News

20190213-Par-pa-fotografie-riskcongreslokaalbestuur-3477-1k

Esther Verhagen: De overheid te gast bij de samenleving

06 maart 2019

Addy Koetje

Hoe maak je met minder middelen goede keuzes? Wat is het effect van demografische opbouw op de zorgvraag? Esther Verhagen is wethouder van de gemeente Ooststellingwerf. Ze kent de praktijk van het Sociaal Domein. We moeten de visie Sociaal Domein en het Wmo-beleid herijken: Doen we met beperkte middelen de juiste dingen en doen we ze goed? Ooststellingwerf zet in op preventie en het benutten van burgerkracht. Zelfsturing bij dorpen en wijken leidt tot vermindering van taken voor de gemeente. Als keynote spreker op het RiskCongres Lokaal Bestuur op 13 februari 2019 werpt Esther Verhagen haar licht op de kansen voor de lokale aanpak en de moed om los te laten. Lees meer…

cable-salad-telephone-cable-telecom-italia-49f183-1024

Wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecom in de maak

05 maart 2019

Vandaag heeft de Nederlandse staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken een wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecom ingediend. Overnames in de telecomsector worden verboden of teruggedraaid in het geval de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden of uitval van voorzieningen dreigt.  Lees meer…

Werkgeluk

Werkgeluk, wat is dat eigenlijk?

05 maart 2019

Didier Dohmen

Werkgeluk, dat is toch het grootste jeukwoord aller tijden’ fluisterde een collega bestuurder mij in het oor tijdens een werkbespreking. Dit woord riep bij hem zo’n grote allergie op dat hij het bijna niet zijn strot uit kon krijgen. Het zette me aan om er eens dieper op in te zoomen en er een korte verkenning over op te stellen. Werkgeluk, is dat dan niet een modetrend die we snel moeten vergeten? Medewerkers zijn vooral gelukkig als ze een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren binnen een team waar een goede en harmonieuze sfeer heerst. Eigenlijk zouden we het dus moeten hebben over commitment en engagement in goed Nederlands, maar waar gaat dat dan precies over dat commitment en engagement? En wanneer is er sprake van commitment? Lees meer…

Pual Hofstra

Paul Hofstra: Sociaal Beleid, aanpak vanuit grootstedelijk perspectief

04 maart 2019

Addy Koetje

Rotterdam heeft de afgelopen jaren vier grote onderzoeken gedaan om de onderkant van de samenleving in beeld te krijgen. Burgers, klanten, daklozen e.a. hebben zelf een rol gespeeld in het onderzoek om een beeld te creëren vanuit hun leefwereld. Financiële druk, inzet op kostenbesparing en beheersen van financiële risico’s komt keer op keer als rode draad uit de onderzoeken naar voren. Veelal wordt gestuurd op toegang tot hulp en zorg. Het leidt tot grote maatschappelijke risico’s, terwijl de besparing vaak niet wordt gerealiseerd. Keynote spreker op het RiskCongres Lokaal Bestuur van 13 februari 2019, Paul Hofstra, is directeur Rekenkamer Rotterdam. Hij gaat in op het grootstedelijk perspectief. Lees meer…

KLM Air France

KLM versus Air France: Voor de buitenwereld moet de kou nu uit de lucht zijn…

01 maart 2019

Michel Klompmaker

Bruno Le Maire, de Franse minister van Economische Zaken en Financiën en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra spraken vanmorgen met elkaar in Parijs naar aanleiding van de opschudding ontstaan in de relatie tussen de twee landen als gevolg van de recente aankoop van een pakket aandelen in de holding Air-France -KLM door de Nederlandse staat. Beide bewindslieden lieten in een gezamenlijke bericht weten dat ze beiden de gezamenlijk groep willen versterken. Toch wordt er een speciale werkgroep in het leven geroepen onder leiding van Martin Vial, algemeen directeur van het Franse APE (Agence des Participations de l’Etat) en de Secretaris Generaal van het Nederlandse ministerie van Financiën Christiaan Rebergen. Maar, achter de schermen speelt er alle geruime tijd het een en ander. Sommige Nederlanders, zoals Bob Goulooze, hebben daar een speciale visie op zoals u kunt lezen op onze Engelstalige website.

