Robeco voldoet aan last onder dwangsom van de AFM

29 juli 2022
Kennisbank

De AFM heeft op 18 november 2020 aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) een last onder dwangsom opgelegd en daaraan is nu tijdig voldaan door Robeco. Die last was opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorg draagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd.

Zoals bekend hebben beleggingsinstellingen een poortwachtersfunctie om te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat het financiële systeem wordt gebruikt voor het financieren van terrorisme. In de Wwft staan hierover regels waaraan instellingen zich moeten houden. De AFM houdt hier toezicht op.

Op grond van de Wwft dienen beleggingsinstellingen onder andere te beschikken over een risicobeoordeling en gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Ook dienen instellingen een cliëntenonderzoek (tijdig) uit te voeren en een transactiemonitoringssysteem te hebben, waarmee zij in staat zijn ongebruikelijke transacties (tijdig) te detecteren. De AFM heeft in de last onder dwangsom gedragslijnen geformuleerd ten aanzien van voornoemde verplichtingen uit de Wwft.​

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *