Danièle Nouy (ECB) over Europees bankentoezicht

30 mei 2016

Danièle Nouy bracht onlangs een bezoek aan Nederland en bezocht daarbij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken. Zij sprak over de voortgang bij het Europese bankentoezicht en beantwoordde vragen van vertegenwoordigers van een brede groep aangesloten banken.

Danièle Nouy : “Tijdens mijn bezoek aan Amsterdam in het voorjaar van 2014 waren we nog volop bezig met de voorbereidingen. Het grootste wapenfeit vind ik dan ook dat we dit raamwerk daadwerkelijk van de grond hebben gekregen. We hebben de uitgebreide beoordelingen in uitzonderlijk korte tijd weten uit te voeren, we hebben een nieuwe governance structuur opgezet en joint supervisory teams gevormd, die zeer diverse nationaliteiten en ervaringen in zich verenigen. Een unieke prestatie. Een andere belangrijke mijlpaal is het feit dat we in 2015 voor het eerst banken in het eurogebied langs dezelfde meetlat hebben gelegd. De gemeenschappelijke methodiek voor het Supervisory Review and Evaluation Process, de SREP, stoelt voor een groot deel op de ervaringen en best practices van de verschillende nationale toezichthouders. En dat is precies waar het SSM om draait: onafhankelijk en neutraal toezicht uitoefenen op een manier die een gelijkwaardig speelveld creëert voor alle banken in het eurogebied. Minstens zo belangrijk is de Europese gelijke gemeenschappelijke toezichtcultuur die we hebben opgebouwd in onze dagelijkse werkzaamheden en die vorm krijgt in onze samenwerking met de nationale toezichtcollega’s op het gebied van onderzoek, vergunningen, methodieken en harmonisatie. Van meet af aan is de samenwerking met DNB zonder meer uitstekend geweest. Zo hebben onze DNB-collega’s de toepassing van het gemeenschappelijk handboek voor toezicht getest op de banken onder hun toezicht en hun waardevolle inzichten gedeeld met de ECB-collega’s.”
Op een vraag wat de belangrijkste prioriteiten voor dit jaar zijn antwoordde ze : ” We blijven ons richten op het verder uitbouwen van de gemeenschappelijke toezichtcultuur door nauw samen te werken bij ons toezicht op banken in het eurogebied. Het zal tijd kosten, maar ik weet zeker dat we uiteindelijk een echt Europees toezichtteam zullen vormen. Verder hebben we voor het komende jaar op het gebied van toezichtactiviteiten vijf aandachtspunten vastgesteld. Het belangrijkste heeft betrekking op de bedrijfsmodellen en winstgevendheid van banken, die onder druk staan nu de periode van zeer lage rente maar blijft aanhouden. De andere punten zijn kredietrisico, solvabiliteit, risico governance en liquiditeit. Voor elk van deze punten zullen we de nodige toezichtactiviteiten uitvoeren.”
Volgens Nouy is het Europese bankentoezicht nu volledig operationeel. Zij noemt het Europese bankentoezicht is als een essentiële bouwsteen van de bankenunie, een van de belangrijkste pijlers onder een stabiele monetaire unie. De stap van nationaal naar Europees bankentoezicht is dan ook de juiste geweest, aldus Nouy. Op de vraag of het bankentoezicht ‘ooit weer zal worden zoals het was’,  antwoordde ze als volgt: “Ik denk het niet. Zal het zich verder ontwikkelen? Jazeker. De bancaire sector ontwikkelt zich voortdurend, nieuwe technologieën zien het licht en nieuwe risico’s ontstaan. Het bankentoezicht moet uiteraard meegaan in deze ontwikkelingen. We zullen ons zeker niet hoeven te vervelen!”
 Foto: ECB
Bron: DNB

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *