Meer vraag naar Risk & Compliance professionals

19 juni 2015

Veel bankiers zijn onzeker over hun toekomst. De overgrote meerderheid denkt dat het terugwinnen van het maatschappelijk
vertrouwen de komende jaren de grootste uitdaging vormt voor de sector. Bijna de helft van de bankmedewerkers is enigszins onzeker over zijn / haar baan. Een kwart van alle bankmedewerkers vreest zelfs voor zijn job. Maar voor de sector Risk & Compliance daarentegen is er meer vraag naar personeel, aldus het recente onderzoek op basis van 362 respondenten uit Nederland van Michael Page.
Om het imago van de banken te versterken, heeft de overheid het toezicht op de sector versterkt. Bankiers zeggen hier in hun werk last van te hebben: volgens 71% gaat de sector zelfs gebukt onder teveel regels, toezicht en controle. “Bankiers snappen heus wel dat de buitenwereld om meer toezicht vraagt,” legt Mischa Voogt, Managing Director Michael Page Nederland uit. “Ze willen hier best aan voldoen, maar het is ook een ‘moetje’ en de veelheid van regels staat een effectieve bedrijfsvoering regelmatig in de weg. Dat is natuurlijk lastig.”
De nieuwe wet- en regelgeving biedt ook kansen, vindt Voogt: “Waar de hoeveelheid banen van bankiers daalt, is er juist groei in vraag naar medewerkers in Risk & Compliance. Professionals die naleving van de wet afdwingen en adviseren hoe je als organisatie effectief omgaat met de (nieuwe) normen.”  Voogt vervolgt: “Transparantie, duidelijkheid en aandacht voor klanten is cruciaal voor het herstel van de sector. Een moeilijke opgave voor bankiers die continu onder druk staan.” De angst voor baanverlies onder medewerkers in de bancaire sector is logisch, vindt Voogt. “De afgelopen jaren wordt bij vrijwel alle banken flink gereorganiseerd. Kostenbesparing en automatisering zijn de belangrijkste redenen. Het is dus niet zo gek dat medewerkers onzeker worden over hun baan. Er wordt bovendien veel gevraagd van bankmedewerkers, zowel door klanten, de maatschappij als de eigen organisatie. Er staat veel druk op.”
Andere sectoren niet zo happig op bankiers. Veel bankiers kijken dan ook om zich heen op de arbeidsmarkt. In het onderzoek van Michael Page
geeft 85% aan open te staan voor een nieuwe baan. Opvallend is dat slechts een klein deel (17%) buiten de sector zoekt. Voogt: “Natuurlijk zijn er bankiers die liefst in de sector blijven, maar een groot deel wil best naar een andere branche. Ervaring leert dat de overstap naar een andere sector moeilijk is: veel corporate organisaties buiten de bankbranche zijn niet happig om nu bankiers aan te nemen. Overstappen is dus lastig. Ook wat betreft cultuur zijn het verschillende werelden.”
De bonuscultuur
Een onderwerp dat in de maatschappelijke discussie vrijwel altijd terugkomt als het gaat om de bankensector is de bonuscultuur. 37% van de ondervraagden zegt in 2014 een bonus te hebben ontvangen. “Dat lijkt heel wat,” zegt Voogt, “maar dat valt in de praktijk wel mee.
Nederland is geen bonusland, wij gaan voor zekerheid en vaste salarissen. 63% heeft helemaal geen bonus ontvangen en bij het overgrote deel van de bonussen gaat het om een relatief laag bedrag. Verder zie je dat bankmedewerkers in meerderheid loyaal blijven aan hun werkgever, ondanks terugdringen van de bonussen. Overigens is onlangs de wet beloningsbeleid aangenomen die regelt dat uiterlijk 1 januari 2016 voor iedereen in de financiële sector het bonusplafond van 20% van het vaste salaris geldt. In de praktijk komt slechts een klein deel van de medewerkers voor een dergelijke bonus in aanmerking.”
Voor interessante vacatures op het gebied van Risk & Compliance hoeft u niet ver te reizen: u klikt gewoon hier en de meest recente proposities kunt u bekijken en daarop reageren.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *