Risk & Compliance TV

Over reputatiemanagement, integriteit en welzijn

09 maart 2022

Van een jeugd in een gesloten orthodox milieu in Amsterdam naar gesloten ecosystemen in het bedrijfsleven. Dina-Perla Portnaar spreekt erover met filosoof en presentator Jelle van Baardewijk bij De Nieuwe Wereld. In een praktisch filosofisch gesprek wisselt zij persoonlijk en zakelijk af en geeft ze de contouren van hoe ze steeds de driehoek maakt tussen haar vak, namelijk reputatie- en stakeholdermanagement, gekoppeld aan integriteit en welzijn. In het publieke debat komen de grote cases rondom moraal, ethiek en integriteit behoorlijk aan bod, zeker in de afgelopen periode en in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Maar het gaat juist om al die kleinere cases, dus de dagelijkse interactie met anderen en de keuzes die mensen van dag tot dag maken. Bekijk de video.