Else-Bos_tcm46-377174

Else Bos voortaan Directeur en Voorzitter toezicht bij De Nederlandsche Bank

06 juli 2018

Else Bos is recentelijk aan het werk gegaan als Directeur en Voorzitter toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) . Zij is vanaf 1 juli jongstleden verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen en voor het toezicht beleid. Tegelijkertijd is per 1 juli 2018 de directie van DNB vernieuwd. De president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, en zijn collega’s Job Swank en Frank Elderson zijn herbenoemd voor een periode van zeven jaar. Else Bos en Nicole Stolk zijn nieuw en traden per 1 juli toe tot de directie van DNB. Ook hun benoeming is voor zeven jaar.

Als gevolg van de toetreding van de nieuwe directieleden is er het een en ander gewijzigd voor wat betreft de verdeling van de portefeuilles. Voor de goede orde hierbij de verdeling zoals die geldt vanaf 1 juli 2018.

Klaas Knot

President Klaas Knot is voorzitter van de directie. Hij is onder andere lid van de Governing Council en General Council van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast is hij lid van de Board of Directors van de Bank for International Settlements (BIS), lid van de Financial Stability Board (FSB), governor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en voorzitter van het Financieel Stabiliteits Comité (FSC).

Else Bos

Else Bos is directeur en voorzitter toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen, het toezicht op verzekeraars en voor het toezicht beleid. Vanaf begin 2019 wordt zij tevens lid van de Board of Supervisors van EIOPA. Daarnaast is zij trustee van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, bestuurslid van het Pacific Pensions & Investment Institute (PPI) en bestuurslid van het Internationaal Centre for Pension Management (ICPM).

Frank Elderson

Frank Elderson is Directeur Toezicht en verantwoordelijk voor het toezicht op banken, betaalinstellingen en beleggingsondernemingen en het toezicht horizontale functies en integriteit en juridische zaken. Elderson is onder andere lid van de Supervisory Board van het Single Supervisory Mechanism (SSM) van de ECB en voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Daarnaast is hij voorzitter van het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS).

Job Swank

Job Swank is Directeur Monetaire zaken. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer en statistiek. Swank is kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Nicole Stolk

Nicole Stolk is Directeur Resolutie en intern bedrijf. Zij is verantwoordelijk voor het intern bedrijf van DNB, het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en, binnenkort, verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij tevens lid van de Single Resolution Board (SRB).

Bron: DNBGeef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *