Events

Hofmeier gebouw
08 Mar

Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Hofmeier, Leiden

Op donderdag 8 maart vanaf 12.00 uur organiseren Hofmeier, Public Values en Scope & Skills het seminar over waardemutatie in de jaarrekening. Corporaties waarderen hun bezit op marktwaarde. Uiteraard is er een verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december. Dit verschil wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post “Waardeverschillen”. Deze post is samengesteld uit vele waardemutaties. Zowel positieve als negatieve. Voor bestuurders en RvC-leden, maar ook voor managers wonen en vastgoed zijn dit vaak lastig te doorgronden posten, waarvan oorzaken en gevolgen niet altijd eenvoudig te duiden zijn. Bij het opstellen van jaarrekeningen is deze post vaak aanleiding tot veel vragen van de accountant en zorgt voor problemen met de afronding van de controle.

Ook voor stakeholders kan inzicht in de verschillen relevant zijn, omdat de mutatie gevolgen kan hebben voor de keuzes die de corporatie ten aanzien van hun belangen maakt (zoals het inzetten van ander huurbeleid, de woning(en) wel of niet verkopen, wel of geen groot onderhoud of investeringen in zorgvastgoed en dergelijke. Wat zit er achter deze post (waardeverschillen) van vaak vele miljoenen euro’s? Na afloop van ons seminar bent u in staat deze waardemutatie(s) te verklaren en de “black box” open te breken. Dit seminar zal u helpen ook de juiste vragen te stellen aan de taxateur en de vastgoedmanager. De sprekers van dienst zijn Cor Snoeijs, Martijn Rink, Lambert van den Top, Klaas Bosma, Fred Baptist, Peter Pronk, Rob Hagemans en Jet Bicker Caarten en Peter van Gilst.

Tijdens dit seminar wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst en naar de invloed van Big Data op woningonderhoud en daarmee op de waardeontwikkeling van vastgoed.  De dagvoorzitter is Piet Klop. De locatie is Lammenschansweg 144 te Leiden bij Hofmeier.

Voor de deelname aan dit seminar ontvangt u 4 PE-punten. U kunt zich inschrijven via deze link.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
New Babylon - 03
05 Apr

RiskCongres Public Values 2018: “Delen is macht. Crowdbraining: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Meeting Center, New Babylon , Den Haag

 

De datum voor het RiskCongres PublicValues 2018 is vastgesteld op donderdag 5 april 2018. Het thema is : “Delen is macht. Crowdbraining: alleen ga je sneller, samen kom je verder!” We maken andermaal gebruik van het Meeting Center van New Babylon in Den Haag. De publieke sector staat keer op keer voor lastige vraagstukken. Vaak gaat het om dilemma’s waarbij moet worden gekozen uit alternatieven die ook een schaduwkant hebben. Bij het zoeken naar oplossingen geldt de aloude wijsheid dat twee meer weten dan een. In beleidsjargon: een multidisciplinaire aanpak is nodig.

In de publieke sector zien we dat soms al organisaties gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Om dat te stimuleren is het RiskCongres Public Values opgezet, met als doel om partijen uit de publieke sector samen te brengen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De meerwaarde daarvan is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Het RiskCongres Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen. In het eerste deel van de plenaire sessie komen dr. Kees Boele en Prof.dr. Marja Elsinga aan bod. Na de pauze zal een korte film vertoond worden over de praktijk van het sociaal domein en zal Bea Moed in concreto ingaan op armoedebestrijding in Nederland (met als voorbeeld Leeuwarden).

De dagvoorzitter is Piet Klop RA MGA. Meer informatie vindt op de speciale congreswebsite.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
risk and compliance jaar congres 2017 Par-pa fotografie 6412-1k
31 May

Risk & Compliance Jaarcongres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

 

Enige tijd geleden lieten wij u weten dat wij op donderdag 31 mei 2018 andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Risk & Compliance Jaarcongres organiseren over nieuw toezicht en besturen. Het belooft een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers in de boardroom samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen die in en rond bestuurskamers functioneren merkbaar. Het spel is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

Bestuurders, commissarissen en directies, internal auditors, risk en compliance officers, accountants, advocaten en externe toezichthouders, zijn samen uit de crisis gekomen en zien zich nu gesteld voor grote principiële vraagstukken welke te maken hebben met grote verschuivingen in veranderende markten en organisatorische transities. De impact van een onbekende toekomst met digitalisering, big data, robotica en cybersecurity kunnen we nog niet overzien. Maar zal er toe leiden dat het spel in de boardroom verandert en er grote verschuivingen in vereiste kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Lange termijn meerwaardecreatie

In onze samenleving is het belang van de onderneming als maatschappelijke entiteit centraal komen te staan en dat vereist nu andere strategische keuzes dan in het verleden. Het speelveld waarop u zich begeeft is in hoog tempo aan het veranderen en daarmee verandert de governance van organisaties. De daarbij behorende traditionele verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording staan in een andere context. Het is nu tijd en hard nodig om vanuit verschillende functionele perspectieven de verkenning aan te gaan of codes, wet- en regelgeving, bestaande governancestructuren en manier van samenwerken wel voldoende toegerust zijn voor de toekomstige uitdagingen. Waar liggen de knelpunten? Wat zou er nu moeten veranderen en beter kunnen om duurzaam meerwaarde te creëren?

Nationale Dag van de Boardroom

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanuit verschillende sectoren en branches elkaar. Het belooft een spannende dag te worden waarop we de samenhang tussen het nieuwe toezicht en besturen met elkaar gaan verduidelijken. Met u willen we een aanzet geven tot nieuw begrip van elkaars rollen en mogelijk andere allianties dan we gewend waren. Prikkelende dilemma’s waarvoor u en de andere spelers in de boardroom vanuit het perspectief van hun functie gesteld staan, komen aan de orde. Toonaangevende sprekers en deskundigen zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met bestaande en nieuwe belanghouders. Ze doen dit zowel in interactieve plenaire als in deelsessies, waarbij u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen kunt delen. Actuele thema’s worden behandeld tijdens het traditionele Professorendebat.

Na afloop van ons Congres heeft u zich kunnen uitspreken over de waarde van ‘nieuw toezichthouden en besturen´, de op te lossen dillema´s en de daadwerkelijke acties we met elkaar moeten gaan nemen. Ook heeft u een nieuwe groep bestuurders, toezichthouders, experts en beleidsmakers leren kennen. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Risk & Compliance Jaarcongres 2018: “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Datum: donderdag 31 mei 2018 Tijd: 11:30 – 20:00 uur (inclusief culinaire verzorging met lunch en diner) Kosten: € 395,00 excl. BTW Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn.

We verwelkomen u graag op 31 mei 2018.

Voor meer informatie over sprekers, het programma en online aanmelden gaat u naar de speciale congreswebsite.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone