Cursus Wet bescherming klokkenluiders

 

Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief. De kosten zijn 595 euro , exclusief btw, inclusief een broodjeslunch en een borrel na afloop.

De onderwerpen van deze interactieve cursus die aan bod komen zijn:

* Aanleiding en achtergrond van de Wet bescherming klokkenluiders
* De EU Richtlijn en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders
* De rollen van adviseur, meldpunt en (coördinator van) onderzoek
* De voordelen van een goede speak-up cultuur
* De good practices op dit gebied
* Het coördineren van onderzoeken
* Oefening gesprekstechniek

De cursus vindt plaats op donderdag 29 september 2022, waarbij het programma uit twee dagdelen bestaat, van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00. De training zal plaatsvinden op een locatie in Utrecht en gaat definitief door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Hier krijgt u uiterlijk 2 weken van tevoren bericht over.

Aanmelden kan via deze link.

Datum:29-09-2022
Tijd:9.30 uur - 17.00 uur
Locatie:Utrecht
Price€ 595 euro, exclusief btw

Docenten


Geert Vermeulen

Geert Vermeulen is een ervaren ethics & compliance professional. Zo was hij Chief Compliance Officer bij twee multinationals, waar hij honderden meldingen van klokkenluiders heeft gecoördineerd. Hij is de oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers en schrijft en spreekt regelmatig over compliance en integriteit. In 2020 mocht hij de Nationale Compliance Award in ontvangst nemen. Kort daarna heeft hij De Integriteitscoördinator opgericht, een externe coördinator van klokkenluidersregelingen. Ook heeft Geert de eerste versie van de brochure ‘Intern Onderzoek’ van het Huis voor klokkenluiders geschreven.


Nicole Pikkemaat

Nicole Pikkemaat is een ervaren trainer en adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden. Haar ‘drive’ is om bij te dragen aan een veilig en gezond werkklimaat, waar het voor iedereen plezierig werken is. Nicole is een gecertificeerde (externe) vertrouwenspersoon en trainer/ adviseur op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Ze is ook lid van de redactieraad ‘Werk en Veilgheid’ en auteur van diverse publicaties en artikelen over dit onderwerp. Voor haar werk komt ze overal, bij veel organisaties. Er is altijd missiewerk te doen op het vlak van arbeidsomstandigheden, (on)gewenst gedrag, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk/stress en werktijden. Tijdens deze training zal Nicole ingaan op de rol van de vertrouwenspersoon en aan de hand van voorbeelden uitleg geven.