(Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector

Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid – nieuwe – wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniëren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien. Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing en het inbedden van bedrijfsethiek en integriteit van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Na deze boeiende en actuele compliance opleiding zult u in staat zijn een compliance beleid voor uw organisatie te formuleren, te verankeren en te monitoren. Alle belangrijke onderwerpen waarmee u als (Chief) Compliance Officer geconfronteerd wordt, komen aan bod.

De vraag naar gekwalificeerde compliance officers is, zowel in het bedrijfsleven als de publieke sector, sterk toegenomen. In deze 4-daagse (Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector opleiding leert u uw organisatie compliant in te richten en te houden en compliance risico’s proactief te managen.

Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen: de 4-daagse opleiding – klassikaal en live online, of een in-company opleiding. 

(Chief) Compliance Officer – taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden

Het takenpakket van de (Chief) Compliance Officer is breed en veelomvattend, van het voldoen aan wet- en regelgeving en het bewaken en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen de organisatie tot de interne beheersing van risico’s. In deze actuele (Chief) Compliance Officer opleiding leert u hoe u compliant gedrag initieert, structureert en monitort en wat de gevolgen zijn van niet-compliant gedrag.

Alle belangrijke onderwerpen waarmee een (Chief) Compliance Officer geconfronteerd kan worden, komen aan bod, zoals het effectief opzetten, toepassen en monitoren van een compliance programma; governance en systematische risico-analyse; ESG/MVO; human rights en diversiteit; export compliance en sancties; mededinging en anti-trust; omkoping en corruptie; de klokkenluidersregeling en datagedreven toezicht. Als laatste nemen de docenten de toekomstige ontwikkelingen en inzichten op nationaal en internationaal (compliance) gebied met u door.

Voor wie is deze compliance opleiding van belang?

Compliance is uitgegroeid tot een breed en complex vakgebied. De vraag naar gekwalificeerde compliance officers, zowel in de profit als in de non-profit sector, is sterk toegenomen. Ambieert u een functie als (senior) compliance officer in een (inter)nationaal bedrijf of in een (semi) publieke of non-profit organisatie en/of bent u betrokken bij de opzet, het management en/of de uitvoering van het compliance programma, dan is dit de opleiding voor u!

Qua functionarissen denken wij o.a. aan (Chief) Compliance Officers (in spé), GRC managers, risicomanagers, kwaliteits- en veiligheidsmanagers, (bedrijfs)juristen, advocaten, integrity officers, interne auditors, controllers, HR managers, privacy officers, MVO managers en tal van andere professionals die betrokken zijn bij het compliance management van de organisatie.

Niveau van deze compliance opleiding

De opleiding (Chief) Compliance Officer wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau.

Startdatum

De praktijkgerichte opleiding (Chief) Compliance Officer in het bedrijfsleven en de publieke sector bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur – 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 7 + 14 + 21 + 28 november 2024

Kosten en inschrijven

De kosten van de 4-daagse opleiding (Chief) Compliance Officer in het bedrijfsleven en de publieke sector bedragen € 4.380 (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn de kosten van alle lunches, koffie/thee en documentatie inbegrepen.

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze  training, klik dan op deze link: https://www.imfacademy.com/nl/partner/riskcompliance/chief-compliance-officer-in-de-niet-financiele-sector.php#intro

Datum:07-11-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4 days
Locatie:Centraal in het land
Price€ 4.380 (excl. BTW) per persoon

Program


 • Cultuur en gedrag
 • Toepassing corporate values en gedragscode
 • De klokkenluidersregeling, bevordering van ‘speak-up’ en ‘active listening’
 • Human rights en diversiteit
 • ESG/MVO
 • Compliance en privacy
 • Internationale context en toezicht
 • Kennis en inzicht in de toezichtsstrategieën
 • Vormgeving van het compliance framework
 • Compliance risk assessment en validatie
 • Monitoring en compliance management rapportage
 • Anti-Fraude, anti-corruptie en vermijden van belangenverstrengeling
 • Anti-witwassen (AML)
 • Pre-employment screening
 • Omgang met (executive) stakeholders en incidenten
 • Investigations en stakeholder management
 • Toepassing van Key Performance Indicators (KPI’s) en governance
 • Opstellen (jaar)plan, prioriteiten: next steps

Praktijkopdracht
Als cursist wordt u uitgenodigd om te werken aan een eigen praktijkopdracht en uw bevindingen te delen met uw mede-cursisten in een bondige presentatie op dag IV

 • Trends en ontwikkelingen: datagedreven toezicht
 • Mededinging en anti-trust
 • Export controls en sancties
 • Presentatie van de praktijkopdrachten
 • Ervaringen delen en constructieve feedback

Docenten


Mr. Michael van Woerden

Michael van Woerden heeft jarenlange ervaring op het gebied van (integriteits) risicomanagement, compliance, legal en governance en begeleidt ondernemingen, (semi)overheidsinstellingen en toezichthouders. Michael is gespecialiseerd in de toetsing van de effectiviteit van veelomvattende compliance programma’s in een internationale context en werd eerder aangesteld als compliance monitor namens de Wereldbank. Hij vervult de rol van compliance monitor ook wanneer bedrijven op eigen initiatief hun compliance programma laten doorlichten. Michael is oprichter van DeComplianceMonitor.

Michael is hoofddocent van deze opleiding en wordt bijgestaan door een aantal compliance experts, t.w.:


Eileen Berntsson

Eileen Berntsson is group quality manager bij Damen Shipyard Group. Eileen komt uit de telecomindustrie en heeft veel ervaring met productontwikkeling, governance, risicomanagement en compliance. Ze heeft verschillende procedures opgezet, zoals supply chain risk en compliance, en is een gecertificeerd ISO auditor. Eileen werkte binnen een commissie van telecombedrijven aan het vaststellen van normen voor mensenrechten in de supply chain en behaalde certificeringen op het gebied van compliance en ethiek en anti-corruptie. Ze heeft ervaring in het werken met compliance programma’s voor Europese bedrijven die werden vervolgd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Eileen is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties over anti-corruptie en due diligence van derden.


Mr. Jan Cuppen

Jan Cuppen is actief in onder meer de olie- en energiesector, research & technology, luchtvaart en scheepsbouw. Hij heeft veel ervaring met organisatie ontwikkeling en verander- en herstelprogramma’s op het gebied van ethics & compliance en fraude en corruptiezaken, opgedaan in uiteenlopende (management) functies. Jan heeft tal van ethics & compliance programma’s ontwikkeld en is gespecialiseerd in sanctie en export control programma’s. Jan maakt deel uit van het expert team van DeComplianceMonitor.


Mr. Guido Febus

Guido Febus heeft voor tal van ondernemingen het compliance & ethics programma opgezet en geïmplementeerd, waaronder KPN, Damen Shipyards, Airbus en Daf Trucks. Hij is momenteel werkzaam als internationaal Ethics & Compliance (E&C) manager voor Veon. Guido beschikt over ruime praktijkkennis op het gebied van stakeholder management en de beheersing van risico’s op het gebied van fraude, corruptie, omkoping en mededinging. Guido is lid van de raad van advies van DeComplianceMonitor.


Mr. Paul Tijnagel

Paul Tijnagel is een ervaren internationale risk & compliance officer. Hij was tot enkele jaren geleden lead country compliance officer bij Siemens in Nederland en Oekraïne. Paul is gespecialiseerd in het managen van compliance programma’s voor internationaal opererende ondernemingen. Hij heeft veel ervaring met onderwerpen als omkoping en corruptie, anti-trust, anti-money laundering (AML) en data protection. Paul maakt deel uit van het expert team van DeComplianceMonitor.