Header-bg-logo

Thema CCC bijeenkomst van 7 mei aanstaande: Key Controls

14 maart 2019

De meest recente CCC bijeenkomst vond plaats in Hilversum. Daarbij waren 27 leden aanwezig en zij werden meegenomen in het onderwerp ICS (In Control Statement) door collega woningcorporaties. De eerstvolgende bijeenkomst van de Controllers Circle Corporaties (CCC), op 7 mei staat in het teken van de verdieping op de Key Controls. Wat is de relatie met Key Risks en hoeveel heb je er per proces nodig? Hoe identificeer je Key Controls, hoe leg je ze vast en hoe ontdek je blinde vlekken in het interne beheersingsinstrumentarium? En tenslotte: hoe test je de werking?

De interactie die er jongstleden 19 februari was tussen de leden onderling en de beide gespreksleiders Piet Klop en Cosmo Schuurmans was opmerkelijk en geeft aan dat er een grote behoefte is voor de controllers en financieel verantwoordelijken om met elkaar kennis te delen en van elkaar te keren. De Circle is juist met dat doel opgezet. Open communiceren met elkaar, opdat de leden beter geïnformeerd worden en met praktische tools naar huis kunnen gaan. Daarnaast is het van belang dat de leden onderling hun netwerk uitbreiden en zij kunnen met hun vragen altijd terecht bij de twee gespreksleiders.

Key controls: Hoe test je de werking? Hoe ontdek blinde vlekken in het interne beheersingsinstrumentarium? Voorbeelden van corpraties. En wellicht veel vragen. Deze en andere vragen zullen we met elkaar beantwoorden. Piet Klop en Cosmo Schuurmans leiden u aan de hand van enkele processen door de materie. Maar u zult zelf ook aan de slag gaan. Hoe? Dat wordt op 7 mei duidelijk. Er wordt gezorgd voor een interactief programma, waarna u met concrete toepasbare voorbeelden naar huis zult gaan. Wilt u er (weer) bij aanwezig zijn op 7 mei in het gebouw van Hofmeier in Leiden? Meldt u zich even aan via onderstaand formulier. De lunch staat klaar op 7 mei en de bijeenkomst eindigt om 16.00 uur.

Wij nodigen (onafhankelijke) controllers graag uit voor onze derde CCC bijeenkomst op dinsdag 7 mei aanstaande in Leiden. De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate in control te zijn. Tijdens de bijeenkomst van 7 mei staat het onderwerp Key Controls op het programma. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop!


Doelgroep

In termen van three lines of defense: de tweede en derde lijn. Controllers en interne auditors corporaties, waaronder

 • Financial controllers
 • Business controllers
 • Concern controllers
 • Woningwet controllers
 • Organisatie controllers

Doel

 • Op niveau brengen van kennis en competentie van de controllers
 • Delen van kennis, enthousiasmeren, inspireren
 • Rol als klankbord
 • De klanten van de controller
 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De klanten van de controller

 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De onderwerpen voor de volgende sessies worden door de Circle zelf vastgesteld, in overleg met Piet Klop en Cosmo Schuurmans, maar kunnen gaan over ICT beveiliging, de impact van de AVG, risicomanagement en governance. CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk.

De aanpak van de sessies

 • Best practices uit de sector corporaties
 • Spiegelen aan de andere sectoren
 • Reflectie met de wetenschap
 • De deliverables van de sessies
 • Best practices uit de sector corporaties
 • Input intern controleplan voor het jaar 2019
 • Delen van kennis via het Risk & Compliance Platform Europe
 • Peer review netwerk
 • Roulatie controllers over corporaties
 • Actuele thema’s landelijk agenderen

car-bottom-3111

Uw investering

 • € 395, exclusief btw
 • 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde
 • Met lunch
 • Voor de file naar huis
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, 2321 JX LEIDEN. Eigen parking voor diegenen die met de wagen komen.


Aanmelden


Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *