Whitepaper

Drie auteurs, Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé

Ethiekonderwijs: zin en onzin verkend

09 mei 2022

Deze white paper is een pleidooi voor een brede, degelijke opleiding op het gebied van ethiek en is geschreven door drie auteurs, te weten Lourens Posthumus, Caroline Raat en Joop Remmé. Er wordt uitgebreid ingegaan op de begrippen ethiek en integriteit. Daarnaast komt het aspect levensbeschouwing in relatie tot ethiek aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt in detail het onderzoek van Transparency International Nederland besproken, beter gezegd onder de loep genomen, waarbij de auteurs hun mening over dit onderzoek duidelijk kenbaar merken.

Eén van de conclusies van de auteurs is dat de ontkoppeling van ethiek en levensbeschouwing en het marktdenken in het onderwijs hebben geleid tot een situatie waarin het onderwijs te weinig aandacht heeft voor het ontwikkelen van een moreel kompas bij en door jonge mensen.

Download