24 Jun

Agressieve Tax Planning

Online Event

Op donderdag 24 juni en donderdag 1 juli vindt de interactieve Training Agressieve Tax Planning plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. Deze training is met name van belang voor Compliance Officers, medewerkers Trustkantoren, Betaalinstellingen en Banken, maar ook  opsporingsambtenaren, toezichthouders en Wwft-meldplichtigen kunnen hun voordeel halen door deze training te volgen. Alle issues op het gebied van belastingontwijking tot belastingontduiking komen aan de orde. Fiscale risico’s spelen anno 2021 een steeds grotere rol bij financiële instellingen, opsporing en toezichthouders. Voorheen was een structuur fiscaal legaal of illegaal. Tegenwoordig wordt er in de media gesproken over agressieve tax planning. Multinationals als Apple en Google hebben een effectieve belastingdruk van minder dan 1%. Iets wat we maatschappelijk onbetamelijk vinden en waar de Europese Commissie boetes oplegt voor ‘oneigenlijke staatssteun’.

Maar waar ligt de grens? Welk deel van uw cliëntportefeuille heeft een verhoogd risico op belastingontduiking? De Nederlandsche Bank verwacht een nadere onderzoekinspanning van u. Hoe geef je dat vorm als Compliance Officer? En welke maatregelen moet u binnen uw organisatie nemen? Tijdens deze training krijgt u handvatten aangereikt om dit thema goed te kunnen invullen. Aan de hand van recente praktijkzaken krijgt u meer zicht op de problematiek.

Tijdens dit onderdeel staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen de drie basisstructuren: dividend, lening en royalty structuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals Google en Apple worden de structuren uitgelegd. Daar tegenover worden illegale structuren belicht. Ook de structuur en enkele transacties van Holleeder/Paarlberg wordt besproken. Door te weten hoe legale structuren in elkaar zitten kunt u sneller risicovolle structuren herkennen. Ook besteden we aandacht aan de vraag wat Nederland fiscaal zo aantrekkelijk maakt.

De volgende onderwerpen zullen onder andere tijdens deze interactieve training behandeld worden: