Nederlandse regering geeft financiële steun aan KLM onder voorwaarden

26 juni 2020
Kennisbank

De twee Nederlandse ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakten vanmorgen bekend dat de Nederlandse Staat de KLM steunt met een bedrag van 3,4 miljard euro. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. Tevens is er met Air France-KLM afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de hub functie van Schiphol, de zogenoemde staatsgaranties, wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar. Er worden wel voorwaarden gesteld aan de KLM, zoals een kostenreductie van vijftien procent, verlaging van het aantal nachtvluchten en een actieve bijdrage aan duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gemaakte afspraken gecontroleerd wordt, is door het kabinet een zogenoemde ‘state agent’ aangesteld om toezicht te houden op de besteding van het geld. Het steunpakket voor KLM is formeel voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. 

Zo wordt bij medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen gevraagd ten minste twintig procent van het salaris in te leveren. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een lager percentage in te leveren. Gedurende de looptijd van de steun wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, worden geen bonussen uitgekeerd. Het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht van 32.000 naar 25.000. KLM committeert zich aan afname CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005.
Verder vindt het kabinet het noodzakelijk dat moedermaatschappij Air France-KLM en beide dochtermaatschappijen KLM en Air France maatregelen nemen om kosten te verlagen door te reorganiseren.

Garantiestelling en directe lening

De leningen worden zo veel mogelijk door de markt gefinancierd. De Nederlandse staat garandeert maximaal negentig procent van het te lenen bedrag dat door 11 Nederlandse en internationale banken wordt gefinancierd. De directe lening door de Nederlandse staat loopt tot eind 2025 en wordt in tranches verstrekt. De tranches zijn afhankelijk van de voortgang van vervulling van de voorwaarden. Pas nadat de voorwaarden naar tevredenheid van de Nederlandse staat zijn vervuld, zal een volgende tranche van de lening beschikbaar worden gesteld.

Er zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met Air France-KLM, KLM en de Franse staat over de financiële steun en de toekomst van de onderneming. Er is al veel werk verzet, maar er is desondanks nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat Air France en KLM belangrijke spelers blijven in een zwaar concurrerende luchtvaartmarkt.

Minister Van Nieuwenhuizen antwoordde op onze vraag naar de verbeteringen van internationale treinverkeer zoals naar Berlijn dat ze daar in combinatie met de maatregelen van vandaag werk van gaat maken. We zijn benieuwd of dat ook binnen die termijn van vijf jaren gerealiseerd is.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *