Gelukkige verjaardag

09 maart 2019

Destijds was het nog een huzarenklus, wat Alan Parsons voor mekaar had gekregen. De geluidstechnicus was er met behulp van een experimenteel systeem in 1973 in geslaagd om het geluid van een groot aantal aflopende antieke klokken tegelijk te laten horen. Het beviel de leden van de legendarische rockgroep Pink Floyd dermate dat ze het meteen als intro gebruikten voor één van de beste tracks op hun onvolprezen album The Dark Side of the Moon. Het nummer Time bevatte niet enkel opvallende geluidselementen maar was ook voorzien van een confronterende tekst over vervlogen jeugdjaren, verkwiste tijd en de gemiste kansen die zich voordeden toen je doelloos naar de regen of het tv-scherm zat te turen. Op 9 maart 2009 werd het startschot gegeven voor de langste en krachtigste stierenmarkt sedert mensenheugenis. Ook wij schreeuwden het van de daken: de vigerende hoge langetermijnrente kon vanaf dat niveau immers alleen maar dalen, meegezogen door vallende inflatiecijfers en lagere beleidsrente. De gekelderde bedrijfsresultaten uit de voorafgaande crisisperiode hadden geen andere keuze meer dan op te veren, terwijl de risicopremies met zekerheid moesten terugvallen vanuit de stratosfeer. A triple whammy, als je er ooit één zag.

En als een van deze factoren het tijdelijk eens liet afweten, dan namen de twee andere het na een korte adempauze op de aandelenmarkten wel weer over. Enkel het onbegrijpelijke mistasten van de Fed-gouverneurs Bernanke en Powell (destijds assistent van eerstgenoemde) konden in 2015 en 2018 de markten voor een wat langere periode doen twijfelen. Maar dit was nooit voldoende om de stier te laten struikelen. Daarvoor is – per definitie – een correctie nodig van 20 % ten opzichte van het voorafgaande hoogste niveau van de beurs en een dergelijke daling deed zich in het afgelopen decennium niet voor. Dat er doellijntechnologie aan te pas is gekomen op 24 december 2018 willen we hierbij graag over het hoofd zien.

Zo komt het dat de bull run intussen zijn tiende verjaardag mag vieren. Een dubbel lustrum dat dreigt verloren te gaan in de huidige waan van de dag, gedomineerd door de speculaties over de handelsbesprekingen tussen de VS en China, de economische onweerswolken boven de eurozone, de wereldwijde groeivertraging en de toegenomen nucleaire dreiging van Noord-Korea. De langetermijnrente zal echter laag blijven, in de VS evenaren de bedrijfsresultaten hun recordniveau van 2018 en de verwachte risicopremies kunnen mondiaal weer afnemen wanneer de geopolitieke context zich terug zal ontspannen.

Dit betekent geenszins dat we de huidige globale groeivertraging als een lachertje beschouwen. Integendeel, zelfs de krachtige Amerikaanse industrie begint te haperen, wellicht onder het gewicht van de onzekerheid van de afloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. De Amerikaanse president lijkt nu aan te dringen op een snelle afronding van de besprekingen in de hoop hiermee terug een opwaarts momentum uit te lokken op de Amerikaanse aandelenbeurzen. De aanslepende besprekingen beginnen immers meetbare, reële schade aan te richten aan de VS-economie en de tijdelijke ingevoerde tarieven beginnen de voorspelde, averechtse effecten uit te lokken die onfrisse herinneringen opwekken uit de Grote Depressie.

Een teken aan de wand is het historisch hoge handelstekort dat de VS moet optekenen, onder meer door de sterk toegenomen import. Trump wijt dit echter aan de recente sterkte van de Amerikaanse dollar en dat is dan weer toe te schrijven aan de volgens hem volstrekt onnodige renteverhogingen die de centrale bank heeft doorgevoerd. Hij weet ongetwijfeld zelf wel beter. De koers van de greenback evolueert naar een genormaliseerd niveau omdat de andere economieën (veel) zwakkere groeicijfers laten optekenen.

The time is gone, the song is over. Thought I’d something more to say.

Stefan Duchateau

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *