Actualiteiten omgang maatschappelijk open normen financiële ondernemingen

De kranten staan er al jaren vol mee: schandalen op de financiële markten. Affaires waarbij verwachtingen richting klantgroepen of de samenleving in zijn geheel niet of onvoldoende worden waargemaakt en/of wet- en regelgeving is geschonden. Vie d’Or, World Online, Dexia, DSB, Beleggingsverzekeringen, Rentederivaten, Witwaspraktijken, Variabele Rente-problematiek en boze piloten zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Deze schandalen staan niet op zichzelf. Ze worden door diverse ontwikkelingen veroorzaakt en beïnvloed binnen en buiten de financiële markten. Voor het goed kunnen adviseren over deze affaires en ze te helpen voorkomen en genezen organiseert het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs, op vrijdag 2 december aanstaande in de namiddag deze cursus op postacademisch,  juridisch niveau gericht op advocaten die financiële ondernemingen bijstaan, Compliance Officers, consultants, accountants, bedrijfsjuristen bij financiële ondernemingen, beleidsmakers bij de overheid en het bedrijfsleven en juristen werkzaam bij de AFM en DNB.

Deze cursus gaat in op de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de omgang van financiële ondernemingen met de aan hen opgelegde maatschappelijk open normen zoals: zorgplichten, maatschappelijke betamelijkheid en integriteitsnormen. En omdat de ontwikkeling van deze open normen niet alleen plaatsvindt binnen de financiële markten zal er ook aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van zorgplichten en andere open normen buiten de financiële markten.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Welke maatschappelijk open normen zijn veelal van toepassing op financiële ondernemingen?
* Wat is de achtergrond van deze normen?
* Welke invulling kan er gegeven worden aan deze normen?
* Hoe vindt deze invulling veelal plaats binnen een financiële onderneming?
* Welke gedragsrisico’s vloeien voor de betrokken stakeholders voort uit de omgang met deze normen?
* Hoe zou de invulling adequater kunnen worden vormgegeven opdat gedragsrisico’s zo optimaal mogelijk kunnen worden gereduceerd?

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de meest voorkomende open normen die op financiële ondernemingen en ondernemingen buiten de financiële markten van toepassing zijn. Daarnaast weet u hoe u hier zo adequaat mogelijk mee om kan gaan opdat gedragsrisico’s zoals aansprakelijkheden, imagoschade, nieuwe en strengere regulering, aanwijzingen en boetes van een toezichthouder en massaclaims tot een minimum risico kunnen worden gereduceerd. Hierdoor draagt u na het volgen van deze cursus bij aan stabielere en eerlijkere financiële markten.

Het volgen van deze cursus levert u bovendien 4 PO punten op.

Datum:02-12-2022
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Locatie:Burcht van Berlage, Henri Polaklaan 9, 1018 CP AMSTERDAM
Price€ 360,00

Docent


Bonne van Hattum CEO The Evaluators

Mr. dr.  Bonne van Hattum is CEO en oprichter van The Evaluators, een organisatie voor het voorkomen en afwikkelen van massaclaims, het oplossen van “wicked problems” en het creëren van social impact. Daarnaast is zij wetenschapper en expert op het gebied van gedragsrisico’s met speciale aandacht voor massaclaims bij de Universiteit van Amsterdam.