AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte. 

De toezichthouder AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning. In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op.

Provisieverbod

Door het provisieverbod en vergelijkbare beloningsregelingen bij onder meer pensioen- en schadeverzekeringen, mogen adviseurs en bemiddelaars voor deze producten in beginsel geen vergoeding of beloning (provisie) ontvangen van de aanbieder. Gevolmachtigde agenten mogen geen ongepaste commissie ontvangen. Klanten betalen hun financiële dienstverlener rechtstreeks. Deze verboden zorgen ervoor dat de adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigde agent zich volledig kan richten op de belangen van de klant en niet op oneigenlijke wijze kan worden beïnvloed door aanbieders van verzekeringsproducten. Dergelijke beïnvloeding past niet in een gezonde, open, eerlijke en transparante financiële markt.

De AFM vindt in dit geval een boete van in totaal € 400.000 passend. Op zichzelf is overtreding van het provisieverbod ernstig, maar de AFM heeft bij het bepalen van de boete rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Dat zijn onder meer de relatief geringe omvang van de overtreding en het feit dat het gaat om een reis uit 2016 van DL Schade, terwijl NN Schade aannemelijk heeft gemaakt dat reizen als deze tot het verleden behoren. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Foto: Ronald van Dam fotografie Deventer

  • AJW

    Banken, verzekeraars en intermediairs gaan vrijwel steeds tegen iedere boeteoplegging door de AFM in beroep bij de Rechtbank Rotterdam/CBB en zijn daarin heel vaak succesvol. Maar eens zien wat er straks van deze boeteoplegging over blijft !

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *