Opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profit

Risicomanagement via gedragsverandering: cruciaal voor publieke organisaties

In een dynamische, onzekere en complexe context wordt dagelijks veel gevraagd van (semi) publieke organisaties. Hoge verwachtingen en continue inspelen op veranderingen gaan hand in hand met een doelmatige besteding van publieke middelen. En natuurlijk transparante verantwoording aan toezichthouders en de rest van de maatschappij.

Effectief kunnen omgaan met strategische en operationele onzekerheden, risico’s en kansen is een vereiste in de hedendaagse dynamische, onzekere en complexe context waarin veel gevraagd wordt van (semi) publieke organisaties. Niet alleen door controllers en risicomanagers, maar door iederéén in de organisatie. Effectief en kosten-efficiënt realiseren van publieke waarden en doelen vraagt om het ontwikkelen van vernieuwende vormen van risicomanagement, via risicogestuurd werken en risicoleiderschap.

Mix van hedendaagse inzichten & toepasbare tips

Tijdens de opleiding Risicogestuurd werken ontvang je alle actuele kennis die noodzakelijk is om vernieuwend risicomanagement optimaal te (laten) ontwikkelen binnen je organisatie. Je krijgt een mix van hedendaagse inzichten en direct toepasbare tips van experts uit de publieke praktijk. Hiermee leer je expliciet, realistisch en gestructureerd om te gaan met de relevante risico’s én kansen binnen je organisatie.

Realistische risicobenaderingen voor je dagelijkse praktijk

 • Omgaan met risico’s én kansen in een dynamische organisatie-omgeving
 • Terug naar de essentie: risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Kernwaarden en organisatiedoelen: basis voor omgaan met onzekerheden
 • Formeel en informeel risicoleiderschap: voor iedereen in de organisatie
 • Gedragsverandering en durven aanspreken als succesfactoren

Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je met vernieuwend risicomanagement kunt bijdragen aan het realiseren van de publieke en bedrijfsmatige doelen van je organisatie.

Kennis, inspiratie en praktijk

Elke opleidingsdag biedt een geheel eigen mix van 3 leerprincipes: kennisdeling, inspiratie geven en de vertaling van theorie naar de eigen praktijk. In de interactieve bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om je eigen vraagstukken in te brengen. Gedurende de opleiding wordt gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden.

 • Kennisdeling
  Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met mededeelnemers om zo het rendement van jouw opleiding te maximaliseren.
 • Inspiratie
  Kennis landt niet zonder inspiratie. Daarom vertelt elke docent ook zijn of haar eigen praktijkervaringen en –lessen: wat ging goed of wat juist niet, en waarom? Daarnaast worden inspirerende filmfragmenten getoond.
 • Aan de slag
  Elke opleidingsdag ga je zelf of in groepen aan de slag voor je eigen praktijk en werk je aan opdrachten. Je maakt aan het eind van de opleiding een concreet actieplan voor het (door)ontwikkelen van vernieuwend risicomanagement in je organisatie.
Datum:19-05-2022
Tijd:09:30 - 17:00
Dagen:5 days
Locatie:BCN Utrecht CS en Online
Price€ 4099,- (excl. btw)


Program


Nieuw Risicomanagement

Tijdens deze eerste opleidingsdag worden de context en de rode lijnen van de opleiding geschetst. De docent brengt het containerbegrip ‘risicomanagement’ in een dynamische wereld terug tot vernieuwende en werkbare proporties. Dit vormt de basis voor risicogestuurd werken met risicoleiderschap.

We bespreken deze dag:

 • De publieke organisatie in de VUCAwereld: volatiel, uncertain of onzeker,complex en ambigue
 • Publieke waarden en doelen in relatie tot risico en risicoperceptie: helderheid gevraagd
 • Terug naar de essentie: nieuw risicomanagement in 6 stappen en 3 vragen
 • Via risicomanagement naar risicogestuurd werken
 • Van enkele risicomanagers naar vele risicoleiders
 • Introductie: vaardigheden voor risicoleiders

Je gaat in groepen aan de slag met de risicocarrousel om de essentie van de fundamentele risicostappen vanuit je eigen praktijk te doorgronden, inclusief de rol van risicoperceptie.
Docent: Martin van Staveren, studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico’s én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).

Governance, Risk & Compliance in een snel veranderende wereld

Hoe doe je dat: vernieuwend risicomanagement ontwikkelen en toepassen in de bestaande structuren van governance, risk en compliance? En hoe sluit het aan bij bestaande managementsystemen, en het gedrag van een organisatie als geheel? Dit zijn essentiële vragen waarmee je tijdens lesdag 2 aan de slag gaat.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • GRC: Governance, Risk & Compliance in de VUCA-wereld: hoe werkt dat?
 • Risicogestuurd denken en werken in bestaande bedrijfsvoeringsystemen
 • Risicogestuurd auditen voor het krijgen van geïnformeerd vertrouwen
 • Positionering, taken en rollen: wie doet wat (niet) voor effectief GRC in een VUCA-omgeving?

Je ontwikkelt met je docent een aantal praktijktips voor de inrichting van Governance, Risk & Compliance in een dynamische (semi)publieke organisatieomgeving. Dit aan de hand van een universeel 8-model om de ‘juiste dingen te doen’ en ‘de dingen juist te doen’ en het visualiseren (verbeelden) van de GRC in je organisatie.

Docent: Edwin Martherus is ondernemende senior professional die organisaties inspireert en begeleid in hun ontwikkeling om de regie te nemen over hun eigen potentieel. Dit door het sturen op kansen en risico’s en gedragsverandering. Hij wordt blij en krijgt energie als mensen gemotiveerd raken, beter samenwerken en verwachtingen overtreffen. Edwin is technisch, bedrijfskundig en gedragskundig opgeleid. Tot zijn vorige werkgevers behoren het Ministerie van Defensie alsmede adviesorganisaties als Aon, KPMG en Deloitte, waar vanuit hij veel opdrachten heeft mogen uitvoeren binnen de (non-)profit sector.

Gedrag én de verandering ervan

Gedrag en de daaruit volgende cultuur in de organisatie: allesbepalend voor de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers dagelijks omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. Hoe herken je het en verander je niet-functioneel gedrag? Hoe creëer je hiermee een organisatie waarin realistisch risicobewustzijn leeft en blijft leven? Deze vragen staan centraal in dag 3.

We gaan deze dag aan de slag met:

 • De basiswetten van gedragsverandering, de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • Hoe conditioneer je een parkiet om risico te nemen? Ofwel, de basiswetten van gedragsverandering via een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op de eigen, complexe, vraagstukken
 • Risicosturing: op resultaat of op gedrag? Hoe doe je dat?

Je gaat aan de slag met een praktische handreiking: het Protocol Gedragsverandering. Dit is een 7- stappenplan om risicobewustzijn te creëren binnen je organisatie. Het stimuleert collega’s om vernieuwend risicomanagement op hun agenda te hebben, en te houden.

Docent: Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids-, organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beïnvloeden van uiteenlopende bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, de bouw en industrie.


Gedrag voor effectief omgaan met risico’s en kansen

Welk gedrag vraagt effectief omgaan met risico’s en kansen? Welk type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag? Hoe voer je dergelijke gesprekken met collega’s en ook met het (hogere) management? Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij? Hiermee staat of valt de effectiviteit van vernieuwend risicomanagement. Ofwel, lef en risicoleiderschap gevraagd.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Welke rol speelt gedrag bij omgaan met risico’s?
 • Welke type gesprekken stimuleren dergelijk gedrag?
 • Hoe voer je die gesprekken met collega’s en het hogere management?
 • Hoe kun je de organisatiecontext van deze gesprekken optimaliseren?
 • Welke rol speelt ons brein en onze emoties hierbij?
 • Hoe ontwikkel je basisvaardigheden voor effectief risicogedrag van jezelf en anderen

Je ontwikkelt met de docenten een aantal praktijktips voor het herkennen en ontwikkelen van gedrag voor écht effectief omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Docenten:

Ochtend: Arthur Izeboud, Lecturer en GRC Professional bij Vanberkel & RiskJourney Academy, Rijksacademie & Nyenrode Business Universiteit. Arthur helpt professionals en organisaties bij het verder professionaliseren en het verbeteren van hun beheers-competenties in de brede zin des woords. Hij is begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, ging in 2005 verder als adviseur bij RGP, Practiceleader Governance Risk & Compliance en is sinds 2016 director en riskcoach bij Riskjourney B.V. Daarnaast is Arthur sinds 2005 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer voor de Accountantsopleiding Faculteit Corporate Governance en lid van het Nyenrode Governance Instituut.

Nieuw risicomanagement ontwikkelen

Nieuw risicomanagement vraagt nogal wat: flexibiliteit vanwege de dynamiek van de VUCA-wereld, terug naar de essentie, heldere waarden en doelen, aansluiting op bestaande werkprocessen, gedrag kunnen veranderen en elkaar daarop durven aanspreken. Specifieke voorwaarden in de organisatie, accenten en vaardigheden helpen hierbij. Tijdens deze laatste dag gaan we aan de slag met een haalbare en praktische stap voor stap ontwikkeling van nieuw risicomanagement.

Deze dag gaat in op:

 • Nieuw risicomanagement: accenten voor een nieuwe balans
 • Risico, innovatie en verandering: een trio voor het borgen van nieuw risicomanagement in je organisatie met specifieke voorwaarden
 • Vaardigheden voor risicoleiders. Welke gaan jou en je collega’s helpen, met welke aandachtspunten?

Je ontwerpt een bondig actieplan voor het verankeren van nieuw risicomanagement in je organisatie. Ofwel: wat ga je gelijk na de opleiding zelf doen of laten doen. Je ontwerpt enkele haalbare en praktische stappen voor de ontwikkeling van nieuw risicomanagement in je organisatie, die we gezamenlijk bespreken om maximaal van elkaar te kunnen leren.

Docent: Martin van Staveren, studeerde techniek en bedrijfskunde. Hij promoveerde op risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. Vanuit risicobureau VSRM helpt hij organisaties anders omgaan met onzekerheden, risico’s én kansen. Daarnaast doceert hij binnen diverse executive opleidingen, onder andere bij Universiteit Twente, Avans Hogeschool en Business Universiteit Nyenrode. Martin is auteur van de boeken Risicogestuurd Werken in de Praktijk (2015) en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden (2018).