bakar

Grote zorgen over terrorismefinanciering, hoezo monitoring een speerpunt?

27 april 2017

Bakir Lashkari

Bewust of onbewust hebben wij allemaal niet in de gaten op welke manier de terroristen hun activiteiten heimelijk en op grote schaal in Europa en daarbuiten in alle vrijheid hun financiering kunnen arrangeren. Het vrije, democratische Europa is echt een  paradijs voor de terroristen om op internationale schaal hun olie, drugs, wapens en munitie te kunnen blijven aan- en verkopen. Maar wie koopt dan die olie en wie verkoopt de wapens aan de terroristische organisaties?

Financiering van terrorisme is in feite een verzamelnaam van verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel heeft om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken. Echter, hoe kunnen wij te weten komen hoe vaak dit soort transacties steeds gemakkelijker door allerlei internationale banken en Hawala agenten direct of indirect doorgesluisd worden voor en naar de terroristische organisaties, zoals ISIS, Hamas, Al Qaida, Boko Haram, Taliban, en Hezbollah?

Een wake up call naar alle financiële instanties om extra waakzaam te blijven, alert te monitoren en verdachte transacties te melden, is zeker een taak van ons allen! Geld verdienen willen wij allemaal, maar medeplichtig zijn om direct of indirect de terroristen de vrije hand te geven of de transacties te (laten) faciliteren, is niet alleen ethisch onverantwoord, maar ook een witwaspraktijk,  die absoluut en keihard aangepakt dient te worden.

Terrorismefinanciering blijft een speerpunt, maar hoe nu verder in de praktijk? Mijn stelling is dat de integrale aanpak in Europees verband om terrorismefinanciering aan te pakken geen succes is, met andere woorden sommige banken  en / of Hawala activiteiten die zich schuldig maken aan de terrorismefinanciering worden niet effectief aangepakt. Ik maak me dan ook nog steeds grote zorgen.

De auteur, Bakir Lashkari, is een ervaren Governance Risk and Compliance Consultant.

 

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *