Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Huis voor klokkenluiders slachtoffer van slechte architect

25 juli 2019
Kennisbank

Het Huis voor klokkenluiders is slechts drie jaar oud, maar staat figuurlijk op instorten. Oorzaak: de architect en opdrachtgever, initiatiefwetgever Ronald van Raak (SP) en de Expertgroep klokkenluiders. Het wetgevingsproces was erg slordig en de ontwerper heeft de indruk gewekt dat klokkenluiders naar het Huis konden om bescherming te krijgen, maar dat is, zo schreef ik eerder, is niet waar.

Van Raak mailt op 21 februari 2019 nog aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) van de Tweede Kamer: “In juli 2016 opende het Huis voor klokkenluiders, nadat alle fracties in de Kamer een wet daartoe hadden gesteund. Doel van dit huis is klokkenluiders te beschermen en misstanden te onderzoeken. De inrichting van het Huis door het ministerie van Binnenlandse Zaken is niet goed gegaan (…).” Dat klopt echter niet. Volgens zijn eigen wet is het Huis namelijk juist geen beschermende instantie, maar een onafhankelijk onderzoeksorgaan. Zijn beweringen zijn dus misleidend voor degenen die daarop vertrouwden. En zij hebben een groot intern conflict veroorzaakt in het Huis zelf, waar sommigen meenden die door Van Raak beloofde bescherming en belangenbehartiging zelf te moeten bieden.

De kern van het probleem, veroorzaakt door de keuze van de wetsontwerpers, is dat het Huis en daarbinnen de afdeling Advies, geen melders kan beschermen. Dat is een taak voor de onafhankelijke rechter. De afdeling Advies kan wel helpen door mogelijke melders de weg wijzen naar interne procedures en hulpinstanties. Besluit de melder een verzoek aan het Huis te richten, dan kan een medewerker als vaste contactpersoon (‘klantmanager’) fungeren. Die kan de melder regelmatig bellen met de vraag hoe het met hem gaat en of hij hulp nodig heeft, die dan gezocht kan worden. Hij kan de melder goed op de hoogte houden van de stand van het onderzoek en hem als informant zo nodig vragen door te spelen die van belang zijn voor het onderzoek.

Het is namelijk van belang dat de melder controle kan houden. Daardoor kan hij zich voortdurend beraden op aanvullen of intrekken van zijn verzoek, inspelen op reacties van de werkgever of rechtsmiddelen tijdig inzetten. Op die manier worden melder, afdeling Onderzoek en onderzochte werkgever ontlast.

De bal ligt binnenkort weer bij de wetgever en dus bij Van Raak, die zich de geestelijk vader van het Huis noemt. Daarom kan hij niet beschuldigend blijven wijzen naar het ministerie en de medewerkers van het Huis. De hoofdoorzaak van de huidige problemen ligt in zijn ontwerp. Daar moet hij verantwoording voor nemen.

  • prof. dr.ir A.F.P. van Putten

    Hoe eerzaam het initiatief ook het is een puinhoop.

    Waarom geen voorbeeld genomen aan de veiligheidsraad destijds opgericht door Prof. Van Vollenhoven die absolute onafhankelijkheid heeft geëist en gekregen!

    Rechtspraak is vaak belangenrechtspraak waaraan mensen worden opgeofferd!

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *