Financial Crime Specialist

Fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van financial crime blijven een hardnekkig probleem voor veel bedrijven en organisaties, zowel in de private als in de publieke sector. De financiële impact c.q. schade van financial crime is enorm en loopt in de miljarden. Van bedrijven, financiële instellingen en andere poortwachters wordt daarom steeds meer verwacht als het gaat om het beheersen van de in- en externe risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC). De aanpak van financial crime is evenwel complex. Niet altijd is kennis over complexe onderwerpen als frauderisico’s, witwasrisico’s, cybercrime, cryptocrime, terrorisme financiering, corruptie, omkoping en andere vormen van financial crime in de organisatie aanwezig of zelfs maar in één persoon verenigd. Eén ding is duidelijk, het effectief bestrijden van financial crime is onmogelijk zonder een gedegen en actuele kennis.

In deze actuele en praktische Financial Crime Specialist training leert u financieel-economische criminaliteit te vermijden en bestrijden. Na afloop heeft u alle expertise in huis om financial crime risico’s voor en in uw organisatie te identificeren, analyseren en minimaliseren.

In deze actuele 4-daagse Financial Crime Specialist training leert u alles over het bestrijden en vermijden, c.q. het signaleren, opsporen en onderzoeken van fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van Financial Economic Crime (FEC) in uw organisatie. Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is en 4-daagse training en optie 2 is en in-company training. 

Hoe kunt u uw organisatie wapenen tegen financial crime?

In deze actuele Financial Crime Specialist training komen alle belangrijke vormen van financieel-economische criminaliteit aan bod met interessante casuïstiek en scenario’s uit de praktijk. Allereerst wordt uw kennis van processen, procedures en wet- en regelgeving om financial crime tegen te gaan geactualiseerd. U leert financial crime risico’s in kaart te brengen en procedures te ontwikkelen om financial crime te beheersen. U leert welke maatregelen u kunt en moet nemen bij de aanpak van een vermoedelijk of geconstateerd geval van financiële criminaliteit. U leert signalen van financial crime te herkennen, onderzoeken en beheersen. Hierdoor kunt u financial crime incidenten zoveel mogelijk voorkomen en de (ook reputatie) schade beperken.

Na deze praktische en actuele training bent u (beter) in staat om in uw organisatie (mede) verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen en ontdekken van financial crime en zult u een volwaardige gesprekspartner zijn voor o.a. het management en toezichthoudende en juridische partijen.

In 4 dagen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Hoe organiseert u effectieve fraudebestrijding?
 • Bestrijding witwassen en terrorisme financiering: KYC (Know Your Customer)
 • Omkoping en corruptie: veel organisaties zijn zich nog steeds onvoldoende bewust van de risico’s en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij nationaal en internationaal zakendoen. Steeds meer landen en toezichthouders stellen strenge straffen in het vooruitzicht voor organisaties die geen beleid hebben t.a.v. corruptie
 • Intern onderzoek: het verrichten van intern onderzoek en waarheidsvinding zijn van belang voor zowel het blootleggen van financieel-economische criminaliteit als voor het nemen van (nog betere) preventiemaatregelen. Ook kan een toezichthouder of opsporingsdienst u verrassen met een onderzoek!
 • ESG, sustainability fraude, cybercrime, fraude en witwassen met cryptovaluta

Het doel van deze training is het verbreden, verdiepen en actualiseren van uw kennis over financial crime. Actuele casuïstiek, relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en tal van voorbeelden uit de praktijk van uw trainers maken deel uit van deze boeiende Financial Crime Specialist training.

Voor wie is deze training van belang?

Deze training is met name ontwikkeld voor professionals (en hun adviseurs) die zich bezighouden met de aanpak van financieel-economische criminaliteit (FEC) in de eigen organisatie. We denken dan o.a. aan financial crime specialisten, CFO’s, controllers, compliance officers, risicomanagers, fraude onderzoekers, integriteitscoördinatoren en -adviseurs, privacy officers, financial intelligence managers, AML officers, CDD analisten, internal auditors, accountants, juristen, opsporingsambtenaren en toezichthouders en vele andere professionals in zowel de private als de publieke sector die betrokken zijn bij de aanpak van financial crime.

De training is daarnaast van belang voor poortwachters, zoals advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, en vanzelfsprekend banken en andere financiële instellingen.

Niveau en voorkennis

De training Financial Crime Specialist wordt op HBO/Bachelor niveau gegeven. U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

Startdatum

De training Financial Crime Specialist bestaat uit 4 trainingsdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur – 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 2 + 9 + 16 + 23 september 2024

Kosten en inschrijven

De kosten van de 4-daagse training Financial Crime Specialist bedragen € 4.380,- (excl. BTW) per persoon, incl. koffie/thee, alle lunches en documentatiemateriaal.

Financial Crime Specialist, start 2 september 2024 : € 4.380,-

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze Financial Crime Specialist training, klik dan op deze link: https://www.imfacademy.com/nl/partner/riskcompliance/financial-crime-specialist.php#intro

Datum:02-09-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4 days
Locatie:Centraal in het land
Price€ 4.380,- (excl. BTW) per persoon

Program


Ochtend

 • Wat houdt financial crime in?
 • De impact en (reputatie)schade van financial crime
 • De fraude driehoek: druk, gelegenheid en rationalisatie
 • Interne meldprocedure
 • Preventie en (zelf)onderzoek
 • Financial crime en het strafrecht
 • Opsporing en vervolging

Middag

 • De forensisch onderzoeker/forensic investigator
 • Bevoegdheden van de forensic investigator
 • Privacy gedragscode
 • Financieel forensisch onderzoek
 • Plenaire case bespreking

Ochtend

 • Aard en complexiteit van fraude
 • Verschillende fraudevormen
 • Fraude in een bedrijfseconomische context
 • Motieven voor fraude in organisaties
 • Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk

Middag

Ochtend

 • Witwassen
 • Onderscheid witwassen en terrorisme financiering
 • Het witwasproces
 • Highlights uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
 • Fraude en witwassen met cryptovaluta

Middag

 • Corruptie
 • Het onderscheid tussen ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie
 • Actieve en passieve omkoping
 • Verschijningsvormen en voorbeelden uit de praktijk
 • Corruptie case: van signaal tot onderzoek

Ochtend

 • Risicomanagement
 • Risicofactoren in kaart brengen en risicoscenario’s bepalen
 • Beheersmaatregelen beoordelen en optimaliseren
 • Wat te doen bij een melding of signaal?
 • Onderzoeksmethoden en technieken

Middag

 • Groepscase

Docenten


Steef de Vries

Steef de Vries is partner en fraude expert bij CompliAbility en is als Financieel Forensisch Expert (FFE) in de context van fraude, corruptie en witwassen verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI). Steef heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude en witwassen en andere integriteitsproblemen. Zijn ervaring deed hij op in talloze onderzoeken bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders en bij private organisaties. Zo was hij lange tijd senior adviseur van professionele opsporingsteams en projectmanager binnen het Financieel Expertise Centrum (DNB, AFM, Belastingdienst, FIU, enz.).


Martijn van de Westelaken MSc ECIM

Martijn van de Westelaken is partner bij CompliAbility en gespecialiseerd in compliance, integriteit en onderzoek. Martijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in het detecteren, onderzoeken en voorkomen van financieel-economische en sociale criminaliteit, terrorisme en cybercrime. Zijn ervaringen deed hij op bij de Politie, Europol, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Arbeidsinspectie. Martijn vervulde hier zowel specialistische als leidinggevende functies. Vandaag de dag helpt Martijn diverse bedrijven en organisaties om fraude- en integriteitsrisico’s te beheersen. Bij een crisis of incident ondersteunt hij met het nemen van effectieve maatregelen, het doen van onafhankelijk onderzoek en het oplossen van de problemen.