Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Een kwestie van vertrouwen

Mark Dunn beredeneert en onderbouwt zijn visie waarom een ‘vertrouwensstrategie’ de beste manier is om duurzaam voordeel te creëren. Vertrouwensrelaties, gebaseerd op transparantie, kunnen de weerbaarheid en wendbaarheid van elk bedrijf en organisatie verbeteren. Dit is nodig om risico’s om te kunnen zetten in een bedrijfsvoordeel.

Meer weten? Download dan deze whitepaper over de Entity Due Diligence and Monitoring (EDDM) oplossing van LexisNexis. Deze oplossing biedt een end-to-end pakket en expertise om vertrouwensrelaties binnen het bedrijfsleven op te bouwen.

Internationale regulering over slavernij

Geen enkel Westers land is immuun voor de effecten van (moderne) slavernij. Dwangarbeid en mensenhandel worden in toenemend mate aangepakt met nieuwe specifieke wetgeving. Wereldwijd zijn naar schatting 40,3 miljoen mensen slachtoffer van (moderne) slavernij. De nieuwe wet zorgplicht kinderarbeid zal naar verwachting op 1 januari 2020 van kracht zijn. Deze wet is van toepassing voor alle bedrijven die goederen en diensten leveren aan Nederlandse consumenten, inclusief bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd.

Meer weten? Download dan de speciale white paper over internationale regulering rond slavernij.

Koopgids risicobeperking

Door technische ontwikkelingen op gebieden als communicatie en transport kunnen bedrijven nu wereldwijde leverketens en uitgebreide externe netwerken creëren om hun doelen te bereiken. Globalisering heeft niet alleen voordelen. Bedrijven worden ook blootgesteld aan mogelijke reputatieschade en juridische, financiële en strategische risico’s. Slecht nieuws gaat direct viral. De regelgeving voor compliance is in elk land anders. Onopgemerkte dreigingen leiden tot financiële schade en een vertraagde groei.

Heeft u de juiste technologievoor succesvol risicobeheer?

House of Performance

Innovatie essentieel onderdeel van effectief Compliance Programma

Vorig jaar hebben we op dit platform de white paper “Hoe het vak van de Compliance Officer verandert” gepubliceerd naar aanleiding van de jaarlijkse enquête onder Nederlandstalige Compliance Officers. Ook dit jaar vond de enquête plaats en de resultaten daarvan vindt u terug in een nieuwe white paper, die u kosteloos kunt downloaden.

Dit jaar ging het over compliance programma’s en konden de Compliance Officers anoniem hun mening geven over steunervaring op hun werk, wat hen toelaat om goed werk te leveren en welke zaken opvallen binnen hun werkomgeving. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sjoerd Hogenbirk, adviseur binnen House of Performance en PhD student aan de Erasmus Universiteit. Hij voert promotieonderzoek uit binnen het vakgebied Compliance. De primeur van de eerste resultaten werd bekend gemaakt tijdens het Behavioral Risk Congres op 28 november in Baarn. Het resultaat van het onderzoek van dit jaar in de vorm van de een white paper onder de naam “Innovatie essentieel onderdeel van effectief Compliance Programma” is nu gratis te downloaden.

Aan de totstandkoming van de enquête hebben meegewerkt Michael Page Nederland, de Vereniging van Compliance Officers (VCO), het Nederlands Compliance Instituut en uiteraard het Risk & Compliance Platform Europe.

De noodzaak van risicomonitoring

Het aantal fluctuerende risico’s is de laatste tijd sterk toegenomen. Bestuurders en managers worden hiermee in toenemende mate geconfronteerd, al was het maar met de impact van de naderende Brexit, de groeiende prijsvolatiliteit op de grondstoffenmarkten, de polarisatie als gevolg van de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen, de terroristische dreigingen, de ‘asset bubbles’ in China en dichter bij huis het debat over eerlijke lonen en inkomensgelijkheid. Uitgebreide klanten-, partner- en reseller netwerken zijn daarbij eerder regel dan uitzondering.

Het strategische risicobeheer moet tegenwoordig méér moet omvatten dan alleen het traditionele ‘onboarding due diligence’. In het Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report 2017, een gezamenlijke uitgave van Kroll® en Ethisphere®, valt te lezen dat “… meer dan de helft (55%) van de respondenten na afloop van het due diligence onderzoek is gestuit op juridische problemen, integriteitsproblemen of compliance problemen met een externe partij”.

Als u een vollediger beeld wilt krijgen van uw blootstelling aan risico’s en deze op proactieve wijze wilt inperken, is continue monitoring onontbeerlijk.

Lees daarom deze white paper over de noodzaak van risicomonitoring !

Van hard en soft controls naar dynamische smart controls

Betere grip op snelheid en slaagkans van compliance initiatieven

Houding en gedrag zijn de kritische succesfactoren binnen compliance. Een nieuwe digitale dialoog techniek verbindt hard en soft controls tot stuurbare smart controls op het niveau van leidinggevenden en teams. Waarmee snelheid en slaagkans van compliance initiatieven aantoonbaar worden verhoogd.

Lees meer…

De “tone of voice” in toezichtbrieven van De Nederlandsche Bank

Tijdens tijdens het jaarlijkse congres van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA Nederland) is de Internal Audit Scriptie Award uitgereikt aan Jeroen-Paul Haasnoot. Hij heeft in zijn onderzoek bij De Nederlandsche Bank (DNB) een meetinstrument ontwikkeld om de “tone of voice” te meten van Nederlandstalig geschreven teksten. “Jeroen-Paul heeft een goede data-analyse uitgevoerd en een praktisch toepasbare tool geleverd die erg bruikbaar is voor de beroepspraktijk van internal audit,” aldus de jury.

De eerste aanleiding voor het onderzoek was de kritiek die De Nederlandsche Bank (DNB) ontving op de “tone of voice” in hun toezichtbrieven. De stakeholders hadden naar hun idee een prettig gesprek gevoerd en vervolgens viel er een formele, sterk juridisch getinte brief op de deurmat. Dit verschil tussen het gesproken en geschreven woord zorgde wel eens voor verwarring. Haasnoot voerde een onderzoek uit naar de “tone of voice” in deze toezichtbrieven, ontwikkelde een instrument voor het meten van de “tone of voice”  en paste dit instrument vervolgens toe op nieuwe toezichtbrieven.

De white paper van Jeroen-Paul Haasnoot over dit onderwerp kunt u kosteloos downloaden via onderstaande knop.

De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie

De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, oftewel afgekort 4AMLD, zal naar verwachting nog al wat gevolgen hebben, niet alleen voor financiële instellingen, maar ook voor professionele  dienstverleners, vastgoedmakelaars en detailhandelaren. Immers bijna zeventig procent van al het witgewassen geld gaat via legitieme financiële instellingen. Het handhaven van deze 4AMLD richtlijn betekent automatisch meer internationale samenwerking.

Lees meer…

How banks can reduce the burden of regulatory reporting

De toegenomen regeldruk is een feit en zal niet meer verdwijnen. In de Financial Services Industry is financial reporting in relatie tot compliance naar de toezichthouders toe is geen sinecure. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van compliance binnen de financiële sector meer dan gemiddeld zijn toegenomen in vergelijking met de kosten van compliance voor de niet-financiële sector. Reden temeer om goede automatiseringstools in casu software in te zetten. Gespecialiseerde software voor de Financial Services Industry is namelijk de sleutel om implementatiekosten, onderhoudskosten en de kosten van human resources en last but not least de risico’s blijvend te kunnen reduceren. Aan die software moet natuurlijk wel eisen gesteld worden. Welke eisen dat zijn en hoe dat in de praktijk het beste aangepakt kan worden blijkt uit de Engelstalige whitepaper van Ventana Research, die u kosteloos kunt downloaden.

AFM uitgangspunten berekening vergoeding / boete voor vervroegde aflossing hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 de uitgangspunten gepubliceerd voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek voor hypotheekaanbieders. Zowel huizenbezitters als kredietverschaffers krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding – in de volksmond nog steeds boeterente genoemd – tot stand kan komen. Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders. Daarom is er een leidraad opgesteld.

Deze vergoeding / boete mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. In de leidraad formuleert de AFM voor aanbieders 4 uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels. De AFM gaat erop toezien dat de aanbieders zich houden aan de regels.