Het Huis voor Klokkenluiders gaat het opnieuw proberen

16 december 2017
Kennisbank

Er is de laatste tijd veel te doen rond het Huis voor Klokkenluiders. Het bestuur is opgestapt, maar het Huis voor Klokkenluiders laat weten dat er een herstart  moet komen. Een andere werkwijze van het Huis is in het belang van klokkenluiders. Die herstart adviseert Maarten Ruys in zijn rapport dat hij in opdracht van het bestuur heeft geschreven. Het bestuur heeft besloten zelf die verantwoordelijkheid niet op zich te nemen.

Edith Snoeij, waarnemend voorzitter van het Huis: “Het bestuur heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd zo snel mogelijk een interim-bestuur te benoemen. Wij nemen alle aanbevelingen uit het rapport Ruys over. Het zittende bestuur treedt daarom per 8 januari 2018 terug”.
Ruys constateert dat dit Huis voor Klokkenluiders, met al zijn huidige taken, bestaansrecht heeft, maar dat er wel aanpassingen in de inrichting en de werkwijze moeten komen. Het opgaan van meerdere organisaties in het Huis voor Klokkenluiders en de acute werkdruk vanaf de start hebben geleid tot ‘fusiepijn’. Ruys: “Er is weliswaar veel werk verzet in het Huis, maar het bestuur en de medewerkers hebben te weinig tijd geïnvesteerd om de fusie in goede banen te leiden en de werkprocessen in te richten. De in de wet benoemde scheiding tussen advies en onderzoek is in het hele Huis, inclusief het bestuur, doorgetrokken. Dat maakt integraal aansturen en besturen onmogelijk”.
Ruys concludeert dat het bestuur onvoldoende in staat is gebleken om tot een heldere en eenduidige visie over het Huis te komen. Er is verdeeldheid bij zowel bestuur als medewerkers. Bovendien ontbreekt bij de medewerkers daardoor draagvlak voor het bestuur als geheel. Ruys adviseert om een interim-bestuur verantwoordelijk te maken voor de herstart van het Huis voor Klokkenluiders 2.0. Verder doet hij aanbevelingen om de bestuurlijke inrichting en de werkwijze van het Huis aan te passen en het interim-bestuur het personeelsbestand te laten doorlichten, om vast te stellen of de medewerkers zich willen committeren aan het Huis voor Klokkenluiders 2.0. Het is de bedoeling dat een nieuw interim-bestuur op 8 januari 2018 aantreedt. Het Huis voor Klokkenluiders blijft gedurende de herstart open voor alle werkzaamheden.
Het Huis voor Klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Het adviseert melders hoe ze om moeten gaan met het melden van een misstand, kan op verzoek van de melder onderzoek verrichten en bevordert
integriteitsmanagement bij werkgevers.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *