Events

Corporaties
19 Sep

Seminar over handen en voeten aan vastgoedsturing

Hofmeier, Leiden

Op dinsdag 19 september aanstaande zal in Leiden een seminar over vastgoedsturing plaatsvinden in de namiddag met een inloop vanaf 12 uur. Vastgoedsturing is een onderwerp dat al jaren bij corporaties veel aandacht krijgt, maar de toezichthouders kijken ook mee. Vastgoedsturing geeft meer inzicht in de portefeuille, de samenstelling ervan en de rendementen die behaald worden. Het maakt het vertalen van strategische doelen naar de wijken en wooncomplexen eenvoudiger. Er is meer informatie voorhanden om te sturen.

Interne en de externe toezichthouders tonen zoals vermeld meer en meer belangstelling voor vastgoedsturing. Als de sturing niet op orde is, of als er anderszins onverantwoorde risico’s genomen worden dan worden corporaties daarop aangesproken. Het blijft evenwel lastig om vastgoedsturing concreet handen en voeten te geven. Onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop van PublicValues zullen enkele top experts hun visie geven en worden enkele concrete voorbeelden en “best practices” besproken met de zaal.  Het seminar wordt afgesloten om 17.00 uur met een networking borrel en levert bovendien 3 PE-punten op. Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Zuilen VCO
28 Sep

VCO Compliance Symposium: diepgang en verbinding in oud schoolgebouw uit de dertiger jaren

The Colour Kitchen, Zuilen

 

Wat vorig jaar nog de ‘Compliance Professional Dag’ was, is opnieuw uitgevonden en heet nu het ‘VCO Compliance Symposium’. Het VCO bestuur heeft het symposium meer naar zich toegetrokken. Dit jaar wordt teruggegaan naar de basis van de vereniging die staat voor verbinding, betrokkenheid, elkaar ontmoeten en inspireren. Op donderdag 28 september aanstaande zal dit symposium plaatsvinden in het oude schoolgebouw, inmiddels omgebouwd tot congreslocatie onder de naam The Colour Kitchen in Zuilen.

Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
EYE Amsterdam
05 Oct

Fraude Film Festival 2017

EYE Amsterdam

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober zal de vierde editie van het Fraude Film Festival plaatsvinden. Als locatie is andermaal gekozen voor het EYE in Amsterdam.  Het programma van twee dagen omvat films en documentaires over allerlei vormen van fraude en de bestrijding ervan. Het Fraude Film Festival heeft als doel om het maatschappelijke bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren.

Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Atrium voorzijde
10 Oct

Jubileumeditie van Screen Markets op nieuwe locatie

Atrium, Amsterdam

 

Op dinsdag 10 oktober aanstaande zal de jubileumeditie van Screen Markets plaatsvinden in het Atrium in het hart van het financiële centrum op de Zuidas in Amsterdam. Niet alleen de locatie is nieuw, maar ook de opzet van deze vijfentwintigste editie.

Met de drie knowledge partners, te weten KPMG, FISD en DIPUG is aan het programma gewerkt , met als output vier parallelstromen met verschillende sprekers en bijdragen. Na de inloop en registratie om 13.00 uur begint het programma om 13.30 uur. Er zijn twee verschillende streams met het thema “Market Data Products & Solutions”. Daarnaast is er een stream met als thema “Trends in the World of Asset Wealth Management Systems”.

Voor Risk & Compliance professionals is er een aparte stream, met als thema “Regulation & Compliance”. Rob Voster van KPMG zal in deze stream de spits afbijten met als onderwerp de ‘Regulation Roadmap’. Andere sessies onder de paraplu van “Regulation & Compliance” gaan over  ‘Data Cleansing’, ‘Transcaction Reporting Regulation’ en ‘Market Abuse Regulation’, met als afsluiting het panelgesprek onder leiding van Lennart Cattel.

Alle voordrachten vinden plaats in het Engels. De parallelsessies zijn zo opgezet dat men ook tussentijds kan overstappen naar een van de andere “streams”. Alle voordrachten vinden namelijk plaats op dezelfde etage, rondom de networking ruimte, waar ook de sponsoren acte de présence zullen geven. Het programma wordt om 17.00 uur afgesloten met een plenaire keynote sessie door Professor in Big Data Ecosystems Sander Klous, tevens partner van KPMG.

De jubileumeditie van Screen Markets zal worden afgesloten met een feestelijke networking cocktail in de centrale networking ruimte.

Voor meer gedetailleerde informatie over het programma en om in te schrijven voor deze bijzondere jubileumeditie op 10 oktober aanstaande in het Atrium op de Amsterdamse Zuidas gebruikt u deze link.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
TU Twente
09 Nov

Risk & Resilience Festival

Universiteit Twente

Op donderdag 9 november zal vanaf 13.00 uur tot circa 20.00 uur het Risk & Resilience Festival plaatsvinden op de campus van TU Twente. Technologie verandert de wereld. We onderzoeken kansen om risicogebieden te verbeteren, transparanter en flexibeler te maken. We ontdekken hoe we technologie effectiever kunnen inzetten om gemakkelijker te communiceren en participeren.

Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Groot Kievitsdal in sneeuw
28 Nov

Behavioral Risk Congres 2017

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

 

Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Vorig jaar bij de eerste editie van het Congres op 6 december mochten we meer dan 170 bezoekers verwelkomen. Waarom dit Behavioral Risk Congres? Uit onderzoek blijkt het belangrijk is dat er binnen organisaties ( financials en corporates) door de top aandacht wordt besteed aan goed gedrag en cultuur. Er spelen dan aanzienlijk minder issues rond risico en compliance, met als gevolg een toename van het bedrijfsresultaat.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar hoe dan? We gaan trachten dat concreet te maken op dinsdag 28 november onder leiding van Anne-Maartje Oud als dagvoorzitter en Simone Heidema als Content Director van kennispartner CPI tijdens dit Congres. Het thema is “Gedrag en strategie in de 21ste eeuw.” Het Congres begint exact om 15.45 uur met Prof. dr. Mijntje Lückerath als keynote, met een inloop vanaf 15.00 uur in de Brasserie van het Landgoed Groot Kievitsdal en wordt afgesloten met een networking diner met keynote spreker Paul Koster, directeur VEB.

Meer informatie vindt u op www.behavioralriskcongres.nl

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
International_Court_of_Justice
08 Dec

Internationale conferentie over integriteit en corruptie

Vredespaleis, Den Haag

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

Reden voor ICC Nederland om, ter afsluiting van de tweede editie van de Week van de Integriteit, een internationale conferentie te organiseren die het belang van integriteit en de aanpak van corruptie centraal stelt.

Lees meer…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone