On the Jobsite of the Risk & Compliance Platform Europe you can post vacancies intended for our target group. The cost of posting a vacancy with a logo is 275 euros, excluding VAT per month. If you want to draw extra attention to the vacancy in a certain week, you can opt for the Job of the Week. During that week, the Job of the Week will remain at the top of the list in the special box as you can see above. The extra costs for the Job of the Week amount to 275 euros, excluding VAT.

For more information please email to jobs@riskcompliance.nl

De afgelopen jaren heeft GVB geïnvesteerd in haar Governance. Compliance, Risicomanagement en Interne Audit zijn een waardevol onderdeel van de bedrijfsvoering van GVB geworden. Voor de afdeling Compliance, die onder Financiën valt, maar breed in de organisatie actief is, zijn wij op zoek naar een proactieve en ondernemende Compliance Officer voor 36 uur per week.