De (witwas)risico’s van de trust als rechtsfiguur

De trust wordt vaak gebruikt in internationale fraudezaken, veelal in de top van een structuur. Maar wat is nu precies een trust? Er bestaat nog steeds veel onbegrip over deze Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur. Tijdens deze training staat de trust als rechtsfiguur centraal. De trust kent u wellicht als instrument om een erfenis in onder te brengen. Of de trust in relatie tot het trustregister. De trust is een legaal instrument dat echter ook wordt misbruikt door fraudeurs. Het doel kan dan zijn om opbrengsten van misdrijven daarin onder te brengen en de ware identiteit van de UBO te verhullen. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is het noodzakelijk kennis te hebben van de trust en de daarbij behorend risico’s. De Nederlandsche Bank  wijst overigens ook op de risico’s van het gebruik van een trust. Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven tijdens deze training op dinsdag 20 april tussen 14.30 en 16.30 uur. Diverse praktijkzaken gaan de revue passeren. De opleiders hebben zelf een trust ingesteld en kunnen daarom vanuit eigen ervaring antwoord geven op veel vragen. Er is er nogal wat spraakverwarring rondom de begrippen trust, trustkantoor en trustee. Tijdens de training gaan wordt dieper ingegaan op deze begrippen, die wezenlijk een andere betekenis hebben. Paul Wilbrink, voormalig directeur van een trustkantoor, sluit aan op persoonlijke titel en gaat daarover duidelijkheid scheppen.

De twee trainers zijn mr. dr. Jan van Koningsveld en mr. Paul Wilbrink.

De training is bestemd voor compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen.

Onderwerpen die behandeld worden

Wat zijn de verschillen tussen een trust, een trustkantoor en een trustee?
Hoe komt een trust tot stand en welke documenten zijn er?
Welke diensten verricht een trustkantoor?
Waarom is een trust zo interessant voor een fraudeur?
De risico’s van het gebruik van een trust.
Hoe zijn de risico’s van een trust te beheersen?

Na het volgen van deze training van 2 uur

Is uw kennis rondom de rechtsfiguur trust vergroot.
Zijn de betekenissen van de begrippen trust, trustkantoor en trustee voor eens en voor altijd duidelijk.
Bent u beter in staat om de juiste vragen te stellen en documenten te verzamelen voor een goede dossieropbouw en risicoduiding.
Kunt u vanuit nieuwe inzichten structuren met een trust beter analyseren.
Heeft u een breder spectrum van red flags van de rechtsfiguur trust ontwikkeld.

Uw investering is slechts 95 euro, exclusief btw en u kunt zich hier aanmelden.

Datum:20-04-2021
Tijd:14.30 uur - 16.30 uur
Locatie:Online via live streaming
Price€ 95 euro, exclusief btw

Docent


Mr. Dr. Jan van Koningsveld

Mr. Dr. Jan van Koningsveld is jurist met een jarenlange opsporingsachtergrond. Hij was vanaf 1985 tot 2010 verbonden aan de FIOD, onder andere als rechercheur. In oktober 2015 is Jan gepromoveerd aan Tilburg University. Hij beschrijft als eerste de wijze waarop en de schaal waarop misbruik van Offshore vennootschappen plaatsvindt. Hij is de auteur van het boek “De offshore wereld ontmaskerd.”  Van Koningsveld is nu als directeur-onderzoeker-trainer werkzaam voor het Offshore Kennis Centrum, afgekort OKC in Almere.