Lees meer…

Cosmo Schuurmans
Cosmo Schuurmans

Weg met de IRR

27 februari 2019

Herkent u dat? Het project voldoet aan de doelstellingen, maar de IRR (Internal  Rate of Return) uit het investeringsstatuut wordt niet gehaald. Toch keuren we het besluit goed. De Raad van Commissarissen zit te schuifelen op z’n stoel, de controller is kritisch. Maar het is goed voor de bewoners en met de gemeente hebben we afspraken gemaakt, dus we moeten nu wel doorzetten. Bij het volgende project moet het dan wel goedgemaakt worden. Gegeven de hoge bouwkosten en de druk op de betaalbaarheid gaat dat natuurlijk niet lukken. Gaat de corporatie eraan failliet? Nee dat niet, maar op termijn wordt misschien wel het vermogen uitgehold. Hoewel de waardestijging weer veel goed maakt. Is er een andere manier? Ik denk het wel. Lees meer…

schatkist

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar afdekking financiële risico’s DNB

27 februari 2019

De Algemene Rekenkamer heeft in de eerste helft van 2018 onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de minister van Financiën bij de besluitvorming rond garanties. Hierbij heeft de Algemene Rekenkamer gekeken hoe de minister van Financiën omgaat met een aantal dilemma’s. Het eerste dilemma is de onafhankelijke positie van DNB voor de monetaire taak en de rol van de minister van Financiën als aandeelhouder van DNB namens de Staat. Het tweede dilemma is het korte (winstafdracht) versus het lange termijn belang (financiële soliditeit) van de Staat als aandeelhouder. Door de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen jaren heeft getroffen om de economie in de eurolanden te stimuleren, is de schuldenportefeuille van de ECB gestaag gegroeid. Daardoor loopt de ECB financiële risico’s. Vanwege het gezamenlijke monetaire beleid van de ECB en de nationale centrale banken in de eurolanden loopt De Nederlandsche Bank (DNB) hierdoor ook financiële risico’s. De afdekking van deze risico’s en de rol van de minister van Financiën daarbij, vormen daarom het onderwerp van een rapport dat u gratis kunt downloaden op onze website. Lees meer…

portret caroline raat (35)

Caroline Raat: “De klokkenluider is ‘dood’, lang leve de melder”

26 februari 2019

Michel Klompmaker

Onlangs hadden we een gesprek met Caroline Raat over de toch wel enigszins moeilijke positie van klokkenluiders. Het woord klokkenluider is bedacht in de jaren negentig van de vorige eeuw. Inmiddels is er een Wet Huis voor Klokkenluiders en worden volgens die wet melders beschermd. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Op papier zal het wellicht netjes geregeld zijn, maar in de praktijk wordt de klokkenluider gezien als een nestbevuiler of een rancuneuze querulant. Lees meer…

Ossi_Oswalda_in_Nederland

De woningnood is weer terug in Nederland

25 februari 2019

Wobbe van der Meulen

Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘De woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Public Values en Scope & Skills. Dagvoorzitter Piet Klop van Public Values onderstreepte de actualiteit met een verwijzing naar de koppen van het FD van de laatste dagen. Woningnood en spreker van vandaag Peter de Reus halen zelfs daar de voorpagina! Daarnaast is er in brede zin veel aandacht in de media voor de problemen op de woningmarkt. Lees meer…

Header-bg-logo

Tweede CCC bijeenkomst in het teken van het In Control Statement

20 februari 2019

Michel Klompmaker

De tweede bijeenkomst van CCC, gisteren in Hilversum, stond in het teken van het In Control Statement en werd goed bezocht vanuit de corporaties, de doelgroep van CCC, oftewel de Controllers Circle Corporaties. De leden van CCC kregen niet alleen veel inhoudelijke bagage mee vanuit de corporaties zelf, maar de kennis en informatie werd aangestuurd door de twee CCC experts ter zake, te weten Piet Klop en Cosmo Schuurmans. De eerstvolgende CCC-bijeenkomst is op dinsdag 7 mei aanstaande in Leiden in het gebouw van Hofmeier. Het hoofdthema van die bijeenkomst is de selectie van de meest relevante “Key Controls” van een aantal processen in relatie tot de doelstellingen van de verschillende corporaties.

Lees meer…