Basis Wwft

Op 16 november 2022 vindt in de namiddag te Utrecht de 3-uurs cursus Basis Wwft plaats. Met deze basiscursus doet u kennis op van de kern van de Wwft en de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Topdocent mr. Jurjan Geertsma brengt u op de hoogte van de belangrijkste vereisten en de laatste actualiteiten. De cursus is bestemd voor iedereen die direct of indirect met de Wwft te maken heeft en hier nog geen of weinig kennis van heeft of de kennis juist wil opfrissen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

*Wanneer is de Wwft op mij of mijn organisatie van toepassing?

*Waar moet goed cliëntenonderzoek aan voldoen?

*Wanneer en hoe meld ik ongebruikelijke transacties?

Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de vraag wat witwassen en financiering van terrorisme precies is en wanneer u hiermee te maken kunt krijgen. De cursus biedt veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Meer info en aanmelden via deze link.

Datum:16-11-2022
Tijd:van 14.00 - 17.30 uur
Locatie:Utrecht
Price€ 345

Docent


Mr. Jurjan Geertsma Advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten

Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteits wet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties.

Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieu strafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.