BF-whitepaper

Wat compliance managers kunnen doen om hun bank te beschermen tegen boetes

Toezichthouders verwachten van banken dat zij maatregelen treffen tegen misdaden als geld witwassen, insider trading en identiteitsfraude. Ook wordt van hen verwacht dat zij het uitvoeren van sanctiemaatregelen mogelijk maken. Als banken dit niet doen, worden zij gestraft met hoge boetes. Daarom hebben banken hun systemen aangescherpt en genereren zij nu een enorme hoeveelheid alerts. Hierdoor wordt het behandelen en controleren van alle alerts bijna een onmogelijke taak voor de compliance officers.

Uit de 321 miljard dollar aan boetes die banken wereldwijd sinds 2008 hebben betaald, blijkt wel dat de systemen die zij nu gebruiken niet geschikt zijn om aan de wetgeving te voldoen. Het is tijd dat banken een nieuwe oplossing vinden.

Deze white paper stelt voor om de nieuwste innovaties in data management en de technologische mogelijkheden van machine learning te gebruiken om met de steeds zwaarder wordende wetgeving te kunnen omgaan. Een systeem dat gebruik maakt van machine learning, leert van de ervaring en feedback van de compliance officer met als resultaat een vermindering van het aantal vals positieve en daardoor dus ook een vermindering van de totale hoeveelheid meldingen. De moderne systemen zijn veel gevoeliger in het ontdekken van echte positieve meldingen omdat meldingen gecombineerd en verrijkt kunnen worden met datastromen die het rekeningniveau ontstijgen. Dit betekent dat crimineel gedrag eerder wordt opgemerkt dan met welk ander systeem dan ook. Daarnaast wordt met deze moderne oplossing het identificeren van risicovol en crimineel gedrag een veel betrouwbaarder proces dan het nu is.

Download


Please leave this field empty.