Ethiek en integriteitszorg

Caroline Raat
Verschijningsatum:Januari 2022
Taal:Nederlands
Pages:240
ISBN:9789492952684
Publisher:Berghauser Pont Publishing
Prijs:49,95

Onlangs verscheen het nieuwe boek van de hand van Mr. Dr. Caroline Raat, getiteld Ethiek en integriteitszorg. De aandacht voor ethiek en integriteit in de publieke sector neemt sterk toe. De voorbeelden zijn bekend. Overheidsjuristen, docenten  en studenten bestuursrecht kunnen dit onderwerp verder brengen. Dat betekent het volgende: rechtsstatelijkheid, burger en samenleving centraal, responsiviteit en maatwerk. Maar ook het voorkomen van uitsluiting, corruptie en belangenverstrengeling. In dit boek vindt u een interdisciplinaire benadering. Voor juristen werkzaam bij de overheid is vooral het hoofdstuk over informatiemacht, openheid en moed zeer nuttig. Als bestuurder, volksvertegenwoordiger of overheidsmedewerker ‘zit je er niet voor jezelf’. Hebben zij wel een idee wie de burger is? Ook worden de begrippen ethiek en moraal verkend, in de praktijk vaak op een hoop gegooid met integriteit, niet onbegrijpelijk volgens de auteur want de begrippen hebben veel met elkaar te maken. Bij de rol van de jurist in integriteitsonderzoeken wordt uitgebreid stilgestaan.

Juridische aspecten worden in detail behandeld, zoals onder andere de Wet bescherming klokkenluiders, de Awb en het arbeidsrecht. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan integriteitszorg, beslisvaardigheid, Human Resources, onderzoek en de rol van de jurist. Het boek baseert zich op wetenschappelijk bewezen theorieën over moraal en integriteit. Ethiek en integriteitszorg is direct bruikbaar voor de praktijk dankzij de vele voorbeelden, tips, modellen, tests en beslishulpen.


Caroline Raat

Mr. dr. Caroline Raat studeerde staats- en bestuursrecht en bestuurswetenschappen en promoveerde op een rechtssociologisch en rechtsfilosofisch onderzoek naar moraal en rechtsstatelijkheid in organisaties. Caroline geldt internationaal als deskundige op het gebied van integriteit en melden van misstanden, transparant bestuur en grondrechten. Door haar ervaring in wetenschap in combinatie met de praktijk heeft zij veel inzicht verkregen in dit onderwerp. Zij schrijft, spreekt en doceert hier regelmatig over, doet integriteitsonderzoeken en brengt daarover advies uit. Enkele jaren geleden heeft zij het Platform Onafhankelijke Onderzoekers op, waarin gerenommeerde integriteitsonderzoeken hun krachten bundelen om kwaliteit en onpartijdigheid te garanderen. Last but not least is Caroline ook verbonden als blogster aan het Risk & Compliance Platform Europe.