News

https://pixabay.com

Nordea brengt Google Pay naar klanten

04 november 2018

Nordea breidt zijn aanbod voor digitale betalingen uit door Google Pay, een mobiele betaaloplossing voor Android-telefoons, toe te voegen. In alle Scandinavische landen kunnen klanten van Nordea Google Pay nu gebruiken op contactloze betaalterminals en in apps en online winkels.

Lees meer…

GDPR e Blockchain

Dossier rentederivaten sleept nog voort

01 november 2018

Volgens de AFM zijn drie banken gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank zal haar laatste compensatievoorstellen in december doen. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers, in casu Rabobank met circa 11.000 en ABN Amro Bank met circa 7.000, voerden de afgelopen maanden het tempo op, met als gevolg een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren. Het een en ander blijkt uit de tussentijdse voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met als peildatum 1 oktober, die vandaag, 1 november 2018, door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Overigens, het dossier rentederivaten heeft ook de aandacht getrokken van ene Pieter Lakeman, voorzitter van SOBI en directeur van Swapschade bv. Lakeman zal dit jaar nog zijn nieuwe boek met als titel “Het renteswapschandaal” presenteren over deze “affaire”. Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Engelen en demonen

01 november 2018

Met indrukwekkende bedrijfsresultaten, robuuste economische vooruitzichten, beperkte opwaartse druk op de lange termijnrente en redelijke risicobuffers leek de Amerikaanse beurs tot voor kort op een rustig najaar af te stevenen, nagenietend van het imponerende recordniveau dat recent werd bereikt. Maar de financiële markten kreunen momenteel onder de bominslagen van de politieke karikaturen die de Amerikaanse president afvuurt op zijn eigen Centrale Bank en zijn belangrijkste handelspartners. De motivatie hiertoe laat zich gemakkelijk raden, met de belangrijke mid term verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in het onmiddellijke verschiet. Verlies van één van beide Kamers kan de president de steun kosten van zijn eigen partij en maakt zelfs de kans op een effectieve impeachment realistisch. Het behoud van de meerderheid zal anderzijds zijn visie alleen maar bevestigen. Met een dergelijke overwinning op zak, kan dit tegelijk ook een tempering van zijn radicale standpunten inleiden en de weg effenen naar verdere belastingverlagingen. Voor de Trump administratie zijn intussen zowat alle middelen goed om deze (belangrijke) verkiezingsuitslag in een voor hen gunstige zin te beïnvloeden, ook al betekent dit dat de aandelenmarkten (tijdelijk) tot wanhoop worden gedreven. Uiteindelijk is dat volgens hen alleen maar de schuld van de Centrale Bank die onnodig haar beleidsrente optrekt om hiermee de presidentiële plannen en de verdere economische vooruitgang te dwarsbomen. De striemende commentaren aan het adres van de Fed wekken op hun beurt een averechtse reactie uit, waarbij de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank zich op zijn beurt overdreven scherp uitspreekt over het toekomstige pad van de korte termijnrente. De visie van Powell (en enkele andere Fed-gouverneurs) dat de beleidstarieven nog drie verhogingen met 25 basispunten moeten ondergaan, zorgt enerzijds voor schokgolven op de financiële markten maar beschikt anderzijds binnen de Amerikaanse Centrale bank (nog) niet over een meerderheid. Waarom is dat zo belangrijk? Lees meer…

Sjoerd-Hogenbirk

Jaarlijkse enquête 2018 gaat over veranderen en compliance

30 oktober 2018

Voor het derde opeenvolgende jaar zal onze jaarlijkse enquête plaatsvinden onder Compliance Officers in samenwerking met de VCO, Michael Page en House of Performance. De enquête wordt uitgevoerd door wetenschappelijk onderzoeker Sjoerd Hogenbirk met assistentie van Christophe Gillis. Dit jaar gaat het over “Veranderen en compliance, een goede combinatie?” Het onderzoek wordt uitgevoerd onder Nederlandstalige Compliance Officers in Nederland en België. Niet alleen zij die officieel Compliance Officer als job title op hun visitekaartje hebben staan kunnen meedoen aan dit onderzoek, ook anderen die compliance werkzaamheden verrichten, worden verzocht deel te nemen. Deelname is volstrekt anoniem. Als u dat wenst kunt u de resultaten van het onderzoek ontvangen. Het invullen duurt circa 13 minuten. Hierbij de link die direct naar de survey gaat.  Lees meer…

Foto YoungCapital lunch

Weg met het cv, lang leve het talent

29 oktober 2018

Michel Klompmaker

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een lunch in Hoofddorp bij YoungCapital. Vanuit mijn Brusselse achtergrond natuurlijk benieuwd naar het een en ander. Aangekomen in Hoofddorp was de tafel netjes gedekt voor een vijfentwintigtal mensen. Toen kwam de mededeling dat we zelf voor ons eten moesten zorgen, het gezelschap werd in vier groepen verdeeld en ik mocht ook aan de slag samen met een groep trainees. Tja, tijden veranderen, dat bleek ook in de loop van de middag toen we tijdens het door ons zelf klaargemaakte eten de speech mochten aanhoren van Maurice Peeters, bij YoungCapital verantwoordelijk voor het opleidingstraject Professionals. Lees meer…

https://pixabay.com

Facebook krijgt £500,000 boete wegens het niet beschermen van persoonlijke gegevens van gebruikers

26 oktober 2018

Het Information Commissioner’s Office (ICO) heeft Facebook £ 500.000 beboet wegens ernstige inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. In juli heeft het ICO een Notice of Intent uitgegeven om Facebook te boeten als onderdeel van een breed onderzoek naar het gebruik van data-analyse voor politieke doeleinden. Na beraadslagingen van het bedrijf te hebben overwogen, heeft de ICO de boete aan Facebook uitgevaardigd en bevestigd dat het bedrag – het maximum dat is toegestaan ​​volgens de wetten die golden op het moment dat de incidenten plaatsvonden – ongewijzigd blijft. De volledige boeteregeling is hier te lezen. Lees meer…

jachtzaal 7 (002)

Lunchcauserie speciaal voor commissarissen en toezichthouders in Baarn

20 oktober 2018

Op donderdag 29 november aanstaande vindt op het fraaie Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn de lunchcauserie voor commissarissen en toezichthouders plaats, voorafgaande aan het Behavioral Risk Congres dat om 14 uur van start gaat op dezelfde locatie. De lunchcauserie is in de Jachtzaal van het Landgoed op de eerste verdieping en begint om 11.30 uur met de inloop en welkom. Tijdens het programma is de lunch voorzien. Het thema is “Diversiteitsdynamiek”. Piet Klop gaat als gespreksleider eerst in op het belang van kwalitatief toezicht in relatie tot de persoonlijke aansprakelijkheid. Lees meer…

EY

Boete voor EY als gevolg van belangenverstrengeling

18 oktober 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van €165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliënten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliënten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan. Lees meer…

Herfst blad

Herfst : Black wednesday

14 oktober 2018

Stefan Duchateau

Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien. Het echte horrorscenario voor beleggers wordt echter gevormd door de combinatie van stijgende lange termijnrente en neerwaarts gerichte conjunctuurindicatoren. Een dergelijk ontij kan zich onder andere voordoen wanneer de Amerikaanse centrale bank te laat reageert op signalen over oplopende inflatie en zich verplicht ziet om de ontwikkeling van een opwaartse prijsspiraal af te remmen met snel opeenvolgende verhogingen van de beleidsrente. Hierdoor wordt de economische groei abrupt afgeremd, zoals dat zich in 2007 voordeed met het gekende desastreuze resultaat. Lees meer…

Flow illustratie

De innovatiespiraal en hoe in ‘flow’ te geraken

12 oktober 2018

Chris Juta

Onderzoek leert dat er acht factoren zijn die mogelijk maken dat een organisatie succesvol innoveert.  (Zie: McKinsey Quarterly, April 2015. The eight essentials of innovation). De acht factoren zijn samenhangend in beeld te brengen en dat is wat het model hierboven laat zien. Je ziet acht domeinen van bewustwording. Als je zowel deze bewustwording monitort als de reële uitkomsten die vanuit deze bewustwording ontstaan, heb je een manier te pakken om de ‘innovatie-spiraal’ in beweging te zetten. Je hebt dan immers oorzaak en gevolg in beeld: bewustwording veroorzaakt realiteit en omgekeerd. Als realiteit niet is wat je wilt hebben, weet je dus waar je moet zijn om die realiteit te veranderen op de manier waarop je dat als bestuur voor ogen hebt. De acht getoonde factoren vormen samen één systemisch geheel. In dat systemisch geheel zijn vier krachten te onderscheiden: wilskracht, deskundigheid, ambitie (‘purpose’) en karakter. Vier krachten die ontspruiten uit vier bronnen: wat mensen met elkaar vinden, wat mensen met elkaar weten, wat mensen met elkaar willen en tenslotte: wat mensen met elkaar zijn. Daarmee verbonden zijn vier domeinen van bewustwording: wat de mensen zich realiseren, hoe mensen denken en kijken, hoe mensen de eigen mogelijkheden inschatten en tenslotte: wat mensen ervaren hoe het er in de organisatie aan toegaat. De acht factoren brengen in beeld hoe de deze bronnen en krachten in balans zijn. Lees meer…