Bea Moed: “Botsing tussen leef- en systeemwereld is onvermijdelijk in het sociaal domein.”

09 mei 2018

Eén van de keynote sprekers tijdens het afgelopen RiskCongres Public Values was ervaringsdeskundige Bea Moed uit Leeuwarden. Voorafgaande aan haar bijdrage in de namiddag spraken we met Bea over haar ervaringen in het sociaal domein Leeuwarden, met als speerpunt de wijk Wielenpôlle.Geef uw mening

Your email address will not be published. Required fields are marked *