07 Nov

Serious Whistleblowing : De professional kan nu aan de slag!

De Haagse Hogeschool

Op dinsdag 7 november 2023 vindt in Den Haag bij de Haagse Hogeschool het Whistleblowing Jaarcongres 2023 plaats. Het thema zoals hierboven beschreven is duidelijk. De EU klokkenluidersrichtlijn is geïmplementeerd in de Wet bescherming klokkenluiders. Werkgevers hebben hun interne procedure ingericht, of zijn daar druk mee bezig. Tijd voor de professionals op het gebied van het veilig ontvangen van meldingen, het beschermen van de melder, onderzoeken naar gemelde misstanden, afhandeling en maatregelen en juridische procedures om hun eigen inzichten en ervaringen te delen met de keynote sprekers en andere aanwezigen.  Professionals op het gebied van recht, compliance en integriteitsonderzoek komen bij elkaar. Het onderwerp is complex en de belangen zijn groot.

We gaan in gesprek met zowel de publieke als de private sector, onder leiding van onze dagvoorzitters Michelle Fisser en Edwin Weller. De opzet van het Whistleblowing Congres is interactief. De inbreng van de Haagse Hogeschool met haar studenten zal daarbij garant staan voor de nodige vragen, discussies en dynamiek.

Wat in het programma grondig aan de orde gaat komen zijn de volgende blokken:
• Melden als mensenrecht, het belang van de nieuwe wetgeving;
• Wat doet het Huis voor klokkenluiders;
• De compliance officer: eerste hulp bij meldingen;
• De misstand centraal: onderzoek en afhandeling.

Meer informatie  vindt u op de speciale congreswebsite.