ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management. In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot ISO 27701 Lead Implementer.

Daar zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management. Het eerste optie is en 5-daagse klassikale training incl. examen en de tweede optie is en in-company training.

Waarom is de nieuwe norm ISO 27701 belangrijk?

De risico’s die u loopt wanneer u persoonsgegevens verzamelt, bewaart en verwerkt zijn – mede op basis van de nieuwe AVG/GDPR – enorm toegenomen. Eind 2019 is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management gepubliceerd.

Deze nieuwe ISO 27701 norm is een -privacy informatie management – uitbreiding op de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging en helpt organisaties bij het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Privacy Information Management System (PIMS).

Dit door het bestaande Information Security Management System (ISMS) te verbeteren op basis van de vereisten van ISO 27001 en de richtlijnen van ISO 27002. ISO 27701 kan door elke organisatie gebruikt worden, ongeacht de omvang, complexiteit of het land waarin deze opereert.

Wat leert u?

In deze ISO 27701 Lead Implementer training leert u hoe u een Privacy Information Management System (PIMS) implementeert en beheert. Bovendien krijgt u een uitgebreid inzicht in de best practices van privacy informatie management en leert u hoe u gegevens kunt beheren en verwerken in overeenstemming met de huidige privacy wet- en regelgeving zoals de AVG/GDPR. Na afloop van deze training:

 • beheerst u de concepten, methodes en technieken die gebruikt worden voor de implementatie en het effectieve beheer van een Privacy Information Management System (PIMS)
 • kunt u het verband tussen ISO 27701, ISO 27002 en andere relevante standaarden en raamwerken uitleggen en toepassen
 • kunt u de werking van een Privacy Information Management System (PIMS) toepassen op basis van ISO 27701
 • kunt u de vereisten van ISO 27701 interpreteren en toepassen in de specifieke context van uw organisatie
 • beschikt u over de expertise om uw organisatie te ondersteunen bij het effectief plannen, implementeren, managen, bewaken en onderhouden van een Privacy Information Management System (PIMS)

Voor wie?

De ISO 27701 Lead Implementer training is bedoeld voor:

 • managers en consultants die betrokken zijn bij privacy en data management
 • voor alle gegevensverantwoordelijken (controllers) en gegevensverwerkers (processors)
 • wanneer u een Privacy Information Management System (PIMS) wilt leren implementeren
 • voor professionals die verantwoordelijk zijn voor Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) binnen de organisatie, en
 • voor professionals die verantwoordelijk zijn voor privacy compliance

Qua functionarissen denken wij aan: IT/information security managers en consultants, cyber security managers en consultants, CISO (Chief Information Security Officers), privacy officers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Data Protection Officers (DPO), ISMS managers, information security analisten, network managers, risicomanagers, corporate governance managers, compliance managers.

Vereiste voorkennis, voertaal en aantal deelnemers

Wij gaan ervan uit dat u gebruikmaakt van een Information Security Management System (ISMS) gebaseerd op ISO 27001 en dat u enige kennis heeft van implementatie principes. De ISO 27701 Lead Implementer training wordt in het Nederlands – en op verzoek in het Engels – gegeven. Het trainingsmateriaal en het examen zijn in het Engels.

De ISO 27701 training is een combinatie van theorie en praktijk en wordt geïllustreerd met voorbeelden, gebaseerd op echte cases. Om ten volle te kunnen profiteren van de diverse praktijkopdrachten, wordt het aantal cursisten per training bewust beperkt gehouden.

Examen

Op de laatste dag van de training kunt u het ISO 27701 Lead Implementer examen afleggen. Het examen duurt 3 uur. Wanneer u slaagt, ontvangt u de internationaal erkende titel Certified ISO 27701 Lead Implementer van PECB. Om aan het ISO 27701 Lead Implementer examen te mogen deelnemen, worden door de PECB de volgende voorwaarde gesteld:

 • 5 jaar werkervaring waarvan 2 jaar in privacy informatie management
 • U dient 300 uur aan projectactiviteiten te hebben voor Privacy Information Management Systems (PIMS)
 • Ondertekening van de PECB Code of Ethics

Mocht u onverhoopt het ISO 27701 Lead Implementer examen de eerste keer niet halen, dan mag u de training (binnen een jaar) nogmaals kosteloos bijwonen. Bovendien mag u nogmaals het examen – eveneens geheel kosteloos – afleggen.

Startdatum

De training ISO 27701 Lead Implementer bestaat uit 5 trainingsdagen. De lestijden zijn van 09.00 uur – 17.00 uur. De training wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt op de volgende data deelnemen:

ISO 27701 Lead Implementer – training I

 • 22 t/m 26 juni 2020

Kosten en inschrijven

De kosten van de ISO 27701 Lead Implementer training bedragen € 3,780 (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie/thee, alle lunches, documentatie en het ISO 27701 Lead Implementer examen. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen, dan mag u zowel de training als het examen nog een keer op onze kosten volgen/afleggen.

ISO 27701 Lead Implementer, start 22 juni 2020 : € 3,780

Als u wilt zich voor het ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management inschrijven, kunt u dat via deze link doen: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/iso-27701-lead-implementer-privacy-informatie-management.php

Datum:22-06-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Nederland
Price€ 3,780 (excl. BTW) per persoon