GDPR e Blockchain

Nieuwe leden Monitoring Commissie Corporate Governance

07 januari 2019

De Nederlandse Minister Wiebes van Economische Zaken informeerde onlangs de Tweede Kamer over de benoeming van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code per 1 januari 2019. Hij zegt toe dat hij een aparte brief zal sturen over de aanbevelingen van de Commissie Van Manen voor het corporate governance stelsel. Hieronder volgen de namen van de leden van de Commissie, die voor een periode van 4 jaar benoemd zijn.

Mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr, te ‘s-Gravenhage, tevens voorzitter;
mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma, te Amsterdam;
de heer mr. P.J. Gortzak, te Zaandam;
de heer mr. S. Hepkema, te Wassenaar;
de heer jhr. mr. D.R. Hooft Graafland, te Bloemendaal;
mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel, te Amsterdam;
de heer drs. R.M.S.M. Munsters MiF, te Son en Breugel.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *