Privacy & Security Officer (PSO)

In deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training leert u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid te realiseren en borgen conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG en BIO). Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse training (fysiek en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (fysiek en live online). 

Zonder security geen privacy!

De nieuwe privacywet (AVG) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u eraan kunt voldoen niet. In de afgelopen jaren (en ook in de komende jaren) is duidelijk geworden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. In de AVG staan eveneens veel open normen rond bv. Privacy by Design en Privacy by Default. De AVG geeft echter niet aan wat de reikwijdte en precieze verplichtingen zijn die volgen uit deze concepten, terwijl deze wel van zeer grote waarde en betekenis zijn voor uw privacy- en beveiligingsbeleid.

Privacy & Security Officer (PSO) – een verantwoordelijke functie

Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat er weer ergens een datalek of hack heeft plaatsgevonden. Als Privacy & Security Officer (PSO) bent ú verantwoordelijk voor het veilig en correct omgaan met (persoons)gegevens en heeft u een sleutelrol in het realiseren en borgen van een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid binnen uw organisatie. U moet blijvend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen die een impact hebben op de privacy en security van gegevensverwerkingen en u moet actuele kennis hebben van de (inter)nationale wet- en regelgeving en standaarden. Na deze training bent u (ook in praktische zin) weer op de hoogte van alle ins en outs van het vakgebied beveiliging van (persoons)gegevens.

Wat leert u in deze actuele training?

Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG/PO). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001). Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

Voor wie?

Deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training is voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en security wil actualiseren en toetsen en/of (mede)verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij denken dan o.a. aan PO’s/DPO’s/FG’s/CISO’s/CIO’s/CDO’s, informatiebeveiligingsmanagers, risico managers, IT auditors, IT managers, project managers, informatie managers, advocaten, (bedrijfs)juristen, compliance officers, HR managers, (enterprise) architecten, systeem architecten en gegevensbeheerders.

Voorkennis

Wij verwachten van u HBO/Bachelor werk- en denkniveau, enig inzicht in managementsystemen en basiskennis van de AVG. Enige technische kennis van netwerken, systemen en applicaties is een pré.

Beperkt aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze privacy & security training en de vele praktijkoefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Startdatum

De Privacy & Security training bestaat uit 3 trainingsdagen en vindt centraal in het land plaats. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en eindigen rond 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

  • 1, 8 en 15 november 2022

Kosten en inschrijven

De kosten van de 3-daagse Privacy & Security training bedragen € 2.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal. U dient zelf een laptop mee te nemen voor gebruik tijdens de training.

Privacy & Security Officer (PSO), start 1 november 2022 : € 2.680,-
Als u wilt zich inschrijven voor het Privacy en Security training, kunt u dat doen via deze link: https://www.imfacademy.com/nl/privacy-data-protection/privacy-security.php#startdata
Datum:01-11-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland
Price€ 2,680 (excl. BTW) per persoon