Waarom organisaties een Chief Spiritual Officer nodig hebben

09 november 2018

Dina-Perla Portnaar

Tik ik “Chief Spiritual Officer” in de zoekbalk van LinkedIn, dan krijg ik slechts 65 resultaten. Een aantal resultaten matchen bovendien niet. Alle Chief Spiritual Officers komen uit Amerika en maar eentje komt uit Zwitserland. De resultaten vind ik schrikbarend laag en teleurstellend, want iedere organisatie heeft een Chief Spiritual Officer nodig om door alle transities te komen en toekomstbestendig te blijven. Zolang organisaties – en dan vooral de corporate wereld – lacherig doen over spiritualiteit, blinde hebzucht niet willen overstijgen en missie en visie niet vanuit bezieling willen benaderen, lopen we als samenleving grote risico’s. Zolang we spiritualiteit beschaamd wegwuiven als zweverig, spiritualiteit ten onrechte steeds weer alleen maar koppelen aan religie, levensbeschouwingen of theologie, lopen we als samenleving grote risico’s.

De meest voor de hand liggende reden waarom iedere organisatie een Chief Spiritual Officer nodig heeft, is om de link te leggen tussen human resources (HR), psychologie en spiritualiteit, zodat er aandacht is voor de ontplooiing van het individu. De link kan dan gelegd worden tussen het individu en de rest van de organisatie. In zekere zin is de scheiding tussen zakelijk en privé soms functioneel, maar in wezen bestaat die scheiding natuurlijk helemaal niet. We nemen alles mee naar ons werk en we zijn wie we zijn. Levensfases, transities en wensen bijvoorbeeld laten zich niet scheiden van de werkomgeving. Om in deze veranderende tijden van kennis- en wijsheidseconomie, heilige economie, deel- en gifteconomie bovendien potentieel op het gebied van IQ, EQ en SQ optimaal te benutten, gescheiden machtsblokken en aandachtsvelden samen te brengen en welzijn en gezondheid op korte en lange termijn centraal te stellen, is de Chief Spiritual Officer een must.

Samenbrengen van vele tegenstrijdigheden

De Chief Spiritual Officer ondersteunt bij het samenbrengen van vele tegenstrijdigheden, zowel bij het individu binnen en buiten de organisatie, als bij het ecosysteem van de organisatie in de rest van de samenleving en de wereld. De businesswereld van keiharde doelstellingen definiëren en behalen, lineaire en materiële vooruitgang en kwantificeerbare waardecreatie voor alle belanghebbenden komt samen met de wereld van de esoterie, liefde, vrede, welwillendheid, compassie, harmonie en verankering door het hogere bewustzijn. De Chief Spiritual Officer brengt polariteiten samen zoals korte en lange termijn, strategie en visie, feminien en masculien, hart en hersenen, rechter en linker hersenhelft, geestelijk en lichamelijk, droom en werkelijkheid, idealisme en realisme, creatie en realisatie, actie en reflectie, verwezenlijking en ontvankelijkheid, overzicht en inzicht en gescheidenheid en eenheid.

Humaniteit waarborgen

Met alle innovaties, nieuwe werkvelden en expertises, nieuwe rollen en veranderingen binnen iedere discipline is de Chief Spiritual Officer nodig om mechanismen te ontsluiten die geen doel meer dienen, humaniteit of zelfs bestaansrecht in de weg staan. De belangrijkste taak is het waarborgen van humaniteit binnen IT/tech, R&D – waaronder artificial intelligence, sales, (behavioral) risk, governance en compliance – inclusief redelijk nieuwe processen zoals customer due diligence en onboarding, accountancy, finance, diversiteit, health en natuurlijk marcom.

Wie is de Chief Spiritual Officer

De Chief Spiritual Officer is iemand met diepgaande kennis van psychologische en spirituele werken en meesters, soms ook filosofische werken en meesters, iemand die zeer stevig in zijn of haar schoenen staat, in staat is om zich met alle bewegingen binnen de organisatie te bemoeien, discussies te voeren, grijze gebieden te onderzoeken en de organisatie in een constante stroom van zingeving en vooruitgang weet te houden. Dit ook door paranormale interventie en channelling.

We staan aan de vooravond van zakelijke verdieping. Laten we samen die berg beklimmen.

Dina-Perla Portnaar is onder ander auteur van het boek Levende Sierlijkheid.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *