Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Wat is er gebeurd met de brandbrief integriteit?

06 juni 2022

Vorig jaar ondertekenden betrokken wetenschappers en professionals een brandbrief, waaronder Prof. dr. Zeger van der Wal, Leonie Heres, Prof.dr. Leo Huberts, Alain Hoekstra, Edgar Karssing, Emile Kolthoff, Richard Neerhof, Pierre Lommerse, Willeke Slingerland en ondergetekende een brandbrief aan de formerende partijen: neem integriteit op als belangrijk onderwerp voor het regeerakkoord. Er is niet op gereageerd. Daarmee is het onderwerp niet weg; integendeel. Intussen is er voor het deelgebied ongewenst gedrag onder druk van incidenten in de media een regeringscommissaris benoemd, te weten Mariëtte Hamer en die spreekt met allerlei partijen om de regering op dit gebied te adviseren. Hierdoor dreigen er twee mogelijke problemen en daar ga ik nader op in.

Voor diverse ‘soorten integriteitsproblemen’ komt men tot fragmentarische oplossingen, zoals verspreide regelgeving. Daarmee bereiken we het tegendeel van wat de brandbrief beoogt: een systematische en integrale aanpak van integriteitsvraagstukken. De partijen waarmee de regeringscommissaris praat hebben zelf voldoende kennis en inzicht, maar het moet ook duidelijk zijn als zij een commercieel belang vertegenwoordigen en dat kan niet worden gegarandeerd. Juist in integriteitsland, een nieuwe ‘markt’, is Eenoog koning. Er lopen nogal wat consultants, trainers en onderzoekers in rond zonder duidelijke Credentials, met eigen ‘meetinstrumenten’, ‘onderzoeksmethoden’, stappenplannen en eigen certificaten. Met het gevaar van geheel eigen wetsinterpretaties en op basis van wetenschappelijk weinig onderbouwde theorieën pikken zij een grote graankorrel mee. Zij verkopen zich namelijk beter dan de echte, degelijke professionals, die hun wetenschappelijke integriteit hoger hebben zitten en werken volgens het beginsel ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’.

Blijkbaar kunnen bij NGO’s de allesweters zich manifesteren als ‘experts’. Het is zonder meer goed dat werkgevers en allerlei instanties zich veel meer bewust zijn van de noodzaak om ‘iets aan integriteit’ te doen, maar uit een aantal recente voorbeelden blijkt dat er behoorlijk wat mis kan gaan als je daarin niet zelf heel prudent en integer te werk gaat. Te beginnen met van tevoren goed nadenken.

Daarom bepleit ik in dit blog onder meer dat de opleidingseisen voor onderzoekers omhoog moeten en dat er wettelijke eisen aan onafhankelijkheid en kwaliteit van onderzoek gesteld moeten worden. Ik hoop dat de regeringscommissaris en de wetgever nog eens goed kijken naar de brandbrief.

Caroline Raat

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *