Nieuw Denken over Governance

10 september 2018

Op het komende Behavioral Risk Congres op 29 november aanstaande in Baarn zal ik de bezoekers meenemen in een korte ontdekkingsreis door fascinerend nieuwe inzichten in de werking van het menselijk brein. Hoe ontstaat in ons brein bewustwording? Wat is de relatie tussen bewustzijn en realiteit?  Ofwel: hoe ontstaan materiële uitkomsten uit de immateriële (on)bewuste interactie tussen mensen?  En omgedraaid: hoe ontstaat (on)bewuste interactie tussen mensen vanuit onze overeenstemming over wat materiële uitkomsten zijn? Hoe doet ons brein dat? Wereldwijd zijn natuurkundigen en neurologen nu met deze vraag bezig. De basisvragen de ik naar voren zal brengen en waarop ik concreet antwoord zal geven zijn: Wat maakt samenwerking succesvol?  Wat creëert  ‘de goede’ verandering? Hoe kan je dat van tevoren weten?

Het concrete antwoord dat ik zal geven is een dialogisch systeem van acht fundamentele vragen. In aanloop daarna toe zal ik een artikel voorpubliceren op dit platform. Als samenwerkende mensen (op team- en organisatieniveau) afgestemd zijn in hun antwoorden op die 8 vragen, dan ontstaat succesvolle samenwerking.

Nieuw Denken geeft antwoord op de vraag waarom dat zo is. Nieuw Denken (over organisatieontwikkeling en Governance) richt zich fundamenteel op de vraag hoe ‘waarde’ ontstaat en stelt:

Waarde vloeit voort uit betekenisgeving. De mens is een betekenisgericht wezen en geen doelgericht wezen. Wanneer mensen geven vanuit zichzelf in verbinding met de ander, ontstaat eigenwaarde als toegevoegde waarde. Dus ontstaat ook geldwaarde. Nieuw Denken is het antwoord op de vraag hoe je het proces van betekenisgeving organiseert waarin eigenwaarde waardevol wordt.

Chris JutaGeef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *