risk and compliance jaar congres 2017 Par-pa fotografie 6822-1k

Wat is integriteit? En wie is eigenlijk onafhankelijk?

25 juni 2017

Bakir Lashkari

Wanneer is een ondernemer of een organisatie integer? Is dat wanneer bij het ontbreken van corruptie, frauduleus gedrag of andere vormen van niet-integer handelen, of zien we integriteit inmiddels anders, breder en ruimer? 

Integriteit gaat in belangrijke mate over het bevorderen van een klimaat waarin ethisch wordt gehandeld en men respectvol met elkaar omgaat. De mate waarin politieke ambtsdragers of ondernemers dit doen is van invloed op de geloofwaardigheid van de politiek en het bedrijfsleven. Maar hoe toets je de geloofwaardigheid van politici en entrepreneurs?

Over klokkenluiders

Adviseurs zijn in de regel nooit zelf betrokken bij een onderzoek. Ze geven alleen informatie over hun adviezen aan de onderzoekers als de klokkenluider dat zelf wil. Omgekeerd geven onderzoekers nooit een advies aan klokkenluiders. Ze zijn ook niet betrokken bij de adviezen die adviseurs geven. Maar klopt dat wel in de praktijk?

Integriteit is een van de belangrijkste aspecten van goed bestuur. Burgers zijn afhankelijk van de openbare diensten en deze kunnen alleen worden vertrouwd als ambtenaren ethisch optreden. Dit is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Integriteit wordt gezien als een voorwaarde voor de kwaliteit en goede werking van de overheidssector. Maar ook hier geldt, hoe kan je dit waarborgen in de praktijk?

Moraal van de macht

De moraal van de macht en het integer besturen hebben direct met elkaar te maken. Bestuurders en politieke partijen zouden zich veel meer moeten bezighouden met integriteit, met de eigen politieke en bestuurlijke moraal. De morele agenda van een partij verliest aan geloofwaardigheid zolang die moraal niet of maar mondjesmaat verbonden wordt met de integriteit van het handelen van de eigen partij, politici en bestuurders. Hoe voorkom je dat de slager zijn eigen vlees mag keuren? Mijn overtuiging in dit geval is dat wij gewoon kunnen en moeten concluderen dat niemand onafhankelijk is…

De auteur, Bakir Lashkari, is een ervaren Governance, Risk & Compliance Consultant.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *