News

https://pixabay.com

Omvang van corruptie, weten we of gissen we de kosten? (deel 2)

16 januari 2019

Michel van Hulten

Dit is deel twee van mijn artikel over de kosten van corruptie en financiële misdaad in relatie tot de CPI Corruption Perceptions Index 2018. Het eerste deel is op 11 januari gepubliceerd op dit platform. Voor velen staat vast dat Nederland en de Nederlanders vrijwel ‘corruptievrij’ zijn. De goede plaats die Nederland jaar na jaar binnen de CPI verkrijgt is daarom voor hen dan ook een bevestiging van wat ze toch al graag geloven dan wel menen te weten. Maar met vele vakgenoten die ook het corruptieverschijnsel in de wereld bestuderen, ben ik het eens dat de CPI niet serieus genomen kan worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het verzamelen van de gegevens, en de methodiek die is ontwikkeld om uit die gegevens tot een kwalificatie per land en een daaruit resulterende rang-volgorde te komen, is daarvoor te amateuristisch om niet te zeggen ‘vooringenomen’. Ik noemde het zelf ‘scientifically not defendable, it is fake’, zie mijn artikel uit 2012 *(1). Dat ik uiteraard vóór publicatie ook toezond aan het TI-secretariaat in Berlijn met het voorstel erop te reageren en samen te publiceren dan wel zo goed te reageren dat het mij zou nopen mijn conclusies te herzien. Een antwoord kwam nooit binnen. Lees meer…

ECB-office

Europese Centrale Bank (ECB) moet volledige toetsing van haar bankentoezicht toestaan

15 januari 2019

De Europese Rekenkamer heeft de wetgevers van de Unie gevraagd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank volledige toegang tot documenten biedt voor controles met betrekking tot bankentoezicht. In een brief aan het Europees Parlement uiten de controleurs hun bezorgdheid over het feit dat zij door de huidige opstelling van de ECB ten aanzien van toegang tot documenten en informatie hun werk niet goed kunnen doen. Bankentoezicht houdt significante risico’s voor de schatkist in, aldus de controleurs, maar zij zijn niet in staat om deze activiteiten behoorlijk te controleren zolang de ECB zijn houding met betrekking tot toegangsrechten niet verandert. De controleurs zeggen dat hun gesprekken met de ECB zijn vastgelopen. Zij roepen het Europees Parlement en de Raad op om hun volledige steun uit te spreken voor het recht van de controleurs op toegang tot documenten over bankentoezicht en om zo nodig de bestaande verordeningen te wijzigen en te verduidelijken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten. Lees meer…

Schermafbeelding 2019-01-09 om 10.52.27

Robby Philips over controle van de workload bij compliance

14 januari 2019

Onlangs spraken we in Brussel met Robby Philips van BusinessForensics over het strategische samenwerkingsverband met Business & Decision enerzijds en anderzijds over hun eigen ontwikkelde software. “Dankzij deze strategische samenwerking komen we nu op een heel andere manier binnen bij financials”, aldus Robby. Voor wat betreft de software, de gehele workload van het hele compliance gamma wordt in beeld gebracht. Dat geeft een betere controle over de workload, met als gevolg minder risico en derhalve ook minder kans op overtredingen met onaangename boetes .

https://pixabay.com/

De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018 (Deel 1)

11 januari 2019

Michel van Hulten

Dit artikel, bestaande uit twee delen, gaat niet / nauwelijks over de politieman die wat toegestopt krijgt om jou een bekeuring te laten ontlopen, niet over de medisch assistent die ervoor zorgt dat je met voorrang op de wachtlijst komt om een bed en een behandeling te krijgen, niet over de gerechtsdienaar of griffier die zorgt dat je zaak van de rol verdwijnt. Wel zal ik laten zien dat een groot aantal van dergelijke betalingen van steekpenningen, samen ook wel totaliseren in aanzienlijke bedragen. Een piramidespel waarbij de kleinste man onderaan de ladder een klein bedragje vangt, daarvan een (klein) deel aan zijn chef betaalt, die ook weer wat doorschuift naar zijn chef. Zoals regendruppels een beekje voeden, komen al die betalingen dan mooi samen in een brede rivier van veel corruptiegeld voor de bovenbazen. Maar de echt grote zaken waarbij de bovenbazen in één klap zich honderden miljoenen toe-eigenen en hun (zeldzame) straffen en ontnemingen soms ook, gaan tot in de honderden miljoenen dollars of euro’s (terwijl ze zelf er nog flink aan overhouden), die zijn pas echt interessant en die zijn pas echt bedreigend voor onze nationale en internationale besluitvormingsprocessen. Dit artikel gaat vooral over het grote geld! Deel twee wordt op woensdag 16 januari aanstaande op dit platform gepubliceerd. Lees meer…

Diverse people crime shoot

Vorig jaar leverde een recordbedrag op aan FCPA schikkingen

09 januari 2019

In 2018 mochten zestien bedrijven in totaal een recordbedrag van €2,53 ($2,89) miljard aan FCPA-schikkingen betalen, als gevolg van het overtreden van de Foreign Corrupt Practices Act. Hieronder vielen drie megaschikkingen, zoals die met Panasonic voor 245 miljoen euro, met Société Générale voor 511 miljoen euro miljoen en met als koploper Petrobras voor een bedrag van 1.560 miljoen euro. Het totale schikkingsbedrag is nog nooit eerder zo hoog geweest. Het “Department of Justice (DOJ)” en de “Securities and Exchange Commission (SEC)”, handhavers van de FCPA, zijn in 2018 met zestien ondernemingen tot een schikking gekomen voor een totaalbedrag van €2,53 ($2,89) miljard. Uit deze cijfers blijkt de vrees dat de handhaving van de FCPA onder president Trump zou verzwakken, vooralsnog geen werkelijkheid te worden, aldus een bericht van Transparency International Nederland. Lees meer…

GDPR e Blockchain

Nieuwe leden Monitoring Commissie Corporate Governance

07 januari 2019

De Nederlandse Minister Wiebes van Economische Zaken informeerde onlangs de Tweede Kamer over de benoeming van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code per 1 januari 2019. Hij zegt toe dat hij een aparte brief zal sturen over de aanbevelingen van de Commissie Van Manen voor het corporate governance stelsel. Hieronder volgen de namen van de leden van de Commissie, die voor een periode van 4 jaar benoemd zijn. Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Het boek Job 2.0

06 januari 2019

Wie destijds over 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen, een ruime schare aan getrouw personeel en een kroostrijk gezin beschikte – allemaal in blakende gezondheid – had weinig redenen tot klagen. Dat deed de dankbare Job dan ook niet en hij vertaalde het geluk dat hem overkwam in rechtvaardig handelen en duurzaam beleid. Tot het vreselijke noodlot toesloeg dat zijn hele hebben en houden in rook liet opgaan en Job alles ontviel wat hem dierbaar was. Alleen een drietal oppervlakkige vrienden restten hem nog die 7 dagen en nachten wake hielden bij zijn ziekbed en zijn lot beklaagden dat ongetwijfeld een straf was voor roekeloos gedrag en ondoordachte investeringen. ‘Niks van,’ schreeuwde hij uit. ‘Iedere beslissing was zorgvuldig afgewogen met oog voor alle opties, rekening houdend met alle beschikbare informatie en concreet uitgewerkt met de beste modellen.’ Zo verging het ook menig professioneel investeerder in 2018. Alle relevante aspecten uit de financieel-economische context werden in detail in kaart gebracht en zorgvuldig geanalyseerd. Lees meer…

Schermafbeelding 2018-12-31 om 11.50.20

Paul Bruggeman over soft controls

04 januari 2019

Met Paul Bruggeman, Managing Director van CERRIX spraken we tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres in Baarn over hun toolbox om Risk Behavior te kunnen managen. Het inrichten van een Risk & Control raamwerk waar het Behavioral Risk Management deel van uitmaakt kan awareness ontwikkelen voor gewenst gedrag. Het GRC software pakket kan helpen bij het ontwikkelen van gewenst gedrag, aldus Bruggeman van CERRIX. Het verhogen van de awareness geschiedt met behulp van instructiefilms, voorbeeldcases en vragenlijsten.

Beobank

Air France, KLM en Beobank van start met minnelijke schikking

02 januari 2019

De Belgische toezichthouder FSMA meldt op de eerste werkdag van 2019 dat er een minnelijke schikking is getroffen tussen drie partijen enerzijds, te weten Air France, KLM en Beobank en de toezichthouder anderzijds. Het gaat daarbij om een betaling van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De aanleiding van de minnelijke schikking houdt verband met overtredingen van de wetgeving over kredietbemiddeling door de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM en de kredietgever Beobank.

Lees meer…