Actualiteiten massaschadeafwikkeling in Nederland en Europa

Het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs organiseert een speciale cursus rond het afwikkelen van massaclaims in Nederland en in Europa. Deze cursus is bedoeld voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, beleidsmakers, toezichthouders, accountants, consultants en communicatieadviseurs en journalisten die zich bezig houden met de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. De opzet is postacademisch met juridische verdieping, waarbij ook ingegaan wordt op de actualiteit.

Nederland kent een uniek systeem voor de afwikkeling van massaclaims. Sinds de introductie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in 2005 heeft de afwikkeling van massaclaims in Nederland een enorme vlucht genomen. Inmiddels bestaat de collectieve afwikkeling al meer dan 15 jaar en kent Europa ook steeds meer mogelijkheden om over de grenzen van lidstaten massaclaims af te kunnen wikkelen.

Deze cursus gaat in op de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling. Daarnaast biedt deze cursus u de meest actuele stand van zaken van zaken op het gebied van jurisprudentie, afwikkelingstechnieken, wet- en regelgeving voor afwikkeling en opstarten claimorganisaties en advocatenkantoren, stakeholderbelangen en een toekomstvisie waarop u uw praktijk kan baseren.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Hoe heeft massaclaimafwikkeling in Nederland vorm gekregen?
* Welke wet- en regelgeving ligt hieraan ten grondslag?
* Welke jurisprudentie heeft bij de vormgeving een belangrijke rol gespeeld?
* Hoe heeft het stakeholderveld zich door de jaren heen ontwikkeld?
* Wat zijn de mogelijkheden om je met massaclaims in Nederland en Europa in het algemeen bezig te houden?
* Hoe kan je deze verzilveren? Bijvoorbeeld: hoe richt ik een claimorganisatie en/of advocatenkantoor dat zich op massaclaims richt in Nederland op? Wat moet ik doen wanneer ik een claim ontvang van een claimorganisatie? Hoe verloopt in het algemeen een procedure? Etc.
* Hoe ziet de toekomst er mogelijk uit van de afwikkeling van massaclaims in Nederland en Europa?

Deelname aan deze cursus levert 4 NOvA-punten op.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. U heeft beter zicht op de totstandkoming en mogelijkheden van afwikkeling van massaclaims. Hierdoor kunt u na het volgen van deze cursus beter inschatten wat uw praktijkmogelijkheden zijn op het gebied van de afwikkeling van massaclaims en kunt u uw klanten of organisatie hierover beter dan voorheen adviseren.

Datum:29-11-2022
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Locatie:Koninklijke Industrieele Groote Club, Dam 27, 1012 JS Amsterdam
Price€ 360,00

Docent


Bonte van Hattum CEO The Evaluators

Mr. dr.  Bonne van Hattum is CEO en oprichter van The Evaluators, een organisatie voor het voorkomen en afwikkelen van massaclaims, het oplossen van “wicked problems” en het creëren van social impact. Daarnaast is zij wetenschapper en expert op het gebied van gedragsrisico’s met speciale aandacht voor massaclaims bij de Universiteit van Amsterdam en de ABN Amro Bank N.V.