Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training. ISO heeft in 2018 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2018. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2018 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat.

In deze 3-daagse Certified Risk Manager training leert u de risico-elementen m.b.t. informatie te beheersen. Op basis van praktische oefeningen en case studies leert u een optimale risico-evaluatie uit te voeren en risico’s in de tijd te beheren door vertrouwd te raken met hun levenscyclus.

U leert de verschillende methoden van risico-evaluatie kennen, zoals DELPHI, HAZOP, SWIFT en HACCP. Daarnaast krijgt u kennis van de concepten, modellen, processen en terminologie, beschreven in ISO 27001 n 27002, die belangrijk zijn voor een volledig begrip van de internationale ISO 27005 standaard. M.a.w.:

  • U vergaart kennis voor de implementatie en het beheer en onderhoud van een voortdurend Risico Management programma.
  • U krijgt concepten, normen, methodes en technieken aangereikt om een doeltreffend Risico Management systeem in te voeren.
  • U krijgt inzicht in de relatie tussen het Information Security Management Systeem (incl. risicobeheer), de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de eisen van de verschillende stakeholders van een organisatie.
  • U leert de eisen van de ISO 27001 norm over Risico Management te interpreteren en te implementeren.
  • U wordt voorbereid om het examen voor het ISO 27005 certificaat succesvol af te leggen.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor of betrokken bij Risico Management of informatiebeveiliging? Wilt u voldoen aan de ISO 27005 norm? Dan is de training Certified ISO 27005 Risk Manager een absoluut must voor u.

Examinering en certificering 

Het ISO 27005 examen duurt 2 uur en wordt aan het einde van de derde dag schriftelijk afgenomen. Wanneer u slaagt ontvangt u het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat van PECB en een certificaat van deelname met 21 CPE (Continuing Professional Education) punten.

Waar staat ISO voor? 

ISO – de International Organization for Standardisation – is een internationale organisatie die normen vaststelt met betrekking tot het waarborgen van o.m. informatiebeveiliging ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardorganisaties in 156 landen. Op het gebied van informatiebeveiliging is de ISO 27000 serie uitgegroeid tot de standaardnorm.

Voorkennis, niveau van training & aantal deelnemers

U heeft geen voorkennis nodig om succesvol deel te nemen aan de Certified ISO 27005 Risk Manager training en te slagen voor het ISO 27005 examen. De ISO 27005 Risk Manager training wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau. Gezien het intensieve karakter van deze 3-daagse ISO 27005 training is het aantal deelnemers beperkt.

Slagingsgarantie 

Behaalt u onverhoopt het Certified ISO 27005 Risk Manager examen niet, dan mag u de Certified ISO 27005 Risk Manager training binnen een jaar kosteloos nogmaals bijwonen plus kosteloos het examen nogmaals afleggen.

Startdatum

De Certified ISO 27005 Risk Manager training bestaat uit 3 trainingsdagen en vindt centraal in het land plaats. U kunt op de volgende data deelnemen:

  • 15 t/m 17 juli 2024
  • 21 t/m 23 oktober 2024

Kosten en inschrijven

De kosten van de 3-daagse training Certified ISO 27005 Risk Manager bedragen € 2.950,- excl. BTW per persoon, incl. koffie/thee, alle lunches, documentatie en het Certified ISO 27005 Risk Manager examen.

Certified ISO 27005 Risk Manager, start 21 oktober 2024 : € 2.950,-

Als u wilt zich voor het Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager training inschrijven, kunt u dat via deze link doen: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/risk-management-certified-iso-27005-risk-manager.php

Datum:15-07-2024
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland
Price€ 2,950 (excl. BTW) per persoon