,00 excl. BTW Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone