ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging

In de 5-daagse training (incl. examen) leert u een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te implementeren en beheren, gebaseerd op ISO 27001. U wordt tevens opgeleid voor de titel Certified ISO 27001 Lead Implementer van PECB. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 5-daagse training incl. PECB examen of de in-company training.

ISO 27001 – dé internationale standaard voor informatiebeveiliging

ISO 27001 specificeert de eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen in uw organisatie. Het doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie en informatiesystemen binnen uw organisatie te waarborgen. De ISO 27001 norm is onderdeel van de ISO 27000 familie. Hierin zijn bijvoorbeeld ook implementatie richtlijnen opgenomen (ISO 27002) en wordt uitgelegd hoe de ISO 27001 geaudit kan worden (ISO 27007 en ISO 27008).

Wat leert u in deze training?

In de 5-daagse training ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiligingworden alle aspecten van het Information Security Management System (ISMS) behandeld. U krijgt een uitgebreid beeld van alle concepten, standaarden, methodes en technieken die nodig zijn om een ISMS effectief te managen. U leert alle aspecten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebaseerd op ISO 27001 kennen, plannen, uitvoeren, managen en onderhouden. Tevens leert u de relatie tussen de verschillende onderdelen van de ISO 27000 serie kennen en toepassen in de diverse fasen van het ISMS.

De training is een combinatie van theorie en praktijk en wordt geïllustreerd met voorbeelden en echte cases. De training is gebaseerd op de 7 domeinen die onderdeel zijn van het ISO 27001 Lead Implementer examen van PECB, t.w.:

 • Domein 1 – Principes en concepten van een Information Security Management System (ISMS)
 • Domein 2 – Het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS)
 • Domein 3 – Plannen van een ISMS gebaseerd op ISO 27001
 • Domein 4 – Implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS), gebaseerd op ISO 27001
 • Domein 5 – Meten en monitoren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS), gebaseerd op ISO 27001
 • Domein 6 – Continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS), gebaseerd op ISO 27001
 • Domein 7 – Voorbereiding op een ISMS certificeringsaudit

Voor wie is deze training van belang?

De ISO 27001 norm is van toepassing op elke organisatie, groot en klein en ongeacht de sector. De norm is met name geschikt voor sectoren waar beveiliging van gegevens van het grootste belang is, zoals de financiële sector, de publieke sector en de IT-sector. ISO 27001 is ook van groot belang voor organisaties die gegevens van derden beheren, zoals IT-outsourcingsbedrijven (datacenters).

De training ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging is zowel van belang voor professionals die organisaties helpen bij de implementatie en/of het onderhoud van een ISMS als voor managers binnen een organisatie die alle processen begeleiden. Qua functionarissen denken wij o.a. aan information security managers, IT-managers, informatiemanagers, (IT) auditors, kwaliteitsmanagers, projectmanagers en consultants.

Over het ISO 27001 Lead Implementer examen

Op de laatste dag van de training kunt u het PECB ISO 27001 Lead Implementer examen afleggen. Het open boek examen duurt 3 uur. Wanneer u slaagt, ontvangt u de internationaal erkende titel Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer van PECB. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen dan mag u – geheel kosteloos – het examen nog een keer afleggen. Bovendien mag u de training kosteloos nogmaals bijwonen! Dit aanbod geldt alleen tot max. één jaar na de training.

Voorkennis

U heeft geen voorkennis nodig om deel te nemen aan de training en het ISO 27001 Lead Implementer examen. Het strekt wel tot aanbeveling dat u kennis heeft van ISO 27001. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen wij u graag naar de 2-daagse ISO 27001 Foundation training.

PE-punten

Na afronding van de ISO 27001 Lead Implementer training ontvangt u een bewijs van deelname met vermelding van het aantal uren training dat u heeft gevolgd. Met dit bewijs kunt u vervolgens PE-punten aanvragen bij PECB.

Over ISO

ISO – de International Organization for Standardization – is een internationale organisatie die normen vaststelt met betrekking tot het waarborgen van o.m. informatiebeveiliging. ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardorganisaties in meer dan 150 landen. Op het gebied van informatiebeveiliging is de ISO 27000 serie uitgegroeid tot de standaardnorm.

Over PECB

PECB staat voor Professional Evaluation and Certification Board. PECB is het internationale certificerings- en trainingsinstituut voor talrijke standaarden, zoals ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27005, ISO 22301 en ISO 26000.

Startdatum

De training ISO 27001 Lead Implementer bestaat uit 5 dagen. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. De training vindt centraal in het land plaats. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 17 t/m 21 juni 2024

Prijs en inschrijven 

De kosten van de ISO 27001 Lead Implementer training bedragen € 3.450,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, de officiële PECB documentatie en het ISO 27001 Lead Implementer examen (t.w.v. € 500,-). Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen voor het examen, dan mag u zowel de training als het examen nog een keer op onze kosten volgen/afleggen (tot 1 jaar na afloop van de training geldig).

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze ISO 27001 Lead Implementer Informatiebeveiliging opleiding, klik dan op deze link: https://www.imfacademy.com/nl/cyber-it-security/iso-27001-lead-implementer-informatiebeveiliging.php#intro

Datum:17-06-2024
Tijd:09.00 uur tot 17.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Nederland
Price€ 3.980,- (excl. BTW) per persoon

Program


 • Normen en regelgevingkaders
 • Het Information Security Management System (ISMS)
 • Implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS)
 • Inzicht in de organisatie en verduidelijking van de informatiebeveiligingsdoelstellingen
 • De scope van het ISMS
 • Leiderschap en goedkeuring van het ISMS project
 • Organisatiestructuur
 • Analyse van het bestaande managementsysteem
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Risicomanagement
 • Toepasselijkheidsverklaring en besluit van het management om het ISMS te implementeren
 • Definitie van het document beheerproces
 • Selecteren en ontwerpen van veiligheidscontroles en opstellen van specifieke beleidslijnen en procedures
 • Implementeren van veiligheidscontroles
 • Trends en maatregelen
 • Communicatieplan
 • Opleidingsplan en awareness plan
 • Uitvoeren van veiligheidscontroles
 • Incident management
 • Operationeel beheer
 • Monitoring, meting, analyse en evaluatie
 • Interne audit
 • Management beoordeling
 • Behandeling van non-conformiteiten
 • Voortdurende verbetering
 • Voorbereiding van de certificeringsaudit

Op deze laatste dag van de training wordt het officiële ISO 27001 Lead Implementer examen van PECB afgenomen.