COMPLIANCE13072017-1110x606.jpg

Van hard en soft controls naar dynamische smart controls

Betere grip op snelheid en slaagkans van compliance initiatieven

Houding en gedrag zijn de kritische succesfactoren binnen compliance. Een nieuwe digitale dialoog techniek verbindt hard en soft controls tot stuurbare smart controls op het niveau van leidinggevenden en teams. Waarmee snelheid en slaagkans van compliance initiatieven aantoonbaar worden verhoogd.

Het probleem. Het gebruik van geïsoleerde, statische hard- en soft controls kenmerkt de huidige praktijk van compliance management. Deze controls bieden geen goede handvatten voor leidinggevenden en teams om de juiste, concrete oplossingsgerichte dialoog te voeren en daarmee een echt wezenlijke houding en gedragsverandering te bewerkstelligen. De vereiste niveaus van compliance worden daardoor vaak niet gehaald.

De oplossing: Ontwikkeling van gewenste houding en gedrag in relatie tot een te behalen norm vereist het gebruik van dynamische smart controls: zich in de tijd ontwikkelende oorzaak-gevolg patronen tussen hard en soft controls. Dit biedt veel krachtigere stuurinformatie aan leidinggevenden en teams om zich daadwerkelijk te ontwikkelen in relatie tot de voortgang op een compliance norm.

De nieuwe praktijk: Met behulp van een nieuwe digitale team-dialoog methode in combinatie met machine learning technieken worden dynamische smart controls met succes in de praktijk toegepast. Dit whitepaper bevat 3 nieuwe inzichten uit die praktijk waarmee de snelheid en de slaagkans van compliance initiatieven aantoonbaar kan worden verbeterd.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Download whitepaper