Fraude Risicomanagement

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online).

IMF Academy – ACFE Authorised Training Organisation

IMF Academy is de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van Certified Fraud Examiner (CFE) en ACFE PE trainingen in de Benelux.

Bedrijven kampen vaker dan ooit met fraude!

Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door de eigen werknemers en het management. Door de corona crisis zal de verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden alleen nog maar toenemen. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde schade door fraude neerkomt op 5% van de omzet. Fraude is dus een in ernst en omvang sterk toenemend fenomeen en vormt inmiddels voor elk bedrijf een concreet probleem. Zowel in publieke als private organisaties is daarom een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraude beleid.

Wanneer fraude voorkomt, gaat het vaak om grote(re) bedragen en kan uw organisatie niet alleen met verlies maar ook met reputatieschade te maken krijgen. Fraude heeft dus een grote impact op de organisatie. Om fraude risico’s in te perken beschikt inmiddels een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraude strategie waarin doorlopend gezocht wordt naar een meer doeltreffende aanpak voor fraude detectie, fraude beheersing en fraude preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur om een anti-fraude beleid op te zetten.

Anti-fraude aanpak integreren in de risicomanagement aanpak van uw organisatie

De laatste jaren is de focus op risicomanagement enorm toegenomen. Veel risicomanagers onderschatten evenwel de rol die fraude speelt in hun risicomanagement aanpak. Risicomanagers zouden zich meer bezig moeten houden met het nemen en verbeteren van maatregelen om fraude te ontdekken, te ontmoedigen/bestrijden en te voorkomen. In de training Fraude Risicomanagement wordt nagegaan hoe u als organisatie een anti-fraude aanpak kunt integreren in uw risicomanagement programma. U leert o.m.:

 • Allerlei fraude risico’s te identificeren, beoordelen en managen
 • Fraude risicomanagement initiatieven te ondersteunen door een anti-fraude cultuur en fraude bewustzijn in de hele organisatie te bewerkstelligen
 • Een interne controle systeem op te zetten om fraude risico’s aan te pakken
 • Elk geval van fraude aan te pakken

Over de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

De ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is de grootste internationale anti-fraude organisatie ter wereld met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. De ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorised Training Organisations (ATOs) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE PE trainingen.

Wat leert u in deze officiële ACFE training?

In deze 2-daagse Fraude Risicomanagement training leert u:

 • Fraude risico’s en de factoren die deze risico’s beïnvloeden identificeren
 • De noodzakelijke onderdelen van een succesvol fraude risicomanagement programma ontwikkelen en implementeren
 • Alle elementen van een sterke corporate anti-fraude cultuur identificeren en implementeren
 • Een uitgebreid fraude risicomanagement beoordelingssysteem opzetten voor de hele organisatie
 • Financiële, transactionele en gedragsindicatoren van fraude Identificeren
 • De mate van maturity van uw fraude risicomanagement programma beoordelen

Voor wie is deze training bedoelt? 

Deze officiële ACFE training is bedoeld voor:

 • Certified Fraud Examiners (CFEs) die hiermee aan hun PE-verplichting kunnen voldoen
 • Managers en professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van een anti-fraude strategie in zowel private als publieke organisaties

Wij denken dan aan medewerkers met een fraude onderzoekstaak, audit of compliance functie, controllers, in- en externe accountants, (forensisch) accountants, hoofden administratie, (operational) risicomanagers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, facility managers, security managers, lijnmanagers, advocaten, hoofden AO/IC, HR managers, integriteitsmanagers, GRC managers, vertrouwenspersonen, particulier rechercheurs, (forensisch) IT specialisten, coördinatoren fraudebeheersing en schade-experts.

PE verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uur moet direct verband houden met het ontdekken en ontmoedigen/bestrijden van fraude en 2 uur moet een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE uren meenemen naar een volgende periode. Na afloop van deze 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training ontvangt u 16 PE punten, waarvan (de jaarlijks verplichte) 2 Ethics punten, ten behoeve van uw CFE hercertificering.

Vereiste voorkennis en opleidingsniveau

ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis. Zij gaan er wel vanuit dat u bekend bent met algemene fraude- en risicosystemen. De training Fraude Risicomanagement wordt op een HBO/Bachelor niveau gegeven.

Startdatum

De training Fraude Risicomanagement bestaat uit 2 dagen. De lestijden zijn van 09.30 uur – 17.00 uur. U kunt de training zowel klassikaal (centraal in het land) als live online bijwonen. U heeft de keuze uit de volgende data:

 • 7 en 8 oktober 2024

Kosten en inschrijven 

De kosten van de 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training bedragen € 1.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en lunches.

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze Anti-Fraude opleiding, klik dan op deze link: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/fraude-risicomanagement.php

Datum:07-10-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2 days
Locatie:Nederland of live online
Price€ 1,980.- (excl. BTW) per persoon

Program


Fraud risk management – introduction

 • Building an effective fraud risk management program requires solid understanding of how and why fraud is perpetrated
 • The ways fraud occurs and the impact it has on organisations
 • The factors that influence an organisation’s fraud risks
 • Different parties’ roles and responsibilities for managing these risks

Fraud risk management – overview

 • The risk of fraud is just one of the many types of risks to be managed by your organisation, but to let this risk fall out of focus can bring catastrophic results
 • The elements of an effective fraud risk management program
 • Why businesses should invest the necessary resources to manage fraud risk

Developing a fraud risk management program

 • Without clear, defined objectives, a fraud risk management program cannot be effective
 • Why some fraud risk management programs are not successful
 • The eight steps involved in developing a holistic fraud risk management program

The role of culture and internal controls

 • Creating an anti-fraud culture throughout the organisation provides an important foundation for the fraud risk management program
 • The elements of a strong anti-fraud culture
 • Potential obstacles organisations face in fostering this anti-fraud environment
 • The role of internal controls as part of the fraud risk management program
 • How to design and implement effective anti-fraud controls

Fraud risk assessment – part 1

 • The foundation of a successful fraud risk management program is a well-designed and properly executed fraud risk assessment
 • Without an adequate understanding of the organisation’s true fraud risks, any efforts at managing fraud risks might miss the mark
 • What makes a good fraud risk assessment?
 • How to plan and prepare the organisation for the assessment
 • Numerous considerations that must be incorporated into the assessment process to ensure the fraud risk assessment’s success

Fraud risk assessment – part 2

 • A framework for effectively assessing fraud risk across the entire organisation
 • Walk through the entire process, from identifying the sources and types of risks, assessing the danger they pose to the organisation, compiling a complete fraud risk portfolio, and determining appropriate action plans to address these risks

Putting the fraud risk assessment into action 

 • Using a real-life fraud case, practice applying the fraud risk assessment approaches and methodology explored on day I
 • Explore how the company’s culture, anti-fraud controls, leadership behaviours, and complaint and response protocols all affect its ability to manage its fraud risks

Shaping an anti-fraud culture

 • Many organisations avoid open conversations about fraud, but successfully shaping an anti-fraud culture requires bringing fraud into the spotlight
 • How to proactively foster an entity-wide anti-fraud culture through policies, hiring practices, employee support and accountability, fraud awareness efforts, and other culture-building initiatives

Proactively looking for fraud risk indicators

 • Evidence of fraud often hides in plain sight
 • Identify the various ways that the red flags of fraud can appear in an organisation
 • Analyse both financial and behavioural clues for warning signs that fraud might be occurring
 • How to incorporate monitoring for these signs into the fraud risk management program

Monitoring, reporting, and improving on the fraud risk management program

 • An effective fraud risk management program includes processes and procedures for monitoring the program’s effectiveness and improving the program where needed
 • How to measure and report the program’s success
 • How to make the case for additional support and funding
 • A maturity model for assessing and evolving your fraud risk management program

Docent


Robert Lamers CFE Directeur van Rolam consultancy

Robert Lamers is directeur van Rolam consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Daarnaast is Robert Head of European Partnership Development bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).