20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-2018-9564-1k

De Compliance Officer is (g)een veranderaar

05 februari 2019

Financiële malversaties, seksuele intimidatie, privacyschendingen en ander onethisch gedrag in organisaties leidden in het recente verleden tot schandalen, reputatieschade en hoge kosten. Veel organisaties investeren daarom in een compliance officer en compliance programma’s. Die programma’s bevatten veelal gedragscodes, trainingen, hotlines en onderzoeksteams. Ondanks deze inzet toont een wereldwijde survey aan dat onethisch gedrag niet is verminderd. In sommige zaken bleven medewerkers de daders zelfs beschermen (LRN, 2018). Verschillende onderzoekers vragen zich dan ook af waarom compliance programma’s zo weinig impact lijken te hebben (Pasmore, Shani & Woodman, 2010). Een belangrijke vraag, waar veel over te zeggen is.

In de whitepaper over dit onderwerp, samengesteld door Sjoerd Hogenbirk en Christophe Gillis ligt de focus op een belangrijk element in het stimuleren van gewenst gedrag: verandermanagement. Wat blijkt?

* De kennis en toepassing van verandermodellen binnen de sector is laag en verdient versterking.

* Verandermanagement is een essentieel onderdeel van het vakgebied compliance.

* Kennis van verandermodellen binnen de sector is laag

* De toepassing van diverse verandermodellen geeft ruimte voor ontwikkeling

* Het succes van de implementatie ligt bij de start.

* Onvoldoende borging van de verandering is de belangrijkste faalfactor.

Deze conclusies worden getrokken door beide auteurs op basis van het jaarlijkse onderzoek onder compliance officers van House of Performance, Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page en de VCO. De allereerste voorlopige resultaten van het onderzoek 2018 werden bekend gemaakt door Sjoerd Hogenbirk tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres op 29 november jongstleden in Baarn, waar ook bovenstaande foto genomen is.

U kunt de volledige white paper downloaden via deze link.

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *