Gerben-Everts-1000x722

Gerben Everts van de AFM over MiFID II

29 november 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van marktpartijen een maximale inspanning opdat ze per 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. De AFM zal in haar toezicht op MiFID II vanaf 3 januari 2018 de nadruk leggen op beleggersbescherming en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten. Op het gebied van beleggersbescherming zullen kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van toezicht zijn. 

Daarnaast zal de AFM blijvend aandacht besteden aan onderwerpen als vakbekwaamheid, informatieverstrekking, kwaliteit beleggingsdienstverlening en provisies. Op het gebied van kapitaalmarkten zullen in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt en regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur, speerpunten van het MiFID II-toezicht van de AFM zijn.

De AFM gaat ervan uit dat marktpartijen vanaf 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. De AFM kan enige ruimte betrachten daar waar regelgeving zodanig laat beschikbaar is gekomen, dat van marktpartijen in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij per 3 januari 2018 hier aan voldoen. In dat geval moeten individuele marktpartijen kunnen aantonen dat dit voor hen geldt en dat zij alle noodzakelijke stappen hebben gezet om zo tijdig mogelijk compliant te zijn met MiFID II. De AFM zal bij het toezicht hierop proportioneel handelen.

Gerben Everts, bestuurder van AFM laat in dit verband het volgende weten:  “MiFID II is een belangrijke volgende stap in het verbeteren van de werking van de financiële markten in Europa en Nederland. De financiële marktpartijen hebben, net als de AFM, veel werk verricht om op tijd klaar te zijn. Uiteindelijk zal het er om gaan dat deze partijen de nieuwe en aangescherpte regels vanuit overtuiging oppakken. En wel op zo’n manier dat beleggers altijd goed worden beschermd en de integriteit en stabiliteit van de financiële markten staan als een huis.”

Gerben Everts is sinds 1 november 2012 bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op kapitaalmarkten, financiële infrastructuur, asset management, accountantsorganisaties, corporate governance en financiële verslaggeving. Hij is lid van de IOSCO, ESRB en de IFIAR Boards. Everts is ook voorzitter van de Monitoring Group van IOSCO. Van 2002 tot 2006 werkte hij in Brussel bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. Hij was daar onder meer direct betrokken bij de coördinatie van het Actieplan Financiële Diensten van toenmalig Eurocommissaris Frits Bolkestein.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *