08 Sep

RiskCongres Lokaal Bestuur “Duurzaamheid en Nieuwe Energie”

Provinciehuis Utrecht

Het lokale bestuur wordt door de landelijke overheid geconfronteerd met doelstellingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie. Op 28 juni 2019 publiceerde namelijk het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Het uitgangspunt en de opdracht is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat de 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden, opdat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De vraag is natuurlijk waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Wind- en zonneparken moeten behandeld worden als kapitaalsintensieve bedrijven. Maar hoe zit het met het verdienmodel voor de gemeenten? Welke investeringen zijn verantwoord? Welke leveren een zinvolle bijdrage en hoe meten we dat? Hoe is de financiering geregeld? Wanneer kan men van subsidies gebruik maken en zo ja welke en onder welke voorwaarden? Loopt men risico’s op het gebied van ongeoorloofde staatssteun? Helpt het om een Duurzaamheidsfonds in het leven te roepen? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties op termijn voor de gemeenten? En hoe staat het met de toekomstige ontwikkeling rond waterstof en energieopslag?

Kortom, de landelijk overheid heeft haar beleid uitgestippeld en de targets vastgesteld. Aan de lagere overheidsinstellingen om het te realiseren en dat gaat niet zonder slag of staat en zeker niet zonder risico. Vandaar dat het vanaf het allereerste begin van het grootste belang is dat bestuurders de experts ter zake erbij moeten betrekken om onnodige schade te voorkomen. Leer van de ervaring van andere gemeenten en maak gebruik van de reeds beproefde modellen en uitgewerkte projecten om te voorkomen dat de bewoners van de gemeenten met onnodig hoge kosten en risico’s opgescheept worden. Het afbreukrisico voor bestuurders kan tot nagenoeg nihil worden gereduceerd als men zich met de juiste partijen en experts omringt om deze eenmaal door de landelijke overheid opgelegde taken tot een goed einde te kunnen brengen.

Kom daarom op donderdag 8 september 2022 naar het Provinciehuis Utrecht, naar het RiskCongres Lokaal Bestuur en u bent in contact met alle ervaringsexperts, vanuit de gemeenten, het Nationaal Programma RES, bestuurders en wetenschap. De opzet van ons Congres is zoals altijd interactief, dus u kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de experts, zowel tijdens de lunchworkshops, de plenaire sessies, bij het afsluitende debat als ook tijdens de netwerkpauzes.

Meer info over sprekers en het programma vindt u op de speciale congreswebsite www.riskcongreslokaalbestuur.nl