Events

17 Sep

Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed

Provinciehuis Utrecht

 

De coronacrisis heeft het pijnlijk duidelijke gemaakt. Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden. Voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis geldt dat daar men als bestuurd nog kan aanvoeren dat het onverwachts kwam. Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact!

Hoe anders is dat bij de bestuurlijke risico’s rond ons thema. Al vele jaren worden er wetenschappelijke studies gepubliceerd rond de risico’s van klimaatverandering in de wereld, dus ook in Nederland met enerzijds de stijging van de zeespiegel en anderzijds de daling van de grond. Komt bij een specifiek Nederlands probleem: de verzakking van vastgoed! Al jaren dreigen er volgens het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) circa 900.000 huizen in Nederland een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en in de Zaanstreek, maar ook in een plaats als Zevenaar, vlakbij de Duitse grens. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het KCAF oplopen tot wel 100.000 euro per huis. De verzakking is uiteraard ook een issue, een risico dus, voor woningcorporaties met hun hele woningvoorraad in combinatie met de klimaatdoelstellingen zoals die door het kabinet geformuleerd zijn! Maar niet alleen voor de woningcorporaties, ook voor de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke infrastructuur zoals rioleringen.

Het mag duidelijk zijn dat veel partijen betrokken zijn rond het thema. Te noemen zijn de bewoners (eigenaren en huurders), woningcorporaties, gemeenten, waterschappen, provincies en uiteraard ook de landelijk overheid. Door de veelheid aan stakeholders is het lastig om een probleemeigenaar aan te wijzen. Eén ding is zeker, de bewoner heeft er last van en het is een groot bestuurlijk risico voor al de hierboven genoemde organisaties. Het risico is bekend, maar men doet er weinig aan, afgezien van enkele plaatselijke initiatieven. van een landelijke aanpak zoals bij de coronacrisis is geen sprake. Ondertussen wordt de schade door het KCF berekend op circa 60 miljard euro tot 2050!

Zorg dat u mee kunt praten en meldt u nu aan voor de namiddag (vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom) donderdag 17 september 2020 op onze vertrouwde locatie, in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht. De twee dagvoorzitters zijn Piet Klop RA MGA van Public Values en Ir. Dick de Jong van het KCAF ontvangen u graag.

24 Sep

Bent u als accountant ‘in control of’ broncodes?

Van der Valk Hotel A1, Amersfoort

Op donderdag 24 september in de namiddag vanaf 14.00 uur is het zover. Het Accountancy Event bij Van der Valk Hotel A1 in Amersfoort staat die namiddag in het teken van de broncodes. Wat hebben accountants en register controllers eigenlijk te maken met een onderwerp als broncodes? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem / haar op te stellen jaarverslag. De continuïteit van de automatisering is voor allerlei bedrijven en organisaties steeds belangrijker. Denk maar even aan het voorbeeld van de Universiteit van Maastricht. Daar was het informatiesysteem geruime tijd niet beschikbaar. De reputatieschade was enorm, ook werd er flinke financiële schade geleden (betaling ransom, gevolgschade discontinuïteit en extra werk voor het weer in de lucht krijgen van het IT systeem). Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is beschikbaarheid en de accountant dient daar een oordeel over te vellen!

De accountant moet zich bij de controle volgens het Burgerlijk Wetboek een oordeel vormen over de continuïteit van de gegevensverwerking en hierover rapporteren. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant gaat hier dus steeds meer risico lopen. Wat zijn de consequenties van het niet goed rapporteren? Zijn er andere risico’s? Meer dan zo op het eerste gezicht bekend zijn. Zijn er concrete gevallen bekend waarbij het grondig is misgegaan? Zijn er mogelijkheden om de risico’s voor de accountant te beperken? Dit alles en nog veel meer komt aan de orde op donderdag 24 september vanaf 14.00 uur in Amersfoort bij het interactieve Accountancy Event onder leiding van twee ervaren dagvoorzitters, beiden RA, te weten drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA.

Schrijf u daarom nu in voor dit interactief Accountancy Event en na afloop beschikt u over de nodige belangrijke kennis op het gebied van broncodes en de daarmee verbonden risico’s. Deelname levert u 3 (door de NBA) gecertificeerde PE-punten op.

Lees meer…

29 Sep

CCC-bijeenkomst in Eindhoven over Auditplan 2021

Wooninc, Eindhoven

Op dinsdag 29 september zal bij Wooninc in Eindhoven de CCC-bijeenkomst in het teken staan van het door CCC ontwikkelde Auditplan 2021. Dit auditplan is ontwikkeld met hulp van CCC-leden, waarbij de twee samenstellers Piet Klop en Cosmo Schuurmans de input van de leden beoordeeld hebben en verwerkt hebben in het Auditplan 2021 dat vanaf eind september 2020 voor alle leden beschikbaar is. Het resultaat is dat het auditplan 2021 eind september klaarligt, helemaal vanuit de praktijk tot stand gekomen. Dit auditplan kan direct door de leden van CCC ingezet worden in de praktijk. Controllers hoeven dus niet meer te piekeren over hun plan van aanpak voor het eerstkomende jaar 2021 en zij besparen daarmee dus veel tijd, mede dankzij de inzet van CCC leden. Op 29 september zal dit concrete plan voor de eerste keer aan de leden gepresenteerd worden bij onze gastheer Wooninc in Eindhoven. Het spreekt voor zich dat de samenstellers Piet Klop en Cosmo Schuurmans hun Auditplan 2021 live gaan toelichten.

Uw investering is slechts 395 euro, exclusief btw en daarmee bent u automatisch lid van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC. CCC heeft als doel het op niveau brengen van kennis en competenties van de controllers van corporaties en het delen van kennis tussen de leden onderling. Het lidmaatschap staat open voor bedrijfscontrollers, concerncontrollers, CFO’s en internal auditors van woningcorporaties in Nederland. Zij kunnen bij corporaties in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde functies werkzaam bij woningcorporaties kunnen lid worden.

Lees meer…

01 Dec

Lustrum Behavioral Risk Congres over Innovatief Toezicht & Tools

KPMG hoofdkantoor Amstelveen

 

Op dinsdag 1 december 2020 zal het Lustrum Behavioral Risk Congres plaatsvinden in Amstelveen in het hoofdkantoor van KPMG, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Kim Raaijmakers van Blikverruimers is de dagvoorzitter. Het Congres begint on 13.30 uur. Voor de pauze zullen drie keynotes het woord krijgen en na de pauze worden eerst de resultaten besproken van vijf jaar onderzoek onder Compliance Officers en vervolgens zal voor het eerst het Grote Professorendebat plaatsvinden met vijf professoren. De professoren die deelnemen zijn al bekend, maar we houden de namen nog even voor ons, omdat nog niet alle keynote sprekers bekend zijn op dit moment. U kunt nu in ieder geval al de datum in uw agenda blokkeren. Meer informatie volgt via onze website en binnenkort kunt u zich weer via de speciale congreswebsite aanmelden.

07 Dec

CCC-bijeenkomst op hoofdkantoor Ymere in Amsterdam

Ymere, Amsterdam

Op maandag 7 december zal de laatste CCC-bijeenkomst plaatsvinden in het hoofdkantoor van Ymere te Amsterdam. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties,  blikt terug op het woelige jaar 2020, maar gaat ook vooruitkijken naar 2021. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021. Eén van de externe sprekers is Eelkje van de Kuilen, advocaat gespecialiseerd in de corporatiesector. De interactieve CCC-bijeenkomst staat onder leiding van Cosmo Schuurmans en Piet Klop.

Uw investering is slechts 395 euro, exclusief btw en daarmee bent u automatisch lid van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC. CCC heeft als doel het op niveau brengen van kennis en competenties van de controllers van corporaties en het delen van kennis tussen de leden onderling. Het lidmaatschap staat openen voor bedrijfscontrollers, concerncontrollers, CFO’s en internal auditors van woningcorporaties in Nederland. Zij kunnen bij corporaties in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde functies werkzaam bij woningcorporaties kunnen lid worden.

Lees meer…