Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit

Er is meer samenwerking nodig om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Het delen van gegevens kan op verschillende manieren plaatsvinden. De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo? Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Dat hoort u tijdens deze online cursus met mr. Felix Olijslager.

De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Die verwachting betekent dat gegevens gedeeld moeten worden. Die gegevensdeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. De praktijk laat zien dat partijen terughoudend zijn om gegevens uit te wisselen, omdat zij bang zijn dat dit niet is toegestaan. Er zijn dan ook veel onduidelijkheden en soms lijken er wettelijke belemmeringen te zijn. Maar is dat ook zo?

Voor een bepaald type gegevens, de zogenaamde strafrechtelijke persoonsgegevens, is in de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) aangegeven dat private partijen deze gegevens alleen voor derden mogen verwerken als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft verleend. Publieke partijen hebben geen vergunning nodig, maar lijken niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van artikel 6 lid 4 van de AVG en de mogelijkheden van “de rotonde”. En bovendien, onbekend maakt onbemind.

De wetgever lijkt er inmiddels van doordrongen te zijn dat gegevensuitwisseling essentieel is om Nederland veiliger te maken. Dat kan worden afgeleid uit nieuwe wetten die in de maak zijn. Denk aan het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en het wetsvoorstel Wet Bevordering Samenwerking Rechtmatige Zorg (Wbsrz). In deze cursus komen de verschillende vormen van gegevensdeling aan de orde die in het kader worden aangegeven. Aan iedere vorm wordt een half uur aandacht besteed, waarbij gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

U leert:

 • Wat (niet) toegestaan is bij verschillende vormen van samenwerking
 • Mogelijkheden en nieuwe – soms onbekende – alternatieven
 • Laatste ontwikkelingen

Voor wie?

Deze online cursus is bestemd voor:

Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Tarieven & inschrijven 

Het Deelnemerstarief voor deze online cursus is € 299,00 exclusief BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Als u zich wilt inschrijven voor deze Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit online cursus, dank kunt u dat doen via deze link: https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/gegevensuitwisseling-samenwerking-aanpak-fraude-criminaliteit-e2427

Datum:29-11-2021
Dagen:1 day
Locatie:Online Leeromgeving met Virtual Classroom
Price€ 299,00 excl. BTW per persoon

Program


Online ontvangst, registratie deelnemers, techniekcheck
Blok I
 • Privaat – Privaat
  o Afspraken en protocollen
  o Waarschuwingssystemen
 • Privaat – Publiek
  o Vrijwillige verstrekkingen via de aangifte
  o Verplichte verstrekkingen omdat dat moet
Spreker
mr. Felix Olijslager
Pauze
Blok II
 • Publiek – Privaat
  o Terugkoppelen van onderzoeksbevindingen
  o Via publiek – privaat de fraude en criminaliteit de baas
 • Publiek – Publiek
  o Mogelijkheden via artikel 6 lid 4 AVG en de rotonde
  o Nieuwe wettelijke bepalingen
Spreker
mr. Felix Olijslager
Vragen

Docent


Mr. Felix Olijslager Directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)

Felix Oijslager is directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht, hét informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking. Felix heeft zijn bekendheid met fraude opgedaan bij de politie, het OM en ING. In zijn laatste functie als senior anti-fraud officer bij ING was hij belast met het ontwikkelen en uitrollen van het groepsbeleid voor fraudebeheersing. Felix is mede-auteur/docent van de schriftelijke/online opleiding Anti-Fraude Professional en de opleiding Beveiliging van Gebouwen en Terreinen.