De burger kan zich nu keren tegen de burgeronvriendelijke overheid en andere monopolisten

20 februari 2018

Als hoogst essentiële ontwikkeling van de digitale transformatie, is de komst van nieuwe EU wetgeving die de burger en zijn data onder andere moet gaan beschermen als een consequentie van de ontstane ketenomkering. De technologische revolutie als veroorzaker van de ketenomkering heeft niet alleen de macht bij de burger neergelegd vanuit een onomkeerbare marktwerking maar ook een democratische macht gegeven. Het individu kan zich nu weren tegen kartelvorming en machtsmisbruik door monopolisten en burgeronvriendelijke overheden. Door, indien nodig op basis van deze wetgeving, de rechter in te schakelen en zijn gelijk te halen. De verwachting is dat velen hiervan gebruik zullen gaan maken.

Daar komt bij dat de E.U. een “level playing field” aan het creëren is waarbij eerlijke concurrentie tussen bedrijven en derhalve de bescherming van het individu centraal komt te staan door middel van nieuwe regels en wetgevingen zoals IFRS, PSD2 en GDPR, etc…

Iedere burger heeft recht op bescherming van zijn eigen persoonlijke data, het recht om vergeten te worden en inzicht in wat er met zijn data gebeurt. De wet GDPR die al sinds begin jaren negentig actueel is wordt per 25 mei aanstaande aangevuld met de nodige sancties om de naleving hiervan te bekrachtigen. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving gaat de “sense of urgency” om de digitale transformatie serieus te nemen een nieuwe dimensie geven.

Daar waar overtreders van de GDPR wetgeving nu nog wegkomen met een “sorry” kan  men vanaf 25 mei aanstaande bestraft worden met een boete van 5% van hun wereldwijde omzet indien na het rapporteren van bijvoorbeeld een cyber breach men geen “Declaration Of Accountability (DOA)” kan overleggen. Het bijzondere is dat deze nieuwe wetgeving door praktisch alle bestuurders ernstig wordt onderschat omdat men van mening is, zoals tijdens het millennium probleem, dat het van voorbijgaande aard is. Maar het vervelende is, dat GDPR de bestuurders met de neus op de feiten gaat drukken en dat het nu echt menens dat bij het ontbreken van gedegen beleid en uitvoering op topniveau men juridisch aanspreekbaar is met alle mogelijke consequenties.

Kenny van Ierlant

Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *