Ethiekonderwijs: zin en onzin verkend, pleidooi voor brede, degelijke opleiding

12 mei 2022

Caroline Raat, Lourens Posthumus en Joop Remmé

Het Verkennend onderzoekmus educatie in ethiek en integriteit in het hoger onderwijs, Amsterdam van Transparency International Nederland riep bij ons grote vraagtekens op. De voornaamste punten bespreken wij in het white paper, dat u hier kunt downloaden. Samengevat vragen wij ons af in hoeverre het effectief en rechtvaardig is om (eerst) te focussen op ethiekonderwijs aan jongvolwassenen in het hoger onderwijs. Het gros van de jongeren volgt dit onderwijs helemaal niet, en heeft niet alleen evenveel recht op morele vorming, hun bijdragen aan de samenleving doen er minstens evenveel toe.

Verder komt de vraag aan de orde in hoeverre de in het rapport genoemde leergang wel ethiekonderwijs mag worden genoemd, of dat het daarvoor juist in de plaats komt. Dat roept de vraag op wat ethiek, moraal en integriteit zijn en of elke les of cursus die deze naam draagt enige vorm van ethische kennis of inzicht bijbrengt, of dat veeleer sprake is van – op zich nuttige – assertiviteitstraining en workshop in zelfkennis.

Tot slot vragen wij aandacht voor levensbeschouwing; ook wel wereld- en mensbeeld of ‘moreel kompas’ genoemd. Ons lijkt het nodig om een consistent beeld te hebben van onszelf en onze plaats in en bijdrage aan de wereld en samenleving, voordat mensen een consistente set van morele waarden kunnen ontwikkelen die nodig zijn, want dat lijkt ons evident, om corruptie en andere integriteitsproblemen te voorkomen.

Lourens Posthumus werkte als predikant bij de krijgsmacht en coach voor Defensie. Verder was hij onder meer oprichter eigenaar van Denkkr8 en Mind Matters en was politiek actief. Is thans filosofisch consulent.

Caroline Raat werkt als auteur, onderzoeker, docent, adviseur en verlener van rechtsbijstand in, onder andere, kwesties rond integriteit en organisatiegedrag en bestuursrecht. Haar publicaties hebben betrekking op macht, bestuursrecht, open overheid informatie en integriteitsproblematiek. Recentelijk voltooide zij Ethiek en integriteitszorg, Handboek voor de overheidsjurist.

Joop Remmé heeft een langdurige loopbaan in academisch en hoger onderwijs en consultancy. In het hoger onderwijs is hij actief bij verschillende MBA-opleidingen, zowel in Nederland als internationaal, met cursussen over ethiek, strategie en HRM. Als consultant is hij voornamelijk betrokken bij management development en ethiek. Zijn publicaties zijn vooral gericht op Corporate Social Responsibility, ethiek en Stakeholder Management.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *