Witwassen – Inleiding AML/CFT, module 1

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. De Belgische anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen.

De klassieke AML/CFT-opleidingen (Risk Based Approach) concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding u in inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit opleidingstraject bestaat uit 5 verschillende modules: algemeen, (niet-) financiële misdrijven, cybercrime, modus opérandi en een workshop-analyse cases. Het betreft hier een complementaire opleiding (Typology Based Approach) aan de meer klassieke opleidingen.

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

Prijs € 181,50 incl. btw
Lid van BZB-Fedafin:  € 121,00

Medewerker PC 341: Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer Geert Delrue.

Dit webinar on demand bevat:

*video opname van de uiteenzetting rond ‘Module 1 – Inleiding AML/CFT door Geert Delrue.
* een oefentest
* een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling is dat u de video opname goed doorneemt op uw eigen tempo vooraleer u de test aflegt. De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U kunt deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U kunt de test slechts 1 keer afleggen en u moet minstens 50% halen om te slagen.

Meer informatie, klik hier.

Datum:02-01-2023
Tijd:in overleg
Locatie:Webinar on demand
Price€ 181,50 inclusief btw

Docent


Geert Delrue

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Geert Delrue is auteur van een twintigtal boeken, zoals onder andere:
− Witwassen en financiering van terrorisme – 2014 – derde druk;
− Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
− Financieel rechercheren – 2018;
− Rechercher en matière financière – 2018;
− Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.