Privacy en Security

Met deze 3-daagse Privacy en Security training krijgt u inzicht hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid realiseert en borgt in uw organisatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (zoals de Avg). Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training. De nieuwe privacywet (Avg) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de huidige techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen echter niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren.

In de Avg staan eveneens veel open normen rond bijvoorbeeld Privacy by Design en Privacy by Default. De Avg geeft niet aan wat de reikwijdte en precieze verplichtingen zijn die volgen uit deze concepten terwijl deze wel van zeer grote waarde en betekenis zijn voor uw privacy- en beveiligingsbeleid.

Wat leert u?

Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001).  Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

Voor wie?

Deze 3-daagse Privacy & Security training is voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en security wil actualiseren en toetsen en/of (mede)verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, zoals CISO’s, DPO’s/FG’s, CIO’s, informatiebeveiligingsmanagers, privacy officers, risico managers, IT auditors, IT managers, project managers, informatie managers, advocaten, (bedrijfs)juristen, compliance officers, systeem architecten en gegevensbeheerders.

Voorkennis, niveau en aantal deelnemers

Van de deelnemers wordt een HBO werk- en denkniveau, enig inzicht in managementsystemen en basiskennis van de nieuwe Avg wetgeving. Enige technische kennis van netwerken, systemen en applicaties is een pré. De 3-daagse training Privacy & Security wordt gegeven op HBO denk- en/of werkniveau. Gezien het intensieve karakter van deze Privacy & Security training en de vele praktijkoefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Startdatum

De Privacy & Security training bestaat uit 3 trainingsdagen en vindt centraal in het land plaats. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en eindigen rond 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

  • 10, 17 en 24 november 2020

Kosten en inschrijven

De kosten van de 3-daagse Privacy & Security training bedragen € 2.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal. U dient zelf een laptop mee te nemen voor gebruik tijdens de training.

Als u wilt zich inschrijven voor het Privacy en Security training, kunt u dat doen via deze link: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/privacy-security.php
Datum:10-11-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland
Price€ 2,680 (excl. BTW) per persoon