Femke de Vries: “Een goede compliance officer moet niet alleen de “ability to act” hebben, maar ook de “will to act” !

19 mei 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Op 4 juni aanstaande zal Prof. Mr. Dr. Femke de Vries namens de Nederlandsche Bank de keynote introductie verzorgen bij het Lagerhuisdebat met als titel “Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst?” Het Lagerhuisdebat vindt plaats in het kader van het jaarlijkse Risk & Compliance Congres. Voorafgaand aan het debat peilden we haar mening over hoe het interne toezicht in de toekomst beter zou moeten.
Risk & Compliance Platform Europe: “Wat zijn volgens u de voorwaarden voor goed toezicht?”
Femke de Vries: “De afgelopen jaren hebben wij als toezichthouders ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het toezicht op de financiële instellingen. Zo investeren we meer in toezicht op gedrag en cultuur en de analyse van de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat intern toezicht soms nog meer dan extern toezicht veel invloed heeft op het gedrag van personen binnen ondernemingen. Daarom is de invloed van een interne toezichthouder niet te onderschatten. Belangrijke spelers in dit verband zijn de compliance officers. Vooruitblikken is daarbij belangrijk. Voor de compliance officers betekent dit dat zij niet moeten afwachten en slechts moeten reageren op incidenten, neen, zij moeten de business kennen om toekomstige risico’s te kunnen identificeren. En daarbij komt dat de compliance officers die risico’s ook dienen te agenderen, niet alleen in mindere tijden, maar ook in goede tijden. Net als de externe toezichthouder zullen compliance officers zich steeds de vraag moeten stellen wat de oorzaken zijn van het probleem dat zich heeft voorgedaan. Heeft de onderneming structureel te weinig aandacht voor beheersing van risico’s, ontbreekt het aan daadkracht bij het management, worden problemen keer op keer onderschat of worden medewerkers niet aangesproken op het nakomen van afspraken? Dit vraagt overigens dat de compliance officer zich in zijn of haar risicoanalyse van de onderneming niet beperkt tot standaard elementen, maar ook zaken als bijvoorbeeld subculturen in de beoordeling betrekt.”
Risk & Compliance Platform Europe: “Waarmee moet de compliance officer in de toekomst rekening houden?”
Femke de Vries: “ Ik refereer graag aan een document van het IMF dat weliswaar van enkele jaren geleden is, maar dat wat mij betreft nog steeds van toepassing is. Het gaat daarbij om het document “ Good supervision. Learning to say no”. Ik wil graag de vijf elementen van goed toezicht uit dat document citeren, ten eerste het element “lntrusive: Supervisors in the financiaI sector should not be viewed as hands-off or distant observers, but rather a presence that is felt continuously.” Ten tweede “Skeptical but proactive: Supervisors must question, even in good times, the industry’s direction or actions.” Ten derde “Comprehensive:Supervisors must be constantly vigilant about happenings on the edge of the regulatory perimeter to identify emerging risks and draw the proper implications for the institutions they supervise.” Als vierde element noem ik “Adaptive: Supervisors must be in a constant learning mode and form a view not only of how institutions are currently placed, but how they will be able to cope with changing circumstances. Als vijfde en laatste element noem ik “Conclusive: Every identified issue, however small, needs follow-up and no matter can be left without conclusion.” Compliance Officers moeten dan ook daarvoor de middelen krijgen en een onafhankelijke positie hebben. Terughoudendheid komt nog. Een kritische compliance officer moet niet hoeven vrezen voor zijn positie. Op dat gebied is er dus nog wel wat te verbeteren. Daar zie ik dan ook een belangrijke rol voor de commissarissen. De compliance officer moet zich voldoende beschermd voelen en kunnen zeggen wat hij of zij vindt.”
Op donderdagmiddag 4 juni is het zo ver, dan neemt Femke de Vries deel aan het Lagerhuisdebat, samen met nog drie andere prominente inleiders. Voor meer info gaat u naar de speciale congreswebsite www.riskcompliancecongres.nl

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *